Finns det pengar till löner i oktober?

Igår var det fullmäktige. Ett tufft sådant då vi aldrig någonsin tidigare så länge jag kan minnas haft så dålig ekonomi i kommunen. Jag har ändå hållit på sedan jag var 21 år så det är ett bra tag.

Delårsraporten för januari till augusti 27,8 miljoner kronor minus. Det skiljer på 9,4 miljoner från rapporen i april. Inte kul alls. Prognosen för året visar att alla nämnder visar sämre än vad man trodde i april. Inom kommunstyrelsen handlar det om ökade kostnader för fastigheter som Sågen, att man sålde Tranan i Nästansjö, investeringar i Åsbacka och i Isonor-huset är sånt som kostat mer än beräknat.

Utbildningsnämndens kostar mer i personal och Socialnämnden har ökade kostnader i bla. placeringar inom individ och familjeomsorgen.

Som tur var har vi fått 4,5 miljoner tillbaka från AFA som vi inte räknat med som gör att underskottet minskar något.
I fredags var det beräknade resultatet minus 16 miljoner. Den sista september fanns värden på 1,2 miljoner och en likviditet på 17,2 miljoner. Det är skrämmande då lönerna ska ut nu i slutet av månaden så måste det finnas 30 miljoner minst i kassan för att kommunen ska kunna betala ut lönerna.

När det gäller Latikbergs skola så yrkas det för att skolan ska läggas ner då det fattas 240 000 kr i investeringsbudget. Detta trots att en fullmäktigeberedning så sent som i juni beslutade att skolan skulle vara kvar dock med en del förändringar. Mattias från Centerpartiet var den som slogs för att skolorna i byarna ska vara kvar. Både Mattias Ihrström och Olga Makarycheva debatterade klokt om värdet av en bra skola i en bygd främst för barnens bästa då det gäller trygghet och lärande. Debatten låg i två spår, det enda om värdet för barnen att få ha en skola i närheten av där man bor och kvalitén i en liten skola. I det andra spåret handlade det mest om pengar. Det märkligaste i debatten var att Utbildningsnämndens ordförande frågade om man nu inte lägger ner Latikbergs skola, vart ska man då ta pengarna?

Problemet är ju att det saknas 25 miljoner och det löses inte av att lägga ner en liten byskola. Annika Andersson säger att som Centerpartist så är det viktigt med små enheter och att beslut ska tas av dem som berörs så nära de som berörs och hon yrkade på en återremiss att skjuta upp ärendet för att utreda mer. Det blev även beslutet så vi får nu en djupare utredning innan beslut kan tas.

Ett fullmäktige där besparingsförslagen var fler än någonsin då kommunens ekonomi är i sämre skick än någonsin. Tuffa beslut som kommer att drabba alla kommunmedborgare på ett eller annat sätt som ändå inte räcker ända fram.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.