Kommer din väg att plogas i vinter och vad gör Region Västerbotten?

Av , , Bli först att kommentera 6

På tisdag får jag svar på den interpellation jag ställt till regionstyret om vägarna i länet. Jag har frågat vad de gör för att säkra att vägunderhållet ska fungera i vinter. Ska bli spännande att höra vad de gör eller gjort.

Själv har jag gjort en PoD sändning på www.rakryggenomvasterbotten.se
med Gunnevi Näslund som förklarar hur det hänger ihop. Sen har jag kontaktat Trafikverket som säger att ansvaret för enskilda vägar alltjämt ligger på vägföreningarna, såväl sommar som vinter. Och det vet vi ju. De enskilda vägarna är i många fall i bättre skick än det som staten ansvarar för.

Tillsammans med Riksförbundet för enskilda vägar, entreprenörer och LRF arbetar trafikverket dock för att underlätta för de enskilda väghållarna att upphandla sin vinterväghållning, utan att ta över ansvaret.

De jobbar med att få ut bättre information, råd och tips till vägföreningar och att förbättra Trafikverkets upphandling. I upphandlingar så ska de bifoga kontaktuppgifter till de vägföreningar som finns till den entreprenör som får plogningen av den allmänna vägen för att försöka samordna väghållningen.

Det är bra att trafikverket jobbar på. Det blir ju väldigt märkliga diskussioner för att försöka förklara att vägen till tex Giselas inte får plogas av väghållaren som kör förbi nån kilometer bort för att istället få en traktorföretagare från Kittelfjäll många mil bort ska komma och ploga den korta lilla vägstumpen. Eller Granlien byn där traktorföretagaren kommer från Siksjönäs. Det går inte att få ihop för varken de som bor efter dessa vägar eller för oss som politiker. Hållbarhet som ambition håller inte.

Då tekniken med GPS finns borde det gå att även fakturera vägföreningarna utifrån den GPs kartan där mans er vart plogbilen gått. Tekniken finns ju.

Jag hoppas verkligen att detta löser sig inte minst för att befolkningen ska kunna känna sig trygga att hemtjänst och ambulanser tar sig fram i vinter.

Bli först att kommentera

Behöver man joibba för jämställdhet? är 2019!

Av , , 1 kommentar 2

ja, så länge det finns jämställdhetsrelaterade orättvisor så behövs det jobba för jämställdhet. Det är just därför är jag engagerad i Centerkvinnorna.

Centerpartiets kvinnoförbund jobbar med jämställdhet, mångfald och fördelning av representation, realia och resurser i samhället.
Det handlar om att tillgängliggöra det synliga men framförallt det osynliga som informella nätverk, sociala koder, ideologi och hur vi beter oss i samhället. Det handlar även om representation om vilka som finns där beslut tas. Om man kollar på Donald Trumps kabinett så är det bara gråhåriga, äldre män. Det är klart att det påverkar vilka beslut som tas. Att flytta maktpositioner för kvinnor handlar om att ha representation av kvinnor i rum där man diskuterar frågor som har bäring på hur samhället formas.

Unga tjejer idag har det tufft, det är stora krav på hur man ska vara, se ut, hur man ska agera och prestera. Kultur och normer trycker på från olika håll och kraven som ställs är höga. Sexuell frihet, ekonomisk frihet och strukturell frihet är det tre friheterna som Centerkvinnorna jobbar för. Så länge det inte finns dessa friheter så behöver samhället tillsammans jobba för att nå dit.

Att vara feminist betyder att man vill ha ett jämställt samhälle där man ser att det finns orättvisor mellan män och kvinnor och att man vill göra någonting åt det. Det handlar om rättvisa, jämlikhet och om demokrati.

Man kan få frågan om varför det ska finnas ett särskilt kvinnoförbund när det finns politiska partier som säger sig vara jämställda. Jo, därför att det fortfarande finns strukturer inom partier som hindrar kvinnor att nå toppositioner. Strukturer som kan vara svåra att se men som ändå är tydliga för kvinnor som utmanar.

