Avlopp, poliser, studielån och skogen….

I söndags var de sista debatterna på partistämman. Många från norra delen av landet debatterade allt från en rimligare hantering i frågan om enskilda avlopp till bredband, statens närvaro och andra för landsbygden viktiga frågor. I avloppsfrågan fick vi starkt medhåll i frågan från centerpartister i hela Sverige vilket är mycket glädjande.
Annat som debatterades livligt var att staten måste ta ett större ansvar vad gäller vägbelysningen, avskrivning av studielån, bättre förutsättningar för byggande på landsbygden, tillgång till kontanter, reformering av strandskyddet, kapitaltillgång för investeringar på landsbygden och mycket mer. Känns riktigt bra med så många goda frihetsreformer för landsbygden.
Centerpartiets förslag på landsbygdsområdet:

• Vi måste landsbygdssäkra politiska beslut och se att myndigheters service förbättras för människor och företag. Statliga jobb ska i första hand omlokaliseras till Sveriges landsbygder snarare än regionala tillväxtcentra.
• Reseavdraget ska reformeras och baseras i högre grad på avstånd.
• Studieskulder ska avskrivas för den som flyttar till en landsbygdskommun. Skattetrycket sänks via ett höjt grundavdrag och fastighetsavgiften ska slopas för den som tar över en tom byggnad för permanentboende. Bredbandsutbyggnaden ska fortsätta.
• Sparbankslagen ska moderniseras så lokala banker kan utvecklas, och kontanthanteringen ska tryggas i hela landet.
• Omfattande regelförenklingar ska införas för besöksnäring och naturturism. Gröna näringars kontakter med myndigheter ska bli bättre genom exempelvis en ökad digitalisering av tillståndsprocesser. Kraftfulla åtgärder måste tas mot sabotage mot gröna näringar och inga offentliga medel ska gå till våldsbejakande organisationer.
• Polisens och rättsväsendets närvaro måste bli starkare i hela landet.
• Äganderätten måste värnas. Vi ska samtidigt stärka ekonomiska incitament för klimatåtgärder i skogsbruket, och lägsta slutavverkningsålder bör slopas.
• En skatteväxling inom transportsektorn ska genomföras och skattesystemet bör ta hänsyn till klimatnytta och geografiska förutsättningar.
• Landsbygdsbor som tar ansvar för exempelvis vägföreningar ska kompenseras genom ett landsbygdsavdrag.
• Det lokala inflytandet över strandskyddet ska stärkas. Bygglovet bör ersätts med anmälningsplikt utanför detaljplanelagt område.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.