Hur ska kollektivtrafiken se ut i framtiden? Elmoppe?

För nån vecka sen kom ett förslag som fanns med i Januariavtalet där man presenterade att det ska bli ett nationellt biljettsystem så att man köpa biljetter på liknande sätt i hela landet. Vi har redan börjat på att jobba med ett gemensamt biljettsystem i norr så vi ligger bra till. Vi vill ju göra det billigare och enklare att åka kollektivt över länsgränserna. Vi ska även prata om gemensam beställningscentral och så Bussgods.

I veckan har de fyra nordligaste länens träffats för att prata kollektivtrafik. Temat var framtidens betalsystem i Norrland och Sveriges mest välkomnande kollektivtrafik. Det är viktigt att vi som har politiska uppdrag i myndigheten för kollektivtrafik och de som jobbar i regionerna med just trafikfrågor träffas. Vi har ju lite att prata om! Med de här dagarna är det även personer med från Svensk Kollektivtrafik och Samtrafiken. Det känns bra att det är mänga kvinnor som jobbar med trafikfrågor där 3/5av de som är med är kvinnor.

Svensk kollektivtrafik är ett organ som samlar aktörer som jobbar med kollektivtrafik i alla regioner i Sverige. 1,6 miljarder åker kollektivt varje år, där har SJ ca 20 miljoner vilket är en liten del av det samlade resandet. Bra att komma ihåg när vi ser nyheter om tåg som står, det är lätt att tro att hela det kollektiva resandet är i kris. Läs mer på www.svenskkollektivtrafik.se

När vi planerar för kollektivtrafik så måste vi tänka både på att samhället förändras och hur vi kan påverka förändringen i positiv riktning. Allt fler bor i växande städer och det blir allt färre i glesa delar av landet. Det blir trångt i städerna och glest mellan folk på landsbygden så hur löser vi trafiken för alla? Självkörande bussar, samåkning andra fordon? Bussbiljett med sista delen av rean med elmoppe?

Klimatpåverkan kommer att slå allt hårdare mot mänskligheten och det kommer att bli problem med både luftkvalité, vattenförsörjning och brist på odlingsbar mark, där kan kollektivtrafiken vara en del av lösningen som ett klimatsmart alternativ.

Transportera ökar och tågresandet ökar. Det gör att utbyggnaden av tågtrafiken i norra Sverige ligger högt på den politiska agendan. Det kommer att bli brist på biodrivmedel då efterfrågan är större än tillgången. Kostnaderna ökar då det är fler som reser och folk reser längre sträckor, tågtrafiken ökar men bussarna minskar något, ökat användande av fossilfritt bränsle, tillgänglighetsanpassning, löneökningar för personal och färre företag som lägger in anbud driver upp priser. Slår man ut kostnad per kilometer en människa reser kollektivt så har den kostnaden minskat över tid. Så även om kostnaderna ökat så har den ökat då folk åker mer och längre, främst med tåg.

BoB biljett och betalsystem ska nationaliseras så att man kan boka biljetter för en resa genom hela landet. Google kan redan idag visa hur du ska resa från a till b kollektivt, kanske kommer de i framtiden även sälja biljetten?!

Vi får träffa utredaren för ett gemensamt biljettsystem berättar för oss om hur man kommer att jobba för att stimulera mer klimatsmart resande. Komma bort från att bilar med en resande, tomma bussar och flyg. Mycket intressant och utmanande.
Vi diskuterar bussgods med de andra länen och hettan var tydlig i rummet. Jag gjorde det jag kunde för att få de andra länen att förstå vikten av godshantering i hela länet. Så diskussionen fortsätter…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.