Centerpartiet har haft ett starkt kvinnoförbund genom historien och det har spelat roll för att vi haft många kvinnor som nått just den politiska toppen, ägt makt, gjort starka intryck och genomfört stora reformer. Centerpartiet har jobbat med nätverk både informella och formella som stöttat, peppat och gett mandat att ta plats. Så vill du också jobba för att nå ett demokratiskt, jämställt och rättvist samhälle gå med i Centerkvinnorna

1 kommentar

Leverans från förra stämman…..

Av , , 2 kommentarer 2

Som du kanske märker så är det fullt i medierna med förslag som Centerpartiet både fått igenom inför nästa års budget och förslag som ska presenteras på Centerpartiets stämma om några veckor. Det som varit förslag i tidigare stämmor har nu blivit verklighet när de går igenom i den svenska statsbudgeten. Det betyder att det som ska beslutas på stämman också kan bli reell politik inom kort.

Några av de förslag vi drivit igenom som nu blir av handlar om både ekonomi, företagande, jämställdhet och integration.
Nu blir det hälften så dyrt att starta aktiebolag. Från och med årsskiftet föreslås kravet på aktiekapital att sänkas till 25 000 kronor, istället för den nuvarande nivån på 50 000 kronor, när någon vill starta aktiebolag. Alltså en halvering jämfört med idag.

För att få de som har verkligt svårt att skaffa sig ett jobb så blir det nu lättare. Arbetsgivaravgiften sänks med två tredjedelar från 31 till 10 procent när företag anställer unga, nyanlända eller långtidsarbetslösa under deras två första år på eller tillbaka på arbetsmarknaden. Det kommer att göra skillnad för både den som får jobbet och för den arbetsgivare som vågar satsa på att anställa.

Något som jag är verkligt stolt över är att Kvinnojourerna får en ordentlig finansiering de två kommande åren. Pengar som verkligen gör nytta och som tyvärr behövs. Våld mot kvinnor i hemmet är ett stort problem där samhället måste ge kvinnorna och barnen en chans att gå vidare.

Det kommer fler förslag så häng med i politikutvecklingen på www.centerpartiet.se

2 kommentarer

När fler börjar begripa…

Av , , 4 kommentarer 2

Som du kanske märkt så kommer det nya förslag varje dag nu från Centerpartiet. Många av dem med landsbygdsstämpel. Igår kom förslaget som vi presenterat tidigare om att glesbygdsbor ska betala mindre i skatt och få mer kvar i plånboken. Det är ett steg i rätt riktning om än det krävs långt mycket mer för att balansera upp mellan olika landsdelar. Centerpartiets envetna arbete för att få fler att begripa att klyftorna i sverige mellan stad och land är förödande och måste göras någonting åt, börjar ge resultat.

Klyftorna mellan olika delar av Sverige ökar utan att vi som individer kan påverka det. Det handlar om att befolkningen blir allt äldre på landsbygd och i städerna bor de unga. Det gör att många små kommuner måste höja skatten för att kara av skola, vård och omsorg som är det kommunerna har som huvuduppgift. Det som ligger på frivillighetssidan som fritid, näringslivsutveckling och kultur får allt mindre del av kakan.

Det utgör inte bara en orättvisa, det riskerar också att bidra till en ond spiral av större avfolkning, ännu högre försörjningskvoter, ännu svagare skattebaser och ännu fler skattehöjningar. Så det är därför vi drivit på regeringen och fått igenom det här första steget att ta itu med den orättvisa skatteklyftan och bryta den onda spiralen.

Det blir 1 650 kronor mer i plånboken per person och år för alla skattebetalare som bor i Vilhelmina.
Känns bra att vi lyckats göra flera förslag till riktig och viktig politik, som nu genomförs skarpt i statens budget.

4 kommentarer