Ska barnmorskor få starta egna kliniker?

En fråga jag tyckte var svår under Centerpartiet stämma var frågan om barnmorskeledda förlossningskliniker. Jag tänkte på avstånd och att föda barn i en bil, på akutsnitt och akuta blödningar. Sånt som många i kvinnor har erfarenhet av. Sånt man önskar andra inte ska behöva uppleva. Centerpartiet vill att förlossningar även ska kunna ske på mindre, barnmorskeledda kliniker som ett komplement till våra stora sjukhuskliniker. Tanken är att mammor ska ha rätt till en trygg förlossning och en fungerande vård. Vi ska kunna erbjuda friska omföderskor möjlighet att föda på mindre kliniker där det finns specialiserad förlossningskunskap.

I debatten lytes Norge som exempel och att forskning visar att det faktiskt är säkrare för friska omföderskor att föda utanför sjukhus än på sjukhus. Vid lågriskförlossningar är det säkrare att föda utanför sjukhuskliniker, visar studier. För de som tidigare fött barn utan bekymmer är det väldigt ovanligt med snabbt ändrade förlopp, som leder till behov av akut vård. I Nederländerna är både mödradödlighet och förlossningskomplikationer såsom bristningar lägre bland lågriskförlossningar som sker utanför sjukhus än lågriskförlossningar som sker på sjukhus. Riskerna för barnet ligger på samma nivå i båda fallen.

Andra erfarenheter fanns från Danmark, Tyskland, Nederländerna, England och Australien som visar att barnmorskeledda kliniker fungerar mycket väl när det gäller just omföderskors förlossningar. Kvinnor som fött barn vid barnmorskeledda kliniker är inte bara mer nöjda med sin förlossningsupplevelse, det leder också till färre komplikationer i form av exempelvis bristningar, och patientsäkerheten är hög.
Jag tycker att det är bra om vi kan ha förlossningskliniker som leds av barnmorskor där det finns akutvård nära till. Jag är inte lika övertygad om att det skulle passa där man har långt till en akut sjukhusvård. Där lyftes det att vi ska ha en nationell ambulanshelikopterorganisation. Det är ju något som behövs generellt i svensk sjukvård, men som också blir en viktig del i ett nytt sätt att tänka kring förlossning. Jag tror dock inte på att helikoptrar är lösningen på avstånd då det finns dagar då det inte går att flyga. Vad tänker du id en här frågan?

Annat som vi bestämde om var:
• Fritt sjukhus val: Patienter ska ha rätt att välja slutenvård i hela landet i större utsträckning, även i en annan region. Mer öppen information om kvalitet och väntetider ska samlas i portalen 1177.se.
• Specialistsjuksköterskor ska i större utsträckning kunna skriva ut medicin. Definitionen av avancerad specialistsjuksköterska måste också bli mer tydlig.
• Vi vill utreda en standardiserad utbildning för undersköterskor och att undersköterskor ska tillåtas arbeta med fler medicinska och omvårdande uppgifter. Då krävs det att vi anställer fler vårdbiträden och nya yrkesgrupper såsom matvärdar och transportörer.
• En samlad barn- och ungdomshälsa med ansvar för barn mellan 0 och 18 år ska skapas.
• Elevhälsan ska utvecklas. Skollagen ska tydliggöra att rektorer ansvarar för detta och att elevhälsa ska ingå som ämne i Rektorsprogrammet.
• Vi vill skapa en sammanhållen vårdkedja för mödravård, förlossningsvård och eftervård.
• Förlossningsvården ska kunna bestå av både stora sjukhuskliniker och mindre barnmorskeledda förlossningskliniker.
• En nationell organisation för ambulanshelikoptrar skapas där regionernas och statens helikoptrar ingår.
• Hälsosamtal i mödravården ska erbjudas, förslagsvis i samband med cellprovtagning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.