Ideer för framtiden som tex. samers hälsa?

För några år sedan skrev jag en motion till regionfullmäktige om samers hälsa som blev beviljad. Känner mig rätt nöjd då det arbetet nu kört igång. Det är ett samarbete som syftar till att säkerställa en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket.
Så har du förslag på någonting annat som vi behöver förbättra under kommande år? Hör av dig!

Motionen såg ut såhär:

Kompetenshöjning för att nå en jämlik vård

I flera studier av samers hälsa kan man slå fast att det skiljer sig i jämförelse med andra grupper i samhället. Både den psykiska ohälsan och problem i rörelseapparaten är högre än i andra befolkningsgrupper. Det finns en kunskapsbrist bland landstingets personal om samernas utsatthet utifrån både tradition, kultur och näringsutövning.

Detta belystes vid en konferens i Umeå i mars månad. Läs mer om den här:
Målsättningen för landstinget är en likvärdig vård i hela länet, ständigt bättre och patienten alltid först, är andra ledord för arbetet för ett hälsosamt län.

Landstinget i Västerbotten vill starta ett nationellt centrum för samisk hälsa vilket är mycket viktigt. Det lägger grunden för att skapa förutsättningarna för att kunna öka kunskapen nationellt men även regionalt.
Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman får i år stöd från Nordens välfärdscentrum för att studera livsvillkoren bland samer med funktionsnedsättning. Detta då det konstaterats att det råder stor brist på kunskap om samisk hälsa och samhället måste enligt bidragsgivarna tillgodose allas rätt till stöd och service.
Det krävs helt klart insatser för att öka kunskapen kring samernas livsvillkor och hälsorisker främst inom primärvården men även i den specialiserade vården.
En målsättning för att nå en jämlik vård i länet måste vara att kunskap finns kring minoriteters villkor utifrån ett hälsoperspektiv.
Landstinget måste därför ta ett särskilt ansvar för att utveckla vården så att personer med samiskt ursprung möter förståelse och känner förtroende för vården.
Förslag till beslut:
Jag föreslår därför landstingsfullmäktige att ge i uppdrag till landstingsstyrelsen
– att ta fram underlag för hur kompetensinsatser för landstingets personal kan genomföras utifrån motionens anslag.

Du kan läsa mer om arbetet HÄR:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.