Hörapparater och vård i fjällen och allt däremellan

Runt tusen personer väntade i kö på hörapparat tidigare, nu är det 600 som köar. Så kön minskar men samtidigt är kötiden orimlig för den som inte hör. Livet blir ju så mycket enklare om man får delar av sin hörsel tillbaka. En bekant till mig som jobbat som snickare i hela sitt liv, sa att hans liv blev som nytt när han fick sin hörselapparat. Så det är så viktigt för den som har en hörselskada.

Jag är på hälso och sjukvårdsnämnd i landstinget i Umeå idag. Som vanligt pratar vi om landstingets eländiga ekonomi.

Det är ett stort underskott inom landstingets hälso och sjukvård. Minus 111 miljoner på de fyra första månaderna. Helt horribelt! Det är personalkostnader som ökar 44 miljoner, medicinskt material ökar och specialiserad vård i andra län kostar mer än planerat. Det är bra levertransplantationer och hjärtoperationen på barn som görs på andra sjukhus. Antalet som remitteras ökar inte men ändå ökar kostnaderna.

98% av vårdplatserna beläggs, det är högt tryck på de platser som finns. 19 mål av de 30 som finns nås och det som sticker ut är att köerna och att hyrläkarkostnaderna nu börjar minska även om de är högre än tänkt.

Det är bra att sjukfrånvaron minskar samtidigt som det är tydligt att försäkringskassan drar in sina ersättningar som gör att många går tillbaka till jobbet på deltid. Vilket,också är ett problem, att personal jobbar som inte är fullt ut friska eller orkar fullt ut. Inre oväntat är Fler kvinnor är sjuka jämfört med män. Jag pratade om jämställdhet i förra fullmäktige och det är en fråga vi måste ta på större allvar och hitta åtgärder för..

Jag har fått frågor om varför nattpersonal som är sjuksköterskor får en extra ersättningsmedel 3-6 tusen kronor medan undersköterskor inte får någon extra ersättning. Det svar jag får är att det är sån brist,på sjuksköterskor vilket gör att man satsar mest på dem för att få sjuksköterskepersonal till nätterna. Det krävs att det finns sjuksköterskor för att kunna hålla vårdplatser öppna. Men att det är en tidsfråga innan man kan behöva öka även andra personalkategoriers ersättning för nattarbete.

Vi i C hade en motion uppe där Urban Larsson Dorotea frågar om förstärkt sjukvård i fjällen vid högsäsong. Svaret från S är att räddningstjänsten ska fixa det. Min undran är då hur det ska se ut och finansieras? Sen kan man ju undra om inte den vård som finns idag i form av distriktssköterskor vore det vi skulle förstärka? Så att de finns året runt för både de som bor och de som besöker fjällen. Vi får se vilka fler svar vi får vid fullmäktige.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.