Kommentarer

Av , , Bli först att kommentera 2

De finns de som tror att jag inte svarar på kommentarer i min blogg. Så är det inte. Jag besvarar alla kommentarer som har en verklig människa bakom. Allt för många otäcka och otrevliga kommentarer skapar bara en ovärdig debatt.

Så fort jag skriver något om integration eller om sverigedemokrater så väcks dessa kommentatorer till liv. Min inbox svämmar över och man kan bli mörkrädd och tappa tron på mänskligheten av dessa kommentarer.

När jag fick in idag hade jag 285 kommentarer de senaste dagarna. Närapå 3000 på nån månad. Många av dessa är spam andra elakheter men där fanns även såna jag missat av misstag.
Det är inte enkelt att hinna se de som är på riktigt i ett stort flöde av smörja.

Så det är förklaringen till varför jag inte besvarar synonymer. Så vill du stå för dina åsikter och vara öppen så är du så välkommen att kommentera. Men vill du skriva otrevligheter och vara anonym så är det inte värt besväret.

Bli först att kommentera

Kampen lönade sig för Lycksele!

Av , , 2 kommentarer 6

Idag är vi Centerpartiester glada, inte bara vi i norra Sverige utan i hela landet. Skatteverket backar på centraliseringsplanerna. Nu är frågan större då staten ser över hela organiseringen av statliga verksamheter och regionindelning. Men ändå.

Skatteverket stoppar nu nedläggningen av skattekontoren i Enköping, Hudiksvall, Ludvika, Lycksele, Mariestad, Simrishamn, Vetlanda, Värnamo och Ängelholm.

Per Åsling, skatteutskottets ordförande, har kämpat på och slitit med detta en lång tid. ”En stor seger för Sverige utanför storstäderna”, säger han i ett pressmeddelande.

Pelle har kämpat på alla sätt han kunnat allt från att kalla skatteverkets generaldirektör till utfrågning i skatteutskottet, begärt insynsråd för att se analysen som skulle tala om varför man skulle lägga ner till en offentlig utfrågning i riksdagen. Han har besökt alla kontoren och träffat de som kämpat lokalt.

Det vi drivit på är att det finns en förordning för statliga myndigheter att följa som Alliansregeringen beslutade om under sin tid vid makten. Där det är tydligt att decentralisering av verksamheten ska beaktas. Det är viktigt att den tanken får genomslag och blir verklighet. Decentralisering är bra för både statens plånbok och hela landet. Så idag ska vi fira!

2 kommentarer

Hur långt bort vill du ha din regionpolitiker?

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag har indelningskommittéen redovisat sitt förslag till ny regionindelning av Sverige. De fyra norra länen föreslås bli en region och 5 regioner till av övriga landet. I de politiska partierna och de politiska rummen har frågan diskuterats en hel del men bland medborgarna är frågan inte särskilt het. Medborgarna vill ha en fungerande samhällsservice och frågan hur det organiseras och administreras är inte särskilt viktig. Frågorna om regional tillväxt och sjukvård upplevs däremot som viktig för hela befolkningen och där höjs röster.

Kent Johansson gammalt regionråd för Centerpartiet i Västra Götaland är en av de två som jobbat fram förslaget. Den stora frågan är sjukvården där alla landsting har enorma ekonomiska problem. Deras ansvarsområde sjukvård måste samordnas och specialiseras. Vården nära människor måste stärkas och övrig specialiserad vård måste specialiseras mer och resurser samlas till utvalda sjukhus.
När de presenterade förlaget idag säger de att det är ett diskussionsunderlag. Det måste betyda att socialdemokraterna är oense och att utredarna fått backa lite från att lägga ett förslag till beslut till att det är ett diskussionsunderlag.
Forskning, kompetenförsörjningsfrågor är också väldigt viktiga fören stark region där vi kan bli så mycket starkare om vi samaretar tydligare som en stark och stor region i Europa. De tillväxtmedel som prioriteras i Europa har en riktning som passar norra delen av Sverige.

Idag bor mer än hälften av Sveriges befolkning i de tre stora städerna med omland. Det gör att vi nu måste sträva efter att få så jämstarka regioner som bara är möjligt även utanför dessa tre städer. Utredarna har utgått från att regionen ska vara stark nog att bära det regionala utvecklingsansvaret. Att regionen ska en förmåga att hantera hälso och sjukvårdssystemet. De har även tittat på den samverkan som redan finns.

Myndigheter, länsstyrelser och landsting har problem att samarbeta och samla resurser på ett bra sätt enligt utredarna.
Hur stora regioner kan man då ha är ju frågan. Där man både klarar av uppdraget och geografin och samtidigt utgår från att de som beslutar ska vara demokratiskt valda av befolkningen.

Nu ska samtal föras via samtalskretsar med de föreslagna länen, dvs lanstingspolitikerna i länen. Residensstäder och vart vad ska ligga kommer att komma förslag på allt eftersom under våren.

