Friåkning, besöksnäring och skogsnäring…

Nu är vi inné i årstiden där skoteråkarna flockas i våra fjälldalar. Det går som lämmeltåg med jätteekipage efter vägarna mot fjällen. Det är stora pengar som rullar in både för när besökarna stannar upp efter vägen för att tanka, äta och handla. Men även i fjällorterna där de bor på fjällanläggningar, handlar, äter, tankar och köper service. Vår dottter #naffsalin är en av de besjälade som verkligen älskar friåkning och fjällen som nu lägger all sin lediga tid i fjällen och olika event. I helgen är det #XXConvention i Saxnäs där BRP håller i trådarna för alla de kvinnor från hela landet som då är uppe för årets happening för de initierade.

Samtidigt läser vi dagligdax i olika medier om skogsägarna och markägarnas bekymmer med sönderkörd skog. I samma sociala media kan man i nästa inlägg se en flmsnutt på en skoteråkare som kör rakt in i ett träd, sågar ner det för att komma loss och sen kör vidare. Det är inte konstigt om det här leder till konflikt.

De som ansvarar för eventen och de anläggningar som har skotergäster har ett ansvar för att informera, lära ut om skogens betydelse och vikten av att hålla sig till utpekade områden och värna skogen. Det är också skoteråkarens ansvar att tänka till, förstå och ta sitt ansvar för att sporten ska ha möjlighet att finnas kvar och utvecklas. Om markägare upplever att deras mark och skog skadas så riskerar vi friåkningen, upplevelsen av friheten i fjällen och de jobb och de inkomster friåkningen ger till våra fjällkommuner.

Så jag hoppas att de som älskar skoterkörning själva tar ett större ansvar och säger ifrån när de ser människor som inte kan bete sig i skogen. Protesterarnär de ser inlägg i sociala medier som visar sånt som inte borde hända och förstår att friåkning är ett nöje men också ett ansvar.

En kommentar

  1. Jörgen K

    Att bilder visas på ytterligheter för att bevisa sin agenda är vi vana vid, och det är och förblir renodlad plakatsymbolik att föra detta vidare och ännu värre låta oss påverkas som beslutsfattare.

    Du talar om turistinkomsterna och expansion av rekreationssektorn, vilket är i grunden av fördel både för den enskilde och kommunen. Det kontraproduktiva är att kommunen medverkar aktivt genom Länsstyrelsen och verkar ha en sjuklig besatthet att skapa skyddsområden vilket direkt kommer att i förlängningen att döda alla former av möjligheter till friåkningsområden som marknaden mer och mer kräver.

    I klartext finns det knappast några återplanteringsarealer i fjälldalarna och upp efter fjällsidorna, inga udda grodor värda att skydda på vintern.Så vad vill man då egentligen?

    Den absoluta dominerade delen av åkarna sköter sig exemplariskt, vilket alla vet och detta måste definitivt vara utgångspunkten för överlevnaden för affärs och turistföretagen i regionen. Så frågan är om man agerar populistiskt eller klarar man nålsögat att förhålla sig rationellt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.