Har du någon plånbok?

Av , , 2 kommentarer 3

För några år sedan var det många som engagerade sig i frågan om kontanter, det fanns en stor oro för att man inte skulle kunna använd pengar längre samtidigt som tekniken var och är är svajig. Bland annat tidigare bankpersonen, Benny Wahlkvist Vilhelmina skrev, pratade med makthavare och drev på i frågan.

Det vi i Centerpartiet gjorde var att driva på för en utredning som gjordes 2020. Den tittade på hur tillgången på kontanter i samhället skulle kunna öka. Det utmynnade i att från och med 1 januari i år har vi en ny lag som innebär att sex banker i Sverige måste erbjuda hantering av kontanter inom rimligt avstånd.

Så det hjälper att folk engagerar sig och driver på.
Men frågan är fortfarande svår. Det är inte så enkelt att få lämna in sina dagskassor om du driver ett företag på landsbygd. Långa avstånd, krångligt och många företag oroar sig för sin kontanthantering.

Staten kan inte tvinga ett företag att ta emot kontanter om de bara vill ta kort eller svish. Det skulle vara ett omfattande ingrepp i det fria företagandet, näringsfriheten. Däremot kan vi ställa krav på banker och att de ska kunna hantera kontantkassor från affärer.

Tekniken utvecklas och det är sällan jag och många med mig hade slantar och sedlar i en plånbok. Även om man har en plånbok så innehåller den sällan pengar. Idag har man en mobil och ett kort. Men pengar är ändock nödvändigt fortfarande. Tekniken brister, är svajig och kan överbelastas.

Så än om vi kommit en bit på väg i och med den nya lagstiftningen måste vi fortsätta driva på för att företag ska få den samhällsservice de behöver. Bra jobbat Helena Lindahl, Per Åsling och andra som drivit på.

2 kommentarer

Jihooo! Nu e vi på gång! Budget-kickoff.

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag har vi gått igenom förutsättningarna för ekonomin i kommunen framåt med fokus på 2022. Vi börjar idag och beslutet om budget ska tas i juni i fullmäktige. Det är många beslut som ska tas som vanligt då det gäller budget, vi hade ju gärna haft mer pengar än de vi har. Så det handlar om en process för oss som ledamöter att gå från förnekelse, ilska, oro till att acceptera läget, förhandla, ställa om och få med sig alla på vägen framåt. Det är därför det är så viktigt med fakta för att alla ska se vad vi har att hantera. Nu är vi som människor olika och står på olika steg i den här processen och har olika svårt eller lätt att ta ansvar och inse dessa fakta. Det är bra att vi får grotta i detta då kommunen nu håller på att ställa om för att vara starkare framåt och inte så sårbar den varit bakåt.

SKR har tagit fram en film om 13 trender som påverkar Sverige. Mycket tänkvärt i den filmen. Se den här:

De statliga tillskotten har gett kommunerna ett bra stöd samtidigt som det är den demografiska utmaningen som är det tuffaste, dvs att de flesta i kommunen är äldre. Befolkningspyramiden är hos oss ingen pyramid, den står liksom på huvet.

Fler människor i arbetsför ålder är viktigt! Verkligt viktigt! Ju fler som jobbar ju mer resurser in till kommunen och välfärden. Ju fler som dessutom jobbar i företag ju mer pengar till kommunen. Ju fler som har högre utbildning ju starkare blir arbetsmarknaden, ju friskare är man och ju mer utveckling skapas. Ju fler företag som skapas ju fler jobb blir det.

Vi trodde att underskottet för ifjol skulle bli 39 miljoner minus, sen såg vi att det blev lite bättre med ett underskott på minus 20 miljoner. Så det blev ungefär hälften av det vi trodde först. Det beror på att det gjorts stora åtaganden av de som jobbar i kommunens verksamheter och att politiken orkat hålla i och ta svåra beslut.

Vi ser att antalet barn och unga minskar och antalet äldre ökar vilket gör att vi måste fortsätta anpassa kommunen utifrån hur befolkningen ser ut. Mer resurser till äldreomsorgen kommer att behövas och förskola och skola kommer att krympa. Vi har siffror från SKR som visar på hur mycket det handlar om i pengar att flytta från skola till äldreomsorg eller som man kan se det från unga till äldre.
Försörjningskvoten som handlar om hur många andra en som jobbar ska försörja, där ligger vi på 0,92 där man önskar att vi legat på 0,52. Riket ligger på 0,76. Så vi ligger vi för högt.

