Länets bästa för ögonen

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag var det regionstyrelsemöte i Region Västerbotten. Vi fick information från flera av de verksamheter som ligger under vårt ansvar. Norrlandsoperan, Skogsmuseum, Västerbottens och Skellefteå museum.

Vi träffade även chefen för Trafikverket som jag berättar om i en senare blogg.

Väldigt spännande resonemang i många olika typer av frågor. Vi diskuterade bland annat färjan över Kvarken, vägar och några av kulturinstitutionerna i länet.

För mig som inlandsbo så är det svårt att känna att kultursatsningar är viktigare än ambulanser samtidigt som jag inser att kulturen är oerhört viktig för människors hälsa och för ett samhälles attraktivitet. Det är svåra ställningstaganden då pengar ska prioriteras. Norrlandsoperan ägs till 60% av Landstinget och resten ägs av Umeå kommun. Jag kan tycka att ägarbilden borde se annorlunda ut då operan främst gagnar Umeå som kommun och som stad. Centerpartiets landstingsgrupp besökte operan och man blir väldigt imponerad, både av aktiviteterna och att de lyckas behålla position i konkurrens med andra långt mycket större operor i världen. Du kan tex. se på TV nu på lördag, Blanche och Marie som sattes upp i Umeå. Så det är klart att operan är viktig samtidigt som akut sjukvård och ambulanser är livsnödvändiga. Frågan är hur våra allmänna pengar ska kunna fördelas till både och. Vad tycker du?

Skogsmuseet i Lycksele visar på hur de olika Skogsmuseerna i Norden ser ut och vilka statliga stöd de får. Lycksele får 150 000 kr från staten, i Norge får de 14 miljoner från sin stat. Lite olika förutsättningar Skogsmuseet jobbar för att bli ett nationellt Skogsmuseum. Länsmuseet berättar om sina satsningar där Sune Jonssons centrum för dokumentärfotografi är en ny satsning som slagit väl ut. Skellefteå museum berättar om sitt strategiska arbete som känns modernt och fräscht. Jag blev mycket imponerad av det sätt de presenterade sitt arbete.

Sammantaget är att vi har fina museer i länet som bedriver bra verksamhet och som alla säger att de behöver mer pengar.

Bli först att kommentera

Tre av fyra i topp…

Av , , Bli först att kommentera 11

Idag släpptes Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i de svenska kommunerna. Se www.foretagsklimat.se

Vilhelmina kommun ligger sist i länet och bland de fem sämsta i landet då det gäller företagsklimat. Tre av de fyra i topp styrs av borgerliga partier.

Kommun, Ranking 2015, Förändring från 2014

Bjurholm, 34, +4
Umeå, 89, +35
Storuman, 154, +30
Nordmaling, 163, +104
Sorsele, 164, -50
Robertsfors, 165, +47
Norsjö, 174, -26
Dorotea, 196, -45
Skellefteå, 202, -17
Vindeln, 205, +34
Vännäs, 216, +20
Lycksele, 247, +2
Malå, 255, +3
Åsele, 273, +14
Vilhelmina, 286, +3

Bli först att kommentera

Röda siffor och rött styre!?

Av , , 2 kommentarer 9

Idag har vi som är Centerpartister och politiker i Landstinget träffats och diskuterat läget inom vården i länet. Landstingets ekonomiska läge är kinkigt, likväl som alla de tre andra röda landstingen i norra Sverige. Sjukvården har utvecklats teknologiskt, vårdteknik och vårdinsatser har ökat och vi kräver mer vård idag än tidigare. Men det som nu skiljer är demografin, och underskotten rusar i höjden. Hittills i år, 2015 går landstinget minus med över 200 miljoner. Fortsätter det såhär så blir dt ett minus på runt 300 miljoner.

AFA pengarna kommer in med 50 miljoner vilket lättar upp underskotet lite. Det är personalkostnaderna som ökat rejält men även vården i andra län och läkemedelskostnader har ökat. Intäkterna från tandläkarbesök har även de minskat.
Det vi fick höra är att vi måste inse att vi är i en ekonomisk kris där det är personalkostnaderna som måste åtgärdas. Den posten måste minska med ungefär 2 % samtidigt som det är brist på flera olika kompetenser inom vården där läkare och specialistsjuksköterskor fattas. En mycket knepig sits.

