Barn och ungas psykiska hälsa

Idag har jag fått vara med på en kunskapsdag kring barn och ungas psykiska hälsa.

Vi fick träffa Sara Fritzell från Folkhälsomyndigheten som jobbar med jämlikhet i hälsa där hon berättar att ojämlikhet i psykisk hälsa syns tidigt. Ett av målen i Agenda 2030 är folkhälsa där målen om hälsa och jämlikhet finns då det styr så mycket av människors liv och vardag. Det som påverkar hälsa är så mycket om hur man har det i sitt tidiga liv, skoltiden, arbetsliv, inkomster, boende, levnadsvanor, delaktighet och inflytande och tillgång till hälsovård. Rätt så självklara faktorer där vi kan se skillnader mellan län och inom länet.

Psykisk ohälsa påverkar många inte bara den som mår dåligt utan alla runtom. Hur kan vi sluta klyftorna då det gäller hälsa? Den psykiska ohälsan kostar 142 miljarder per är bara i Sverige. Psykisk ohälsa utvecklas när man är 12-24 år men upptäcks långt senare. Tidiga erfarenheter i livet ger mindre risk för psykisk ohälsa. En nära vän, att röra på sig, att sova, ät och ha en uppgift som känns meningsfull gör oss starkare att möte livets utmaningar. Att hantera livets svårigheter är någonting man lär sig genom hela livet. Livet är ju både dalar och toppar.
Om man blivit utsatt för kränkande händelser under sitt liv påverkar mycket som att utsättas för rasism, mobbing eller kränkning utifrån sexualitet, funktionshinder eller annat. Vi vet att samer har sämre hälsa och hög grad av suicid, det beror på deras utsatthet genom tiderna. Det skulle jag vilja lära mer av då vi ser att invandrare även de har högre grad av ohälsa. Är utsatthet och rasism en grund för psykisk ohälsa oavsett vart man är född?

Ju tidigare man sätter in åtgärder från samhället där barn är utsatta dess bättre för att de ska klara sig med en bra hälsa genom livet. Barnavårdscentral och förskolan är verkligt viktiga där stöd till föräldrar kan betyda väldigt mycket. Att de gör hembesök är en framgångsfaktor för att förebygga ohälsa för barn och unga.
Det är tydliga skillnader mellan könen där flickor mår sämre än killar samtidigt som pojkar har högra statistik för suicid.
Att ha en dialog med medborgarna om hälsa betyder mycket för att få förståelse för hur det liv man själv lever påverkar ens hälsa och vilken hjälp som finns.

Du kan hitta massor av information här. https://www.folkhalsomyndigheten.se/
De kommer med en e-utbildning för de som jobbar med barn som heter Ledare som lyssnar. Den kommer den 26 februari och alla kan klicka sig in på den. Enkla råd och konkreta tips för att jobba med barn och psykisk hälsa.
Vi fick en redovisning från vår egen folkhälsoenhet i Region Västerbotten av hur barn i skolan upplever sin hälsa. Tyvärr var det bara siffror från Skellefteå och Umeå kommun så det kändes inte relevant för oss som ska jobba med frågan i Södra Lappland.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.