Miljarinvesteringar i fjällen

Det investeras som aldrig förr i Vilhelminafjällen. Antalet bygglov går över alla bredder och små hus byggs, det renoveras och det flyttas in. Företagen investerar och det finns många som lägger sina framtidsplaner i våra små fjällbyar. Enormt kul och enormt viktigt att samhället stöttar upp med de funktioner som behövs. Kollektivtrafik, infrastruktur som bredband, avlopp och vatten, vägar och kommunikationer. Det skapas jobb då det privata näringslivet utvecklas då lönsamheten ökar. Samtidigt är det svårt att få banklån för att bygga för nya affärer och nya affärsidéer.

Då det gäller infrastruktur i vatten, avlopp och bredband så har Vilhelmina kommun investerat stort och fortsätter att investera för att möjliggöra vidare utveckling. Det är stora pengar för en liten kommun. Det som skulle behövas är att ytterligare stärka kollektivtrafiken och se till att större antal mäniskor kan komma upp till fjällen på ett enkelt och snabbt sätt. Att man kan åka buss på tider som passar både till och från fjällen är en fråga och ett utbyggt flyg en annan. Båda oerhört viktiga frågor för att ta vara på den potential vi har för att öka tillväxten i kommunen. Här har alla kommunen en läxa att göra, vad kan vi göra mera för att få fler att välja bussen? En trafik som går från kust till fjäll är en fråga inte enbart för kommunerna som bussen eller tåget passerar. Det är också en fråga för hela länet. Ska vi ha möjlighet att öka resandet till och från fjällen så måste vi se till att det finns alternativ till att ta bilen. Har vi rätt linjer? Vilka vägar ska bussen gå för att snabbt ta sig till befolkningstäta städer?

Sverige som land har höga mål för klimatet där kollektivtrafiken är en viktig del med höga mål Men nationellt så finns inte pengar till denna trafik. Det ligger på kommunerna och på landstinget att finansiera trafiken. Tufft då dessa offentliga plånböcker är allt för tomma. Eu pengar får inte heller användas till trafik. Det här skulle vi behöva göra någonting åt. Vi behöver finansiera utvecklingen och tillväxten, jobben och servicen och där är trafiken en mycket viktig del.
Överlag är det svårt att få staten att förstå eller se den utveckling som sker i inlandet. Det finns en tro på städernas tillväxt och det finns en misstro på tillväxt i inlandet. En misstro som gör det svårt att finna riskkapital, finansiering och banklån. En misstro som även drabbar kommuner som ser behoven och vikten av investeringar.

Finns det andra sätt att lösa finansieringen? Kan både det privata näringslivet, det offentliga, kommuner och landsting och andra intressenter gå samman för att finansiera viktig trafik? Hur skulle busslinjerna se ut om det var fler aktörer inblandade då de planeras? Jag tror det finns mycket att göra i de här frågorna inte bara från stat, kommuner och landsting. Det är en fråga för fler aktörer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.