Rädslan för förnyelse får inte stoppa utvecklingen av vården i länet

Oavsett om du bor i Dorotea, Ammarnäs, Holmsund, Ursviken eller i Kattisavan ska du ha samma möjligheter till en snabb och bra kontakt med vården när du behöver det. Vi ska kunna känna trygghet och veta att hjälp inte är långt borta oavsett tid på dygnet, veckodag eller var vi bor.

Nu är det ju inte så lätt. Vårt län är vidsträckt och glest och har landets längsta utryckningstider för ambulansen. Det är också många som både har en lång och krånglig resa försatt komma till en vårdcentral och än längre till ett sjukhus. Vi behöver därför utveckla den nära vården både med teknikens hjälp men även med fler vårdgivare runt om i länet.

Många av de som bor långt bort från vården är äldre. Den digitala tekniken som utvecklas är bra och ett bra komplement för att inte alltid behöva resa. Att kunna stanna hemma i byn men ändå kunna prata med sin sjuksköterska eller läkare underlättar vardagen för många.

Många känner också en oro över att inte ha en fast läkare utan ständigt nya stafettläkare. Så kan vi inte ha det. Du ska inte behöva fundera på vilken läkare du kommer träffa denna gång. Idag är 40-45% av läkarna i den offentliga vården hyrläkare i Västernorrland, i Västerbotten är det närmare hälften av läkarna på vårdcentralerna som är inhyrda.

Valfrihet ger möjlighet att välja vårdcentralen och var du som patient vill ha din vårdkontakt. Jag ser fram emot alternativ, det behövs för att vi ska kunna välja den vårdcentral som vi känner oss mest trygga med. Därför behöver vi vidareutveckla dagens vårdval. Det ska vara enklare att starta upp en vårdcentral genom att få ett mer begränsat uppdrag i början, som successivt kan utökas under de första etableringsåren. Resultatet blir fler småföretagare som öppnar nya eller tar över befintliga vårdcentraler i alla delar av Västerbotten.

Centerpartiet kallar det den nära vården. Vård som är nära människan, så att du ska kunna känna trygghet och närhet till din vårdcentral och till en läkare. Centerpartiet vill fokusera på att utveckla den nära vården för att invånarna i hela Västerbotten ska kunna känna trygghet dygnet runt.

2 kommentarer

 1. Michael Rönnlund

  Centerpartiet vill se fler privata företag i den svenska välfärden. Men en majoritet av Sveriges befolkning vill att vinster inom skola, vård och omsorg ska begränsas eller förbjudas helt, enligt en ny opinionsundersökning. ”I den här frågan har Centerpartiet inte väljarna med sig”, säger SVT:s Mats Knutson.

  49 procent tycker att vinster helt ska förbjudas, eller att den eventuella vinsten måste återinvesteras i verksamheten. 19 procent tycker att det ska finnas ett vinsttak på tio procent, så länge företaget uppfyller kvalitetskraven.

  ”Tydlig majoritet vill begränsa”
  En dryg femtedel, 22 procent av de tillfrågade, tycker att bolagen ska få göra hur stor vinst som helst, så länge kvalitetskraven uppfylls. Fem procent svarar att företagen själva ska få bestämma över sin vinst, och ytterligare fem procent svarar att de inte har någon uppfattning i frågan.

  – Det intressanta här är att man, trots den här splittringen, ändå kan konstatera att det finns en klar och tydlig majoritet som vill begränsa eller stoppa vinster i välfärdsföretagen, säger Mats Knutson politisk kommentator på SVT Nyheter.

  – Den linje som Centerpartiet för, det vill säga att företag ska kunna ta ut hur mycket vinst som helst förutsatt att de upprätthåller kvalitén i verksamheten, den står bara en minoritet av väljarna bakom, säger han.

  Frågan som ställdes var:

  ”Vilken är din inställning till vinster för privata leverantörer inom vård/skola/omsorg? Tycker du att…”

  Resultatet:

  Vinstuttag bör förbjudas helt: 17%

  Vinster bör endast få återinvesteras i verksamheten: 32%

  Företag får gå med max 10 procent vinst om kvalitetskraven uppfylls: 19%

  Företag får gå med hur stor vinst som helst om kvalitetskraven uppfylls: 22%

  Företagen bör få bestämma själva över eventuell vinst: 5%

  Vet ej: 5%

  Politikerna ska rätta sig efter vad den svenska befolkningen tycker, inte tvårtom.

  • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

   Jag tycker problemet är förlusterna i välfärden. Ett landsting kan gå back år efter år liksom en kommun. Där är problemet. Vården måste fungera i framtiden och då måste vi se fler lösningar. Att stoppa privata i vården löser inte problemen, det för svårar dem. Folket röstar på partier som beslutar. Inte genom opinionsundersökningar som tillfrågar några tusen personer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.