Vilka är vinnare i Stornorrland?

Av , , Bli först att kommentera 6

Hur skapar vi många vinnare i ett stornorrland!

Idag diskuterar vi som är på kommundagarna regionfrågan. En fråga jag är väldigt intresserad av då den betyder så mycket för oss som bor i norra Sverige och vi som bor på landsbygd. Det är idag staten som centraliseras mest! Vi i centerpartiet tycker tvärtom att statliga myndigheter ska decentraliseras. Ett nära exempel är Skattekontoret i Lycksele.

Ett löfte från staten är att de ger regionerna rätten att få bestämma om tillväxresurserna tillsammans med kommuner och näringsliv i de regioner som bildas. De statliga aktörerna har idag inte uppdraget att samverka med näringslivet vilket en region kan göra. Detta är likadant då det gäller kollektivtrafik. Det blir ett bredare och vidare perspektiv i utvecklingsfrågorna då de samlas under en enda hatt. Det tycker jag är väldigt viktigt. Idag har vi tre aktörer, länsstyrelsen, landstinget och regionförbundet.

Vi måste diskutera vad de nya regionerna ska innehålla och ansvara för. Hur kartan ritas eller vart residensstäderna hamnar är för mig en mindre fråga. Det är servicen till medborgaren och en nära demokrati som är viktigt för mig.

Ett annat viktigt område är EU pengarna där i vårt land så har staten lagt beslag på pengarna och silar dem. Dessa pengar borde ha gått direkt till regionerna och vi i norr hade då varit bra mycket starkare resursmässigt.

Vart lägger staten utbildning, forsknings och innovationsfrågor, tillväxtfrågor, service, kultur, hur kan samlade resurser till vården stärka upp vårdcentraler, sjukstugor och specialistsjukvård?

Byggfrågor och lokalt planarbete, Arbetsförmedlingens service och försäkringskassans omsorg kan dessa uppdrag skötas av kommuner? Är det fler ansvarsområden som kommunerna kan sköta om? Eller är det områden som idag ligger i kommunerna som borde ligga på staten?

Idag finns statliga stöd till investeringar i företag, tyvärr bestämmer staten att dessa stöd bara kan ges till maskiner, (dock inte något med nån form av hjul,) och byggnationer. I vårt län är det service, tjänste och turismföretag dom växer. Inom dessa branscher är det i princip omöjligt att få investeringsstöd. Om kommunen ägde makten över dessa pengar skulle nog besluten se annorlunda ut.

Både Socialdemokrater och Moderater vill centralisera då dessa partier tror på centralstyrning. Centerpartiet tycker precis tvärtom att makten ska utgå från folket och beslut ska tas så nära de som berörs som möjligt. Så vi har olika perspektiv i regionfrågan och olika bild av vad innehållet ska vara.

Vi politiker är medborgarnas företrädare och ska ha det för ögonen i den här frågan. Allt för många tittar istället på den egna stolen de sitter på och är rädda att tappa makt. Det är farligt för demokratin.

Bli först att kommentera

Undervisning på distans ett måste….

Av , , Bli först att kommentera 6

I helgen är det kommundagar där över 700 centerpartister från hela landet samlas för att diskutera och formulera politik för framtiden. Iår är temat integration. Ett av de förslag som presenteras handlar om distansundervisning. Att kunna ha en lärare på distans för att kunna ge den utbildning som man behöver även om man bor en bit bort. Väldigt viktigt för oss på landsbygden. Det måste gå fortare än det regeringen föreslagit, att Starta en försöksverksamhet i några enstaka ämnen och tillåta fjärrundervisning på entreprenad i modersmål och studiehandledning först hösten 2016. Centerpartiet har sedan länge velat tillåta fjärrundervisning på entreprenad i alla relevanta ämnen för att avhjälpa lärarbristen. I Västerbotten har vi drivit frågan och fått med oss de andra partierna att bli försökslän för digitala lärverktyg.

För att kompetens ska kunna delas över hela landet och göras tillgänglig för fler, bör därför en försöksverksamhet för fjärrundervisning i alla relevanta ämnen inrättas nu genast.

