Ekonomi och trolleri….

Vid dagens fullmäktige fick vi en redovisning av ekonomin och förra årets årsredovisning.

Utbildningsnämnden har haft mindre kostnader och har ett överskott i jämförelse med budget på nästan 5,8 miljoner kronor för 2015. Det handlar om mindre kostnader för skolmat, skolskjutsar och interkommunal ersättning. De har även haft lägre kostnader för personal då de nya som börjat har haft lägre löner än de som slutat.

Inom socialnämnden så är det tvärtom där man går minus med 21 miljoner men man går plus med över 4 miljoner då det gäller migrationsverksamheten. Man driver en avdelning utanför budget på Strandbacka. Det är individ och familjeomsorgen och LSS verksamheten som är längst bort från budget och där det mesta handlar om omsorg av barn och unga. Ett faktum som oroas oss mycket.

Inom kommunstyrelsen så har man plus mot budget på 5,6 miljoner kronor då de fått tillbaka pengar för länstrafiken, sålt mark, mer intäkter för flyg, vatten och avlopp, det byggs ju mer än någonsin i våra fjälldalar och mer intäkter i bostadsbolagen.

Då det gäller pensionsavsättningarna så står det såhär i årsredovisningen:

Årets resultat uppgår till -17.612 tkr. 2015 års resultat uppfyller inte kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning. Det redovisade underskottet ingår kostnader för inlösen av pensionsrätter med tillhörande löneskatt på 25.441 miljoner. Denna kostnad är att härföra till synnerliga skäl i balanskravsutredningen, och innebär att den kostnaden ska dras ifrån det redovisade resultat. Balanskravsresultatet blir därmed överskott på 7.752 miljoner.

Det är inte lätt att begripa det här med inlösen av pensionsrätter. I balanskravsutredningen så utgår man från det redovisade resultatet på minus 17,6 miljoner och rensar bort reaförluster och reavinster. Då får man ett resultat på minus 17,7 miljoner. Sen tar man bort synnerliga skäl för inlösen av pensionsrätter och löneskatt på det som är 25 miljoner. Det räknas som synnerliga skäl och kan lägga tillbaka den summan i balanskravsutredningen. Då hamnar man på ett plus på balanskravet på 7,2 miljoner för 2015 och då det finns ett minus på 2014 på minus 7,2 miljoner så blir och överskottet som då blir kvar är 0,5 miljoner. Förstod ni?

Med de stora framtida pensionsavgångarna, så finns en stor risk att antalet pensionstagare kommer att öka. Det kan finnas en risk att kostnaderna för pensionsutbetalningarna kommer att påverka kommunen framledes om man läser hos SKL, Sveriges kommuner och landsting. Kommunen har större möjlighet att betala i kapp tidigare intjänade pensioner när andelen pensionärer är låg och den ekonomiska belastningen inte är så stor. Det är mycket svårt för mig att sia om hur det här kommer att påverka på sikt.

Det är trots plus i bokslutet, fortfarande ett underskott i nämnderna på över 8 miljoner vilket gör att det måste sparas, minskas och anpassas för att klara verksamheterna med de pengar som finns. Det som är ett problem är att prognoserna som tas fram under åren är så längt ifrån det resultat som redovisas i bokslut.

Årsredovisningen kommer så småningom att hitta på www.vilhelmina.se

3 kommentarer

Lämna ett svar till Maria Kristoffersson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.