Tillit, trygghet och tillväxt!

Innan du läser det här tycker jag du ska läsa det här:

Jag vill prata om de tre T, na, ledstjärnor för hur vi bygger starka samhällen där människor jobbar tillsammans för samhällets bästa.

T som i TILLIT: Grunden för samhället är tilliten till demokratin och den representativa demokratin. Den bärs av att människor vill andras och samhällets bästa. Inte den egnas bästa, eller den egna sfärens bästa. Tilliten måste även finnas till de vi valt in i styrelser, nämnder, bolag. Att de tar sitt ansvar och gör det de är satta att göra. Tillit till att det offentliga gör sitt bästa för det allmännas bästa. Att lita på varandra och tro på varandra. Inte minst inom de olika politiska partierna, att lita till varandra, att vilja varandras bästa och att ha en öppen och ärlig kommunikation. Inte som i USA där vi såg en demagog som skriker och gapar och får tiotusentals människor att tro att valet var riggat. Som drar människor bakom ljuset, som polariserar och som bygger upp misstroenden.

T som i TRYGGHET: Trygghet, att vi litar på varandra, att samhället fungerar att vi känner oss trygga med att samhället finns där när vi behöver det. Att förskolan funkar, att skolan ger barnen det bästa inför vuxenlivet, att familjeomsorgen finns där om det brister likväl som att man får hjälp när man blir gammal eller sjuk. Trygghet måste finna. Att samhället tar sitt ansvar inte minst nu i en pandemi där vi som medborgare verkligen prövas. De som är satta i de ledande majoriteterna tillsammans måste tar de svåra besluten och har ett långsiktigt tänk inför framtiden. Att beslut tas idag för att hantera utmaningarna som även finns framåt. Vi behöver hantera framtiden redan idag! De politiker vi valt ska göra det bästa det kan för att skapa trygghet och stabilitet över tid. Det är viktigt inte minst för de kommunala verksamheterna att de kan förlita sig på att majoriteten håller, att det är ett stabilt samarbete som håller det de utlovat. En stabil majoritet är oerhört viktig i en pandemi. Då kräver det att alla tar sitt ansvar och gör sitt för att skapa trygghet.

T som i TLLVÄXT: Tillväxten är grunden för att få in mer pengar till kommunen. Effektiva företag, med tilltro till framtiden där de kan hantera ekonomin för att ha pengar för att främst överleva men även på sikt kunna skapa tillväxt. Företagen är basen för tillväxten där vi ser hur det skakar inte minst bland de som jobbar i företag i Norrbotten, i gruvor och vindparker där arbetet hämmas av pandemin. Många betalar skatt i vår kommun men jobbar någon annan stans. Vilhelminas små företag är basen för vårt samhälle där vi tillsammans kan se till att vi lägger våra pengar i de lokala företagen.
Tillväxt handlar även om att människor ska kunna bo, jobba och verka där de vill. Det handlar också om att hantera ekonomin långsiktigt. (Som företaget Vibo gör, för att på sikt kunna bygga nya anpassade lägenheter som passar för att kunna bo i hela livet.)

Om vi kan ta ansvar för tilliten, för tryggheten och för tillväxten så kommer vi att möta framtiden an med tillförsikt. Hur tänker du inför framtiden vilka ord är viktiga för dig? Vilka ledstjärnor har du?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.