Jag tror inte på att en skattehöjning hjälper, jag tror det är som att kissa i byxorna och att det är helt andra verktyg som måste sättas in för att få ekonomin i balans. Andra tycker att det måste till en skattehöjning för att lösa det. Jag tror att de krävs en tydligare politisk styrning för att ta kontroll över ekonomin. Att använda budget för att styra, följ upp och kräva ansvar om budget inte hålls. Med tydlighet och med stringens om vem som är ansvarig.

Jag tycker att ansvaret för att hålla sin budget måste bli tydligare, man måste även ha en relevant budget och den ska hållas! Uppföljning av budget måste bli bättre och diskussion om förändring av verksamhet måste bli tydligare. Det här är ingen lätt match att ändra kulturen i hur man ser på budget, hur man tar ansvar för att hålla budget och hur prioriteringen diskuteras. Men det måste till som jag ser det.

Något som jag reflekterat över sen jag kom in i Landstinget är att jag tycker det är en otydlig ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän och att en tydlig politisk handlingskraft saknas.

Jag tycker att Landstinget styrs allt för centralt från landstingsstyrelsen, där verksamheterna inte har det verkliga ansvaret och hela tiden känner att det nog kommer tillskott. Jag och tror på en mer decentraliserad styrning där ansvaret blir tydligt på verksamheterna att hålla sin budget. Där förutsättningarna är stabila och långsiktiga. En närodlad politik alltså, med ansvar och makt så nära de som berörs som möjligt, med tydligt uppdelat ansvar för både politiker och tjänstemän, med respekt för varandras olika roller.

2 kommentarer

Kittelä, en fristad.

Av , , Bli först att kommentera 12

Kittelä
I Vilhelmina finns det en förskola som kallas Kittelä. En förskola som byggts på den tomt där de flyktingar som kom till Vilhelmina på 40 talet togs om hand. Jag tror det var någon form av flyktingförläggning som döptes efter den ort där de flesta flyktingar kom från. Ni som kan mer om den här historien får gärna kommentera.

Idag är många orter runt om i Europa engagerade på samma sätt som Vilhelminaborna var på 40 talet. Då som nu är det frivilliga som jobbar och engagerar sig.
Idag har vi många nya Vilhelminabor från hela världen men vi måste nu göra mer för alla de som flyr från krig, främst från Syrien. Precis som vi gjorde på 40 talet då de flydde från kriget i Finland.

Vi kan alla göra någonting, vi kan skänka pengar till Röda Korset, Rädda Barnen, UNHCR eller nån frivilligorganisation. Men det viktigaste vi kan göra är att säga ifrån när Sverigedemokrater och deras anhängare sprider idéer om olikheter mellan människor, att de som flyr ska skickas tillbaka in i krig eller tas om hand i ”närområdet”.

Igår passerade vi Härnösand där SD hade torgmöte. Det gladde mig att de inte hade någon publik alls, de tre som stod där fick stå och prata ut i tomma luften.

Människor som kan tänka själva förstår vad det är som händer ute i världen, det har aldrig varit så många människor på flykt och Europa har inte sett detta sedan andra världskriget. Människor är kloka och medmänskliga, och vi vill göra gott! Det finns hopp även för den mest förtvivlade förälderns ute i vågorna på Medelhavet.

Bli först att kommentera

Det här med Nato…

Av , , 4 kommentarer 7

Jag är inte den som grunnat på Nato så där värst mycket men nu när frågan dyker upp måsta jag ta ställning. Vad tycker jag då?

Jag tycker att det är ohederligt att låtsas som om vi idag är neutrala och att vi har ett försvar som räcker till. Naturligtvis har vi inte något försvar som skulle lyckas hålla en fiende borta mer än nån kvart. Inte heller tror vi att vi skulle stå ensamma om Putin bestämde sig för att inta våra gruvor, kraftverk och få fri väg mot Atlanten. Då litar vi till att Nato kommer och styr upp det åt oss. Nato är vår ”vän” och allierade redan, vi är inte neutrala.

Så sent som i vintras så var det en stor Natoövning i Norr och Västerbotten. Det finns avtal som gör det möjligt för Nato redan idag att ha trupper på svensk mark. Det är ett mycket långt gånget samarbete mellan Sverige och Nato.

