Trafik, turer och trängsel

Kollektivtrafikutskottets möte idag pratade om det handlingsprogram som finns för att nå trafikförsörjningsprogrammet och dess mål. Den coronapandemi vi befinner oss i ställer ju allt på ända även hur vi når målen om att fler åker kollektivt. Tanken är att öka antalet människor som väljer fossilfria transporter som cykel tex i städerna. Att få människor att samåka eller att åka med bussen eller vid kusten med tåget. Det är verkligen osäkert hur det kommer att återhämta sig i hur vi reser. Cykel ökar i städerna och bilåkningen ökar.

Smittskyddet i länet, får varje vecka in siffror för hur trängseln ser ut i kollektivtrafiken i länet. Munskydd diskuteras lite varstans men inget beslut är taget. Så vi får följa den frågan. Det är idag trängsel på vissa turer främst efter kusten. Det är många linjer som har bara skolbarn där trängseln inte är lika farlig ur smittspridningssynpunkt men där vi diskuterar vad som kan göras.
Regionen har ett rejält underskott i trafiken, den trafik regionen planerat ska nu betalas även om biljettintäkterna inte kommit in. Så det minus regionen har ökas på rejält med detta.

Bussgods går däremot bra. Så det är ju kul att det finns bra siffror där. Västerbotten äger 2/3 av aktierna och Norrbotten äger 1/3.

Vi ska svara på en remiss om ett gemensamt biljettsystem för hela landet. Vi i norr har redan idag ett arbete för att få till ett gemensamt system för biljetter. Det digitala tar ju över mer och mer vilket underlättar för många samtidigt som det fortfarande finns problem där det inte finns internet eller för personer som inte är digitala.

Vi planerar för på vilket sätt trafiken ska upphandlas framöver. Kommunerna beställer och betalar sin trafik som främst är skolskjutsar förutom i Umeå och Skellefteå där man har stadstrafik. Regionen beställer och betalar trafiken som passerar kommungränser och trafiken över mot Norge. J>g lyfter här hur viktigt det är att vi är öppna för att trafiken kan se olika ut över länet, avropstyrd trafik tex.

Nu jobbar vi vidare för att få en bra hållbar trafik i länet och för att hantera smittspridningen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.