Trollar fram egna pengar ur hatten

Idag är det gruppmöte inför fullmäktige. Jag är mest nyfiken på hur de olika partierna ska förklara sina ambitioner i de budgetremisser som lämnats in och hur de förklarar hur de som har mer pengar in i sina budgetar hittat dem. Pengar som inte finns i prognoser från Sveriges kommuner och landsting, de prognoser som vi brukar hålla oss till vanligtvis. Det kanske finns någon som har en magisk hatt?

Centerpartiets svar inleds såhär: Det finns goda skäl för Vilhelminaborna att ha framtidstro. Vilhelmina är en kommun som befolkas av kreativa människor och duktiga småföretagare. En kommun som lockar inflyttare, med storslagen fjällmiljö och stor utvecklingspotential i våra byar och fjälldalar.

Vi vill ta vara på alla möjligheter som erbjuds och vara beredda att prioritera de välfärdsskapande krafterna i samhället. Det är människornas kunskaper, initiativförmåga och vilja att ta risker som driver kommunens positiva möjligheter framåt.

Centerpartiet för en närodlad politik. Begreppet närodlad anspelar både på vår historia och på vår ideologi. Den närodlade politiken, den odlade, handlar om vårt ursprung som parti för landsbygdens folk. Men det vittnar också om vårt engagemang för miljö och hållbarhet. Närodlat handlar om att vi vill att besluten ska fattas så nära de berörda som möjligt. Människor ska vara fria att avgöra vad som passar dem bäst, utan pekpinnar från offentliga myndigheter.

Centerpartiet driver på för att möjligheterna att leva och bo på landsbygden ska förbättras. Landsbygen ska sjuda av liv och rörelse och det betyder att det ska finnas byskolor och äldreomsorg liksom annan offentlig och kommersiell service. För att skapa det krävs egentligen inget annat än vad som krävs i övriga samhället för att skapa goda förutsättningar för näringsliv och välfärd. Det handlar om goda förutsättningar för företagande, om pålitlig kollektivtrafik, om att ta tillvara de möjligheter som finns i den gröna omställningen, om bra och nära skolor och om trygg omsorg för de gamla. Dessutom måste det finnas bostäder, även på landsbygden.

Den närodlade politiken innebär också att vi ska ha stor omsorg om de människor som behöver samhällets hjälp och stöd. Centerpartiets socialliberalism innebär att vi vill behålla friheten för den enskilde att avgöra vilken slags omsorg som passar bäst. Vi är övertygade om att enskilda vet bättre än kommunpolitiker eller kommunala tjänstemän om vem som ska hjälpa till på ålderdomen, på samma sätt som föräldrar har den bästa kunskapen om vilken skola som bäst möter de egna barnens behov.

Våra ekonomiska prioriteringar för 2017 innebär en annan färdriktning för kommunen. Om vi ska satsa på framtiden så måste vi satsa på de som växer upp idag. Vi vill energieffektivisera fastigheter på ett hållbart sätt. Vi vill att arbetsmarknaden ska växa – här handlar det till stora delar om att välkomna privata initiativ och göra det enklare för alla som på något sätt vill satsa i vår kommun. Vi vill öka jämställdheten. Vi vill även ta ställning för en bättre situation för de anställda inom äldreomsorgen. Vi satsar på deras arbetsmiljö.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.