I förslaget skulle Norra Sverige få 880 000 invånare och beräknas till ca 915000 invånare 2050. Vi i norr har en varierad näringslivsstruktur, gruvor, skogsnäring, energinäring, besöksnäring och ett starkt småföretagande ger förutsättningar för en stark region. De geografiska avstånden och den stora geografin är den stora utmaningen. Hur kan man lösa kontakter med medborgare över så stora avstånd är den stora frågan.

Nu börjar jobbet att fundera ut vilka funktioner och myndigheter som vi behöver och hur långt ut de kan decentraliseras.

Läs mer här: http://www.sou.gov.se/indelningskommitten/

Bli först att kommentera

Peka i cirkel

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag fick jag ett samtal från en förtvivlad företagare som blivit inskottad! Gigantiska snöhögar växer upp lite varstans i samhället. I det här fallet så återkommer problemet år efter år och företaget drabbas då sportlovs och påskfirande besökare inte ser att de här företagen finns. Det visade sig vara fler företagare som känner av samma problematik och som känner att ingen tar deras problem på allvar.

Jag kontaktade några kamrater som vet mer om vem som är ansvariga för vad och började sen ringa runt till olika entreprenörer. Det visade sig att alla pekade på någon annan, de pekade i cirkel. Praktiskt, då är ju ingen ansvarig! Men förödande för den som drabbas.

Jag föreslog en av dem att kalla till ett möte med alla inblandade för att utröna vem som är ansvarig för vilken snö. Är det de som röjer genomfarten och trottoarerna, är det de som äger fastigheterna, VIBO, de som driver affärerna och företagen ansvariga, de som snöröjer kommunens gator, de som snöröjer allmänna ytor och parkeringar eller är det kommunen??

Jag fick dock löfte om att just de här snöhögarna skulle man titta lite extra på och förhoppningsvis transporteras de bort inom kort.

Problemet är ju inte att det snöar, problemet är när alla pekar i cirkel.

Bli först att kommentera

Den viktigaste kvinnan i mitt liv!

Av , , Bli först att kommentera 4

Den kvinna jag mest av allt vill hylla idag är min mamma Anna-Gretha Flodin som gett oss döttrar kraft, styrka och kunskap att klara oss bra trots att vi lever i ett ojämställt samhälle. Hon är den viktigaste kvinnan i mitt liv.

Mina systrar Anki, Karin och Eva har alla liksom jag fått med oss den klokskapen som vi förmedlat till våra döttrar, Sofi, Rebecka, LottaKarin, Gabriella, Emily, Hannah, Natali, Mirja och Leila. Att se till att man är självständig och kan göra egna val i livet är det viktigaste. Göra det man vill, det man tror på och att välja sitt egna liv. Tack mamma för att du gav oss den klokskapen.

Jag hoppas den ska leva vidare och att kampen för ett jämställt samhälle fortsätter och fortsätter att gnaga på. Till slut kanske vi når ett samhälle där kön, klass, etnicitet, religion, sexualitet inte lä’ngre spelar någon roll för en människas möjligheter i livet.

Bli först att kommentera

Så bra att regeringen vill flytta myndigheter.

Av , , 2 kommentarer 6

Det är ett glädjande besked från regeringen att de, liksom Centerpartiet, vill flytta ut myndigheter från Stockholm ut i landet. Jag hoppas verkligen att det inte bara betyder några få större städer utan att skattekontoret och andra mindre orter får behålla eller få nya myndigheter att etablera sig.

Min kompis Pelle Åsling riksdagsledamot och ordförande i Skatteutskottet har drivit på. Han har tydligt visat och ifrågasatt att Skatteverket lägger ner kontor runt om i landet trots politiska direktiv att göra det rakt motsatta.

Det jag ser emellan raderna är att indelningskommitténs arbete och det som förväntas komma nu till veckan gör att regeringen ger löften inför en ny regionindelning. För att man ska kunna regionalisera Sverige så behöver man titta på hur staten ska administreras och vart myndigheterna ska finnas. Min förhoppning är att statens verksamhet decentraliseras ut så långt det bara går. Ut i landet, bort från stan.

Vi får se vad som kommer….

2 kommentarer

Så ska här skjutas salut.

Av , , Bli först att kommentera 3

Så ska här skjutas salut.
Har plockat fram alla gamla smällare jag hittat i huset och tänker smälla av dem nu efter kl elva. Eller kanske inte?! Men titta på når kungen meddelar vad det lilla barnet ska heta det ska jag inte missa.
Kanske är jag lite mera intresserad av detta barns ankomst då jag själv väntar in en liten prins. Vår dotter LottaKarin och hennes man Erik väntar ban vilken dag som helst. Kungabarn eller inte, lika välkomna oavsett.
Jag hoppas det blir en hertig v Västerbotten.

Bli först att kommentera