Vi ligger lägre än andra kommuner i hur mycket vi lånat per medborgare. Vi får se staplar på hur kostnaderna minskar och vi ser tittar även på kvalitetssiffror att de inte hänger ihop med resurser. Vi jämför statistik och diskuterar vad den står för.

I diskussionen blir det tydligt att vi som ledamöter befinner oss på olika ställen då det gäller hur vi ser på kommunens ekonomiska anpassning allt från att förneka, ilska och oro till att acceptera läget, förhandla och börja ställa om. Det finns både massor av glädjeämnen liksom det finns mycket att ta tag i.
Statistik visar att vi klättrar i ranking om bästa skolkommun, företagen ökar och växer, äldreomsorgen håller en god kvalite, människor trivs och människor vill besöka oss. En bra dag för oss i kommunpolitiken.

Bli först att kommentera

Lägg dig i näringslivstrategin!

Av , , Bli först att kommentera 1

Vilhelmina kommun ska anta en ny näringslivstrategi nu i maj. Min gamla kollega Harriet Andersson presenterade den på dagens fullmäktigegrupp. Harriet och jag drev företaget Emma Advice under tio års tid där vi jobbade med tillväxtfrågor. Så det är extra kul för mig att lyssna till henne. Hon vet vad hon pratar om i dessa frågor.

Det har hänt mycket sedan dess så det är verkligen dags att ta fram ett näringslivsprogram där vi fått pengar från staten för att jobba strategiskt. Så det är ett projekt som jobbat för att ta fram programmet tillsammans med Sveriges Kommuner och regioner. Det handlar om att kommunen ska förenkla för företagen och se över servicen till företag. Näringslivskontoret har gjort en enkät och hade förra året över 400 kontakter med företag.

Kommunens roll är att stötta och underlätta tillväxt och utveckling i företag. Men det är ju i företagen arbete för att skapa tillväxt, jobb och utveckling sker. En viktig roll för kommunen är också att upprätthålla lagar och regler som sätts upp i samhället. Kommunens uppgift är också att sätta upp mål för framtiden, vart ska vi och vart är vi på väg. Tanken med att ta fram en strategi är också att mobilisera.

Vilhelminas näringsliv har förskjutits från tillverkning och företagstjänster till att idag ha en stark servicesektor med en turism som växer starkt. Vi är idag mer beroende av turism än vi varit tidigare både för att behålla vår egen service men även för att bygga mer företagande. Fritidshusbyggandet driver en stor del av byggföretagandet.

Vi har en hög arbetslöshet jämfört med andra liknande kommuner, främst när det gäller ungdomar. Många företag har en omsättning runt en miljon vilket är för lite för att anställa. 80% är soloföretag och vi har 11,4 % nya företag jämfört med rikets siffra på 7,9%. Drygt 49 % jobbar inom privat sektor, 42 % avser hur många som är anställda i våra små företag, siffran ökar om vi tar med även företag som Coop, Falck etc som har filialer i kommunen.

Det blir svårare och svårare att rekrytera ny personal, finansiering är svårt och det är svårt att få pengar för att investera i modernare teknik, transporter är svårt liksom ett krympande kundunderlag. Det allra största problemet är att det inte går att låna för att bygga företagsfastigheter, men givetvis kan det var svårt även då det gäller andra typer av investeringar. Allt där det behövs ett större marknadsunderlag eftersom bankernas lagstiftning inte medger att man tar risker. Det är därför vi måste ställa större krav på närvaro från organisationer som ex Almi då de har ett uppdrag från staten då det gäller finansiering.

Strategiska områden är att få fler och växande företag, samhällsplanering med fokus på näringslivsutveckling och tillväxt, effektiv och tillgänglig kommunal service. Som inlandskommun behöver vi stöd från de regionala aktörerna för att påverkan många av de frågor som vi själva inte äger makten över som finansiering. Här är Region Västerbotten en av flera viktiga aktörer.

I strategin står det att ”mark för exploatering, inte minst i strandnära lägen är grundförutsättningar för att erbjuda möjligheter till utveckling och etablering. Den kommunala organisationens handlingsfrihet begränsas dock av regionala och nationella bestämmelser.” Det här är en viktig fråga som finns med i JA samarbetet som vi i C drivit på, så det känns som att just där är vi snart i mål. Bra att det lyfts i strategin.

Etableringar av nya företag handlar idag om att de som äger företaget söker sig till en annan livsmiljö. Vi får höra om flera intressanta arbeten som är på rull i kommunen redan nu för att skapa jobb, attraktivitet och tillväxt.

Du kan gå in och tycka till om den här strategin som du hittar här:

Bli först att kommentera