82% anser norrlänningen missgynnad

I veckan presenteras en undersökning som jag hoppas fler med politisk makt ska läsa och fundera omkring. Det är den opinionsundersökning som KIT/Novus presenterar i veckan. Där svarar 82 % av de norrlänningar som fått frågan (533 st) att Norrland är missgynnat i förhållande till hur mycket regionen bidrar med i forma av naturtillgångar.

Novus har ställt frågan om de tillfrågade vill se ett självständigt Norrland där det är ett litet övertag för ja-sägarna. De som svarat ja tycker att det främsta skälet är att kunna behålla inkomster från naturresurserna. Bland motståndarna är en av de vanligaste motiveringarna att man inte tror att Norrland skulle klara sig ekonomiskt på egen hand.

Den här undersökningen handlar i mycket om frågan om en region Norrland. Och tron på central makt eller tron på en mer decentraliserad stat.
Man kan tolka den som att majoriteten vill få mer makt över naturresurser som norra Sverige bidrar med och mer makt att bestämma över dessa gemensamma resurser. Men att man samtidigt är rädda för att norra sverige inte kan stå ensamma då det gäller ekonomi.

Det här stärker tanken på ett mer decentraliserat enat Norra Sverige där vi själva styr över resurserna. Men samtidigt så pågår det både namninsamlingar för ett självständigt Norrland och aktioner för ett nej i regionfrågan. Jag förstår verkligen inte de som både driver frågan om ett självständigt Norrland och sen säger nej till en regionbildning. För mig handlar en regionbildning om ett mer självständigt och starkt Norrland.

Som liten lokal politiker i ett av norrlandslänen eller ett län med stor andel landsbygd så är det tufft att se hur resurserna tryter och servicen krymper till medborgarna. Det är inget av de fyra landstigen i norr som har en hållbar ekonomi, alla blöder i både sjukvård och kollektivtrafik men även då det gäller resurser till utveckling och tillväxt. Alla ser problemen och det är ju detta regionfrågan handlar om, att se till att det blir jämnare förhållanden mellan landets olika delar. Idag växer de tre stora städerna samtidigt som det är där som även sociala problem ökar, miljön påverkas negativt och trängsel problemen växer.

Att samla de fyra norra länen i en gemensam region där vi hanterar resurserna smartare är det alternativ som jag ser. Vilka andra alternativ finns?
Det handlar ju även om att decentralisera makt och mandat från statlig nivå till regional nivå. Det handlar om att använda våra resurser smartare, att specialisera oss och bli bättre tillsammans. Teknikutvecklingen har gjort att vi klarar mycket även på distans, även beslutfattande. Vi som är valda att företräda medborgarna i olika politiska sammanhang har ansvaret att ta beslut som gagnar medborgarna, säkrar god service till alla medborgare och att använda våra gemensamma skattemedel på bästa sätt. Så låt oss då också göra det.

4 kommentarer

 1. Jonas E

  Problemet är ju att man byter en centralisering form mot en annan, jag bor utanför Umeå och vi har ett centraliseringsproblem här också – då det alltid i politikernas ögon tycks närmare för oss till Umeå än från Umeå och hit, – ska det sparas så blir det vi som drabbas först, och då är det ändå bara 5 mil från Umeå vi talar om – hur blir det när vi talar om 20-30 mil då ?….. för det troliga är väl att Umeå blir ”huvudstaden” i denna storregion !.

  För övrigt så är jag glad att Dorotea i alla fall fick ha kvar den lilla vård dom hade – har släkt och sommarstuga däromkring ( Storbäck ) !.

  • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

   Tror att det är precis tvärtom. Att myndigheter som idag centraliserats kan decentraliseras ut i landet. Att mycket av det som sker i länens fyra stora städer kan decentraliseras till flera små. Tror även att resurserna kan fördelas på ett annat sätt än dag. Jag tror inte att frågan om residensstad spelar så stor roll. det som spelar roll är hur vi organiserar statlig och offentlig verksamet på ett smart sätt som gagnar medborgarna och säkrar service och välfärd.

   • Jonas E

    Ha jag missuppfattat något här ? – du förespråkar ett stornorrland, men pratar om decentralisering – hur får du ihop det? – stornorrland lär ju blir = centralisering som jag ser det !.
    Ju större något är, desto större risk att något litet ”försvinner”.
    Det är klart – talar vi någon form av självstyre så kanske – men är det samma sak som en storregion ?- Eller ser du det som första steget mot en form av självstyre ?.
    Problemet som jag ser det är ju att om vi ska komma åt de pengar som faktiskt försvinner härifrån så måste vi ju ta ut en form av Norrlandsskatt, eller inverka på äganderätten – då många ägare av Norrländska tillgångar inte bor eller verkar i Norrland, och inget av det lär vara särskilt populärt och snårigt juridiskt sett !.

    • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

     Det är här folk har missat något. Ett större Norrland med egen makt över resurserna är ett mer demokratiskt Norrland. Vi ser att makten och resurserna ska hamna närmare medborgaren och det kan vi driva igenom i ett regionaliserat norr. Det hänger ju ihop.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.