När S politiker inte gillar den egna politiken….

Av , , 3 kommentarer 27

I veckan har företrädare för 33 lokala flygplatser träffats i Saxnäs. Att de gör det kan bero på att dess ordförande är KG Abramsson Vilhelminabo. Sveriges Regionala Flygplatser AB som den organisationen heter jobbar med att utveckla flygtrafiken och tillgängligheten för de som bor och de som besöker orterna och dess omland. De arbetar genom att påverka regeringen och berörda statliga myndigheter för att flygplatsernas förutsättningar ska bli bättre. För mig blir det lite märklit när det är många socialdemokrater som verkar i de här organisationen samtidigt som det är Socialdemokrater som nu lägger förslag på flygskatt.

Organisationen går emot det förslaget och förklarar att det kommer att vara förfärligt illa om det blir verklighet. Varför kan inte KG och hans S-kompisar påverka regeringen direkt i de egna leden?

Åk till S-kongressen och agera där. Att skriva i tidningen lokalt hjälper inte, det handlar ju om ert eget partis politik. Agera där!

3 kommentarer

Skattebefrielse för Lappland

Av , , Bli först att kommentera 11

SKATTEBEFRIELSE FÖR LAPPLAND NÄRA
I lördags gick vi ut med en riktig nyhet.

Efter en motion från Centerpartiet i Vilhelmina, ställd till Centerpartiets ledning och överlämnad under Kommundagarna i Göteborg tidigare i år, har Centerpartiets jurister under högsta sekretess arbetat med att undersöka huruvida ett dokument från den 27 September 1673 angående lappmarkernas bebyggande fortfarande skall anses som giltigt.

Det så kallade Lappmarksplakatet som utfärdades av Karl XI 1673 på förslag av Landshövdingen i Västerbottens län, Johan Graan ger nybyggare i lappmarken 15 års skattefrihet samt frisedel mot löfte om att bygga hus och odla upp jord.
Ulf Grahn, barnbarnsbarnsbarn, till Landshövdingen visar på bilden upp dokumentet som han hittat i sina gömmor.

Centerpartiet i Vilhelmina har själva ansett dokumentet vara giltigt och har därför förberett ett förslag till lagtolkning och implementering redan 2018.
Förslaget från Centerpartiet i Vilhelmina är att samtliga bosatta i Lappland, som själva byggt det hus man bor i, (här krävs att man är skriven på adressen samt har en tomtareal på minst 800 m² samt har en uppodlad yta, t ex potatisland eller pallkragar, på en yta av minst 10m2) skall anses vara nybyggare och därför skattebefrias i 15 år.
Juristerna meddelade idag den 1a april att de funnit att dokumentet ska anses vara giltigt.
Förslaget innefattar alla boende på adressen det vill säga även sambo, make, maka och vuxna barn. Förslaget kommer att lämnas in till Skatteutskottet för prövning och kommer då att vinna laga kraft 1 januari 2018.
På förslag från Miljöpartiet föreslås att skattebortfallet kompenseras med en höjd fällavgift på älg med 3 000:-

Det var på Facebook på ICVilhelmina som vi lyfte fram nyheten. Tyvärr ett aprilskämt men i sanning ett förslag som ligger i linje med den verkliga politik vi driver. Som att vinster från länet ska tillbaka till där de kommer från, som vattenkraftsvinster.

Och kul var det!

Bli först att kommentera