När socialdemokratika försvarsministern säger att regeringen valt en samarbetslinje med Nato undrar jag vad det betyder? Är inte samarbete ungefär samma sak som att vara tillsamman, att vara med?

Jag tycker att Sverige måste inse att vi är ett mycket litet land, ett rikt land med stora tillgångar. Vi är ett land dit människor vill flytta. Vi är ett framtidsland för många människor från olika delar av världen. Just därför måste vi se till att unna försvara oss om någon skulle komma på idéen att det vore bra att ha Sverige som en lydstat. Förr eller senare kommer ett medlemskap i Nato att vara den enda vägen. Det är dags för S att även de våga säga det.

4 kommentarer

En person på 200!

Av , , Bli först att kommentera 16

Har precis tittat på TV debatten mellan ÅKesson SD och Annie Lööf C. Debatten handlar om den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Programledaren berättar att många vill till Europa men få lyckas komma hit.

De bilder vi sett i media och sociala medier om barn som flutit i-land vid Medelhavet är allt för tuffa för att man ska orka tänka tanken fullt ut, det kunde ha varit jag och min familj.

Det viktigaste vi kan göra är att ställa upp för de ledare i Europa som vill se till ett jämnare mottagande. I Sverige handlar det om att komma in i jobb och få lära sig ett språk inte bara på skolbänken utan även på,en arbetsplats..

Sverige är ett av de största bidragsgivarna till hjälp på plats i krigsländer och vi gör mycket för att hjälpa människor på plats ofta i olika flyktingläger. UNHCR säger att det inte är möjligt att hjälpa alla på plats. Flyktingar måste fly till andra delar av världen och ansvaret måste fördelas mellan fler länder.

Flyktingkatastrofen kräver att vi tar emot de som flyr hit. Idag är det En ny person per 200 invånare i Sverige. Det klarar vi av!
Sen handlar det också om att Sverige behöver arbetskraften och då främst i välfärden där det saknas folk i många yrkesgrupper. Var tredje läkare i Sverige idag kommer från ett annat land. Här måste vi bli bättre på att ta tillvara människors kunskaper och erfarenheter och lita till att engelska som språk räcker till en början i ett jobb.

Det är bra att Annie är så tydlig och det är bra att ÅKesson så tydligt visar att SD saknar svar på frågan om vad de vill göra för de flyktingar som är här nu och som behöver hjälp nu.

Det här var en bra debatt som tydligt visar att den bild som målas upp i sociala medier inte är sann. Sverige är ett starkt och bra land som vi ska jobba för att det ska bli än starkare, än öppnare och än mer humant. Det vinner vi alla på.

Bli först att kommentera

Klimatsmart ska vara billigt!

Av , , Bli först att kommentera 6

Det kommer att bli så mycket dyrare att köra bil oavsett om du kör på bensin eller diesel. S regeringen lägger en skatt på oss som bor på landsbygden där det inte finns nån buss eller något tåg.

I Vilhelmina är det nästan lika många som pendlar till jobb utanför kommunen som de som jobbar inom kommunen. Vi måste köra bil de flesta av oss för att få livet att fungera. Vi måste samtidigt sänka utsläppen av klimatgaser. Så nu säger S att det är för att skydda miljön och klara klimatet som de höjer priset på diesel och bensin.

MEN om det var det som var meningen skulle de ju ge sig på de stora utsläppen från industrin och flyget. De skulle ju inte heller som de gör beskatta vind och solenergi. Det känns som om det mest är ett sätt att krypa undan det verkliga skälet, de vill ha in pengar till statskassan.

Det är inte bara på klimatsmart energi och bränslen de höjer skatten på, de höjer skatten på jobb och företagande. Det blir dyrare att ha unga anställda och det blir dyrare att anställa fler.

För mig är det en bakvänd politik. Jag tror att vi ska ha hög skatt på det som är dåligt för klimatet och låg eller ingen skatt på det som är bra för klimatet. Jag tycker det ska vara billigt att anställa unga och framför allt lätt att våga anställa. För mig så handlar det om att stimulera det som är bra för Sverige och beskatta det som är dåligt. Men S gör tvärtom.

Bli först att kommentera