Alla krafter behövs

I veckan Är det landstingsfullmäktige där fokus just nu ligger på ekonomi och hur landstinget styrts det senaste året. Se www.vll.se

Revisorerna är mycket kritiska till både styrning och ledning och pekar på ett stort antal brister. Du kan se vad det skriver här:

http://www.vll.se/default.aspx?id=28332&refid=28329

Det har även varit en hel del interpellationer och motioner. Många frågor har varit uppe tidigare och några interpellationer kom aldrig upp då den som ställt dem inte varit med på länge. Det var även interpellationer som blev polisanmälda då de var så människofientliga. Jag behöver inte skriva vilket parti som lagt dem, det förstår ni nog ändå.

Jag ser flera saker som går åt rätt håll, glesbygdsmedicinskt centrum som får stöd från Nordens välfärdsråd för att fortsätta utveckla vården i glesbygd är ett.

En ökad samverkan med kommunerna som går framåt även om det inte är helt problemfritt. Se bara den nya avdelningen i Vilhelmina där det inte alls är enkelt att ha två olika huvudmän.

Lycksele lasarett är även det ett framgångsrecept där de visar väg för
andra hur man kan specialisera sig, effektivisera och hålla en hög kvalité.

Samtidigt så finns flera orosmoln som ekonomin och monopolet inom vården. Synen på privata utförare är under all kritik. Det kommer inte till att kunna se likadant ut överallt. Vi måste pröva olika lösningar utformade utifrån det lokala samhällets behov och förutsättningar. Om vi ska klara av allt högre tryck på vården framöver så måste vi låta alla som vill bidra till att utveckla vården också vara med att bidra. Både privata och offentliga behövs.

Vi kan sätta vårt hopp till regionfrågan där man beräknar att ett
landstings administration kostar ca 300 miljoner varje år. Tänk då om en administration kan hantera det fyra gör idag. Det blir pengar det att lägga till vård nära människorna ute i norra Sverige. Norra Sverige blir starkare i ett europeiskt perspektiv om vi kan agera samlat som en kraft.

Det har aldrig någonsin funnits så mycket pengar för vård samtidigt har aldrig kraven och förväntningarna varit då stora. En allt äldre befolkning kräver resurser och teknikutvecklingen kostar samtidigt som den bidrar till mer vård ute i länet.

Jag ser framtiden an med tillförsikt om landstingen får utvecklas i takt med sin nutid. Men om vi ska backa in i framtiden med en tro att allt ska se likadant ut överallt, då kommer vi att ha olösliga problem att hantera.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.