13 – 13 men förlust ändå!

Igår var det kommunfullmäktige i Vilhelmina. Vi fick en genomgång om kommunens ekonomiska ställning där det finns runt 76 miljoner i likvida medel och till det finns 68 miljoner på banken i värdepapper. Det är 21,8 miljoner använda av de 58 miljoner som ska investeras detta år. Vi vet att det kommer stora investeringar då det finns så mycket som behöver fixas i flera verksamheter. Varje månad går det ut runt 35 miljoner i enbart löner så det krävs att det finns lite på kontot. Kommunen har nu ca 6780 invånare, då det varierar varje vecka.

Delårsbokslutet för de första 8 månaderna visar att året kommer att gå ihop om man godkänner bokslutet för 2016. Fullmäktige tillförde 21 miljoner ur 2016 års resultat trots att de inte skulle hanteras så enligt revisorerna. Så om vi tog bort dessa så skulle det inte se lika ljust ut.

Vi i oppositionen tycker det blir svårt att godkänna delårsrapporten då revisorerna säger att bokslutet för förra året blev fel. Centerpartiet och alliansen tycker rätt ska vara rätt och att kommunen ska följa lagen. Detta då revisorerna säger att kommunen inte följer lagen och är bedrövade över att det inte händer något. Därför kan man inte godkänna ett delårsbokslut som bygger på fel underlag. Vi lade ett förslag om att se över detta då bokslutet för detta år hanteras så att det nån gång blir rätt. Vi föreslog fullmäktige att göra om och göra rätt så att revisorernas synpunkter skulle tas med och åtgärder vidtas. S säger att fullmäktige kan ta vilka beslut man vill avsett vad revisorerna säger. Vi resonerade dock fram och tillbaka och kom till slut överens om att det som blev fel 2016 ska rättas till när kommunen tar fram nästa års bokslut. Det gör att vi skjuter problemet med att få rätt siffror i budget framför oss men det var ett sätt att komma vidare.
Problemet är att det fattas pengar i verksamheterna som behöver minskas ner. (Eller som Josefina Syssner forskare om små kommuners ekonomi, att krympa smart.)

Marita Stinnerbom C hade motionerat om mer samiska i förskolan vilket kommunfullmäktige tyckte var bra så den motionen bifölls. Bra jobbat Marita.

Else Westerlund C lyfte frågan om enskilda brunnar både som motion och då det gäller Kultsjödalsberedningen. Små fastigheter som blir tvingade att göra om sina avlopp är ett stort bekymmer. Då det gäller Kultsjödalen så tänker vi att det finns moderna alternativ för avloppshantering för att underlätta miljöhanteringen på sikt. Om man gräver en avloppsledning genom byn måste alla enskilda brunnar ansluta sig och Else föreslår att man istället gör en hantering så att man slipper ha en slambil som ska köra fram och åter. Men vi fick inte igenom det.

Att bygga vindkraft i Gråtanliden var även det uppe där vi i C sagt nej. Vi gillar ju vindkraft och ren energi men vi tycker även att en vindkraftspark inte ska hindra andra näringar. Dessutom har underlagen i just det här fallet varit bleka och inte diskuterade med de som berörs. Storumans kommun sagt nej med goda grunder. Här vann S och V genom att ordförande har utslagsröst, väldigt jämt alltså 13 stod mot 13 röster.
Vi lyfte även frågan om Åke Nilssons agerande då det gäller stöd till ett företag där hans svärson är chef. Det finns en revisorsrapport som förklarar vad som hänt och som pekar ut vilka åtgärder som kommunen måste ta till för att sånt här inte ska kunna ske igen. Här gäller det att skriva fast så att alla solklart förstår vad som är jäv, att ingen ska kunna gagna de egna eller den egna sfären som folkvald förtroendevald politiker.
Ett bra fullmäktige där de olika partiernas värderingar kom fram i flera frågor.

En kommentar

  1. Pingback: Revisionen och 13-13 | En fjällbos funderingar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.