Kärleksbomba Sorseles tandläkare

Av , , 4 kommentarer 7

Får höra att det finns ett förslag från tjänstemän vid Landstinget att dra ner tjänster vid folktandvården i Sorsele. Ett förslag som Sorseleborna protesterat emot genom att kärleksbomba folktandvården. En mängd hjärtan samlas nu i Sorsele.

Vi inlandsbor har inte glömt hur Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hanterat små orter tidigare. Vi minns att de drog in ambulansen i Åsele och akutplatserna i Dorotea. Vi minns också den folkstorm som de besluten väckte med all rätt. Det ska vara en likvärdig vård oavsett vart man bor i länet.

Nu handlar det om att det inte gått att få fatt på personal som tandläkare eller tandsköterskor till Sorsele och Norsjö. Jag känner mig dock skeptisk. Är alla möjligheter att rekrytera verkligen uttömda?

För oss i Centerpartiet är hela länet lika viktigt. Vi vill att det ska finnas en fungerande samhällsservice i hela länet. Det måste finnas tandläkare även i Sorsele. Kan man locka personal genom att samarbeta kommuner och företag emellan? Går det att stimulera privata aktörer att starta? Kan man starta någon form av ambulerande verksamhet? Jag vet inte vilka lösningar som prövats men ska ta reda på det.

Har du tankar eller idéer på vad som kan göras så hör av dig.

Det är ju än så länge ett förslag som vi politiker ska, fundera på, vrida runt och sen ta beslut. För mig är det självklart att Sorsele ska ha tillgång till tandläkare. Frågan är hur vi löser det.

Vi får klura….

4 kommentarer

Är det olika mellan sjuka män och kvinnor?

Av , , Bli först att kommentera 5

När vi ser att Försäkringskassan drar in sjukpenning för många så borde vi också analysera hur det skiljer mellan kön. Vad är det som gör att kvinnors får sin sjukpenning avslagen i högre grad än mäns sjukpenning? 2017 fick 5 120 män och 10 638 kvinnor i Västerbotten indragen sjukpenning.

I oktober 2017 avslogs 3,3 procent av alla sjukpenning ansökningar, en rejäl ökning jämfört med 2015 som var det år då regeringen gav Försäkringskassan i uppdrag att sänka sjukpenningtalet.

Vad beror det på? Och vad beror det på att kvinnor i högre grad än män är sjuka? Och vore det inte något som man borde titta extra på?
I ett centerpartistikt samhälle ska var och en behandlas utifrån den individ en är – inte utifrån det kön en råkar ha.

Då det gäller sjukförsäkringen så är den en viktig del av vår välfärd. Människor som av olika anledningar inte kan arbeta fullt ut ska ha rätt till ersättning. Den försäkringen ska ge människor en trygghet. Blir man sjuk ska man inte behöva oroa sig för att pengarna inte räcker. När någon ska få ersättning är det viktigt att ersättningen bedöms från medicinska grunder något som just nu vacklar.

Att vi inte nått ett jämställt samhälle är ett stort problem inte minst då det gäller kvinnors hälsa. Det är därför så viktigt att både politiken styr mot jämställdhet och att statliga myndigheter verklige lägger vikt vid att analysera och åtgärda när det blir tydligt att det finns skillnader utifrån kön.

Bli först att kommentera

En politik för de svaga i samhället?

Av , , 1 kommentar 7

Vad är det för politik regeringen för?

De svaga i vårt samhälle ska veta att samhället tar ett ansvar och ser till att alla ska ha goda förutsättningar att leva ett bra liv. Det är ett modernt samhälles sätt att det gemensamma tar ansvar för den enskilde när den enskildes möjligheter att ta hand om sig själv brister.

Men vad är det som händer nu i Sverige?

Regeringen ger uppdrag till Försäkringskassan att minska kostnaderna för LSS. Det stöd som går till barn, ungdomar och vuxna som behöver personlig assistans. Regeringen utreder nu ersättning till blinda och döva och det är ett roulettespel om man får sjukersättning eller inte om man blir sjuk.
Regeringen ger Försäkringskassan uppdrag med tydliga direktiv. Sen när kritiken kommer skyller man på Försäkringskassan!

Jag förstår den frustration och den besvikelse som många gamla socialdemokrater känner. Det är inte en politik de känner igen, det är inte en politik för de svaga i samhället.

1 kommentar