Hur jämlikt är det över länet egentligen?

Det finns hur mycket data som helst för hur barn och unga mår men det vi inte har är återkopplingen och dialogen med de unga som det handlar om. Där hoppas jag kunna göra en insats i Södra Lappland tillsammans med den beredning vi har för demokrati och folkhälsa i Södra Lappland. Vi har där fått ett uppdrag att jobba för dialog med medborgare det kommande året kring psykisk hälsa.
Ett bra inspel för att förstå hur det ser ut och vad som behöver göras är att titta på den här filmen: https://www.youtube.com/watch?v=2dKQG6R5zQs
Det handlar om alla barns lika rätt och värde där vården ska vara likvärdig och jämlik i hela landet. Tyvärr ser det ju inte ut så. Finns det någon barnavårdscentral i vårt län som har en psykolog anställd? Jag vet inte men i andra delar av landet finns det såna redan från barnens första tid i livet. Flera kommuner med dålig ekonomi får spara ner på förebyggande arbete trots att vi vet att det är det som kan hjälpa människor på sikt. Det är inte rättvist eller jämlikt idag.

Hälsa Lärande Trygghet är ett jobb som sker i vissa delar av länet. En samverkan mellan skolan, socialtjänsten och vården för att förebygga ohälsa hos barn och unga. Ett viktigt arbete där Vilhelmina har en bra samverkan som kallas Vilhelminamodellen men som inte ligger inom regionens arbete med HLT trots att man jobbar rätt lika.

Det finns regioner som har en väg in dit föräldrar kan ringa in och få hjälp direkt om barn mår dåligt. Vi är den enda regionen med remisskrav idag vilket hindrar att införa detta här hos oss. Jag tycker det ska ara enkelt och gå fort när ett barn mår dåligt så det här tycker att en väg in ska genomföras även i vår region, jag tycker det låter som en bra idé.

Jag var på en kunskapsdag där vi fick olika dragningar om hur man jobbar med barn och ungas psykiska hälsa och slås av att de som drar olika delar mest pratar om Umeå och Skellefteå och väldigt lite om hela länet. Mycket är i samverkan med Umeå och Skellefteå kommun.
När jag frågar vad man gör när man ser att det inte är jämlikt så undrade de också, inga klara svar. Jag tycker att det behövs en politisk nivå för samverkan mellan region och kommun för att jobba mer jämlikt över länet. Idag finns ingen sådan politisk nivå.
Jag undrar också hur resurserna fördelas över lag över länet då det gäller förebyggande hälsoarbete? Det måste jag fråga om.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.