Distansundervisning innebär inte att föräldrar ska kunna undervisa sina barn hemma, utan ska vara ett komplement och användas när inga andra alternativ är möjliga. Dikanäs och Saxnäs skulle kunna utveckla sin undervisning än mer än de redan gör idag om lagen skrevs om. Vi måste våga pröva nya lösningar då samhället förändras så snabbt. Du kan se alla våra förslag och följa kommundagarna på www.centerpartiet.se

Bli först att kommentera

Konkret förslag för att snabba på utvecklingen

Av , , Bli först att kommentera 3

I Sala sitter ingenjörer från ABB på ett flyktingboende och rullar tummarna istället för att jobba på ABB som ligger 4 mil bort. I Göinge lägger kommunen alla pengar som regeringen tillskjutit på att se till att de som kommer hit kommer in i ett jobb. Igår presenterades vilka yrkesgrupper som det är störst efterfrågan på, där kockar och mekaniker ligger i topp före undersköterskor i äldreomsorgen och lärare.

Arbetsförmedlingen säger att Rut borde återställas då de var ett mycket bra sätt att komma in i ett första jobb. Gamla nedlagda skolor görs om till boenden i byar som sedan länge upplevts som utflyttningsbyar. Fotboll, judo och andra idrottsklubbar klättrar uppåt likväl som andra föreningar som fått in nya människor. Samhällen förändras och utvecklas med hjälp av nya människor som kommer in med andra perspektiv, erfarenheter, kunskaper oh traditioner.

Allt är inte enkelt och vi har mycket att göra för att underlätta människors möjliget att komma in i jobb och i samhället. I helgen har Centerpartiet kommundagar där vi pratar om konkreta förslag för att se till att det här ska bli enklare, att ta vara på människors kraft, vilja och initiativ. Du kan följa med i vad som händer via #kommundagarna. Det finns så mycket att göra och var och en av oss kan göra en insats utifrån vart vi befinner oss.

Bli först att kommentera

Snart är årets helg här, Wilhelmina Winter Weekend.

Av , , Bli först att kommentera 5

Det är ett stort arbete som sker i och omkring Vilhelmina inför den här helgen. Oerhört många timmars ideellt arbete lägga ner på att fixa allt från is från sjöar, bygga kyrkan, stolpsittarstolparna, planering av tävlingar, kulturinslag och barnens och skolornas medverkan. En tradition som samlar oss som Vilhelminabor där vi får vara stolta och glada över allt det goda som människor gör för att andra människor ska få uppleva, njuta och ha kul.

Det är ett välfyllt program där det finns något för alla. Du hittar programmet här:

Bli först att kommentera

Gratis i Stockholm och dyrare ute i landet

Av , , Bli först att kommentera 11

Idag är första dagen det är gratis att gå på statliga museer i Stockholm. Det är även idag som momsen på biobesök ökar i hela landet till 25 %. Det blir alltså dyrare att gå på bio i hela landet för att stockholmare ska kunna gå på museer gratis! Tack Socialdemokraterna för ännu ett förslag som gagnar en landsände före andra.

Bli först att kommentera

Buisness as usual…

Av , , Bli först att kommentera 5

En skön helg uppe i fjällstugan som innehållit många utomhustimmar, storm, snöskottning och utomhusmatlagning. Veckan som kommer blir annorlunda då jag åker till Karlstad där Centerpartiet har kommundagar med närmare 700 deltagare. Vi ska prata om aktuell politik och hur vi bygger ett starkare land med fokus på närodlad politik. Annie var i Agenda igår och förklarade hur vi ser på samarbeten i riksdagen.

Du kan se inslaget här:

Det finns en hel del att jobba med både då det gäller politiken i landet men även i länet och i kommunen. Det är därför så viktigt att vi träffas och diskuterar hur det ser ut, vad vi kan göra och vilka alternativa vägar som finns. Det är allt för lätt att hamna i den egna verkligheten utan att få inspel och intryck av andra. Så de här dagarna handlar om att se fler vägar framåt och att lära av vad andra har gjort för att komma vidare. Det brukar vara spännande, intensivt och omtumlande dagar.

Bli först att kommentera