Rädda liv i hela länet

Fick detta i ett mail häromdan ” Jag vill skriva ett kort tack för att du lyfte frågan om naxalontillgänglighet över hela länet i regionfullmäktige. Även om frågan ”ansågs besvarad” tror jag det kan ha bidragit till att bilda övriga ledamöter kring hur vi kan minska antalet drogrelaterade dödsfall. Svaret gav också bilden att förändring är på gång.
Människors chans till överlevnad skulle öka med ökad tillgänglighet av naxalon. Tack för att du står upp för deras liv och hälsa.

Så tacksam för att få feedback av människor i länet. Det känns som att man gör nytta då.

I regionfullmäktige i veckan hade jag en motion om Naloxon. Jag skrev den ifjol när vi hade så många unga män som dog av överdoser i Vilhelmina. Den förtvivlan som föräldrar, syskon, kompisar och närstående då upplevde ska ingen behöva vara med om. Vi måste göra allt vi kan för att rädda liv.

Den motionen ansågs besvarad då man nu kan ge Naloxon i Ambulans och även i de kommuner där arbetet med IVPA, I väntan på ambulans, fungerar och finns. Det var ju bra att man utvecklar arbetet så att det går att rädda liv på fler sätt. Men jag tycker ändå att man borde titta mer på räddningstjänsten överlag, den finns ju överallt, från kust till fjäll. Det kanske är så att de kan utföra fler livräddande insatser.
Där skrev jag såhär: Rädda liv i hela länet!

Man ska möta människor i den situation de befinner sig oavsett vart de bor i regionen. Därför är det lika viktigt att ge människor aktiv hjälp i en utsatt situation, som att förebygga att personer hamnar i ett missbruk. Majoriteten av narkotikamissbrukarna har en bakomliggande psykisk eller fysisk sjukdom. Därför måste missbruksvården utgå från att både behandla sjukdomen och i största möjliga mån lindra symptomen.

All annan sjukvård utgår från det perspektivet. Missbruksvården ska inte vara något undantag. Därför ska inte politiken sätta upp några hinder för att sjukvården i större utsträckning ska kunna använda sig av läkemedelsbehandling för personer som missbrukat oavsett vart de bor i länet.

I sprutbytesprogrammet i Umeå så får de som ingår där tillgång till Naloxon. Men med ett stort län med stora avstånd så måste vi se till att hitta lösningar som fungerar även i glesa delar av länet. Vi skulle kunna ansöka hos Socialstyrelsen om att bli ett pilotlän för att pröva Naloxon inom räddningstjänsten.
Vi vill att Naloxon blir tillgänglig för att rädda liv i hela länet.

Centerpartiet föreslår därför regionfullmäktige besluta: att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att ansöka om att bli ett pilotlän för att pröva Naloxon inom Räddningstjänsten.

Motionen ansågs besvarad. Det är bra att det påbörjats ett arbete att utbilda räddningstjänst att använda Naloxon. Så det går åt rätt håll.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.