Hur länge ska man behöva vänta?

Av , , Bli först att kommentera 7

Hur länge ska världen behöva vänta på jämställdhet? Det är en fråga jag ställer mig efter att ha följt nyhetsrapporteringen om nattens primärval i USA. Att det nu för första gången är en kvinna som blir demokraternas presidentkandidat är väl verkligen på tiden?!
Att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter är inte självklara självklarheter trots att vi gått 2016 år sen år 0. Jag hoppas verkligen att Hillary vinner höstens val trots det motstånd hon möter enbart pga att hon är född tillkvinna. Världen är inte är jämställd.

Bli först att kommentera

När man blir sjuk vill man få vård nära där man bor…

Av , , Bli först att kommentera 5

Förra veckan lades budgetförslagen fram för landstinget i länet. Vi har klurat och pusslat och prioriterat. Centerpartiet vill i vårt budgetförslag satsa 85 miljoner på primärvården. En skattehöjning på 50 öre ska finansiera satsningen på vården nära dig. Vi vill alltså satsa mer på primärvården, dvs sjukstugor och hälsocentraler runt om i länet. Vi villa tt vården ska fungera nära dig och lägger mer pengar på detta.

Vi ser att primärvården i Västerbotten har haft en underfinansierad verksamhet i jämförelse med övriga landet. Det är därför det är så stora skillnader i länet i vad som förväntas och vad som utförs av hälsocentralerna. För oss är det viktigt att kommunmedborgarna känner sig trygga i att hälsocentralerna fungerar som de ska och att du får hjälp när du behöver den.
Vi vill också utöka AT- och ST- tjänster med syftet att på sikt minska behovet av stafettläkare och se till att du inte ska behöva träffa olika läkare varje besök.

Det är många viljor inom landstinget och det är många som jobbar inom landstinget, främst vid Umeå universitetssjukhus och i landstingshuset. Alla har olika syn på prioriteringarna. Det är trots att många främst ser Umeå och dess nära verksamheter först enormt viktigt att se hela länet och människor i hela länets behov. Vi i Centerpartiet både ser och satsar på hela länet.

Bli först att kommentera

Mer pengar till vården nära dig…

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag har vi presenterat vårt budgetförslag för Landstinget i Västerbotten.

Vi fokuserar på en närodlad politik, som att ha närhet till beslut och att kunna påverka sin egen vardag. Dåd et gäller hälso- sjukvården i Västerbotten så betyder en närodlad politik en nära, likvärdig och rättvis vård, en hälso- sjukvård som sätter patienten före organisationen. Vi vill ha vård nära människor och prioriterar vårdcentraler och sjukstugor nära människor i hela länet.

Vi sammanfattar vår vision för framtidens hälso- sjukvård med parollen ”Närodlad Folkhälsa”. Med ny teknik som exempelvis virtuella närvårdsrum och med en sjukvårdsstruktur som utgår från patientens behov kan vi bygga en sjukvård som både är nära och tillgänglig, men också av god kvalitet och till en rimlig kostnad.

Bli först att kommentera

Mat ska väl alla ha? Varför inte Närodlad?

Av , , 1 kommentar 4

Närodlad man i Västerbotten?!

Idag vid regionfullmäktige berättade Lena som är tjänsteman hur region Västerbotten jobbat utifrån en motion som Centerpartiet lade för att länet ska ha en Livsmedelsstrategi. Det tillsattes då en arbetsgrupp som kommit fram till en mängd olika scenarier för länet. Mat kommer alltid att behövas och det finns ett ökat intresse för matens kvalité och ursprung. LRF, SSR och Reg Ac gör nu en förstudie för att titta på hur man kan stärka livsmedelsproduktion på så sätt att fler kan driva och ta över företag som jobbar med att producera och tillverka mat i länet.

Det måste mobiliseras kring utbildning inom gröna näringar där arbetsgruppen kommer att fortsätta med att få fler unga att utbilda sig. Utmaningen inom forskning är en bit även det som vi måste jobba med för livsmedel och bra mat.

Klimatförändringarna gör att vi måste anpassa oss och hitta andra sätt att producera livsmedel i länet. En annan utmaning är teknikutveckling och nya produkter, öka lönsamheten. Se bara på hur mjölkpriset har sänkts trots ökade kostnader för lantbrukaren.

Idag är det hög konkurrens från andra länder med lägre krav på livsmedelsproduktion. Där måste vi jobba med att påverka och få människor att Välja kvalité. Där måste offentliga aktörer som kommuner och landsting gå före och köpa bra mat. Att köpa antibiotikastinn kyckling från Thailand bara för att den är billig är ingen bra ide.

Kunskapen hos de som köper måste alltså öka och viljan hos oss medborgare att det ska vara bra mat i skolor och i äldreomsorgen måste bli tydlig. Så att vi tvingar de som köper att köpa bra Närodlad mat.

Världen behöver livsmedel, varför inte från Västerbotten?

1 kommentar