Fullmäktige 13-13-1

Idag har det varit kommunfullmäktige i Saxnäs, ett välbesökt kf då många av Saxnäs skolas elever var närvarande. Det är en mycket ljus och vacker fullmäktigesal som det är en fröjd att hålla möten i.

Vid detta fullmäktige väger det för första gången jämt mellan de två sidorna. Majoriteten har 13 mandat, den samlade oppositionen har 13 mandat och sverigedemokraterna har 1 mandat. Vi Centerpartister är sex stycken. Det gör att det är mer än någonsin mer intressant att samarbeta och försöka vinna samförstånd i fullmäktigeförsamlingen. Det är positivt då det måste till en jämnbördig dialog för att komma fram till bra beslut.

Mycket av mötet handlade om ekonomi. Ekonomichefen har inte tagit fram några prognoser för 2016 ännu. Kommunen ska inte ta fram någon delårsrapport förrän i augusti så fram till dess får kommunens verksamheter försöka hålla koll på hur ekonomin följs. Det är ju svårt för politiken att se vart det barkar om man inte får kontinuerliga rapporter. Så att man redovisar varje månad på ett enklare sätt kommer att bli bra. Likviditet låg på 37 miljoner i torsdag. De har legat på mellan 37-45 miljoner och målet är att det inte ska gå under 30 miljoner. Personalkostnaderna i mars gick med 104,8 miljoner där budget är på 105, 6 miljoner. Det har inte investerats så mycket ännu i år men det kommer igång när snön försvunnit.

Kommunstyrelsens ordförande säger, i den allmänpolitiska debatten, med tydlighet att kommunen måste släppa saker som vi gjort förut för att kunna ta oss an nya saker vi behöver göra framåt. Han är även tydlig med att samförstånd och samarbete mellan alla partier måste prägla arbetet att ställa om ekonomin så att den blir hållbar.

Det vi i Centerpartiet var tydligt med i debatten var hur viktig gymnasieskolan är för kommunen och hur bra de jobbar med att ge våra unga en bra grund att stå på för livet. Alliansens främsta företrädare, Annika, lyfta de asylsökande som kommer som en resurs och att vi ska använda de medel vi får från staten till jobbskapande arbete för att snabba på integrationen och ta tillvara på den resurs som de som flyttar hit är. Hon lyfter samarbetet med andra kommuner som ett sätt att klara ekonomin.

Else som är ledamot i Socialnämnden berättar om de stora problem som nämnden har ekonomiskt. Hon var även väldigt tydligt att vi i Centerpartiet aldrig kan ge avkall på att kommunens ekonomi ska gagna människorna i hela kommunen och inte bara i tätorten.
Marita inleder sitt anförande på sydsamiska och berättar om att vi är på Vilhelmina södras betesmarker. Hon är tydlig med att Centerpartiet aldrig kommer att lägga ner äldreomsorg eller skolor i byarna. Vi tror på fjälldalarna och att den kommunala servicen måste finnas och utvecklas i båda fjälldalarna, Dikanäs/Kittelfjäll och Saxnäs/Klimpfjäll. För oss är det viktigt att vi behåller och utvecklar här i Saxnäs där äldreboendet är samiskt profilerat. Turismen i fjälldalarna ger förutsättningar för servicen i fjälldalarna som affär, äldreomsorg barnomsorg och skola. Här i Saxnäs är det många som vill köra skoter samtidigt som renskötseln ska respekteras. Man samverkar mellan företagen och det fungerar bra.

Hon lyfter även att kommunens ekonomi är svår att följa då prognoserna är så långt ifrån det resultat som blir vid årets slut. OM prognoserna stämmer är det lättare att ta rätt beslut.

Sammantaget ett bra fullmäktige där det sär tydligt att vi ser samarbete framför oss och att vi står på olika sidor i synen av hela kommunen, decentralisering och centralisering.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.