Kvinnor jobbar gratis!

Trots att kvinnor i allt större omfattning har högre utbildning än män, tjänar kvinnor fortfarande mindre. Vi kunde för en tid sedan läsa i Västerbottens Folkblad listor på de som tjänade mest i våra kommuner. Det var få kvinnor med på dessa listor. Jag vill idag hylla de kvinnor som ändå tagit sig fram så att de fanns med på dessa listor. BRA JOBBAT! Var stolta att ni tjänar bra och var förebilder för andra kvinnor att kämpa för högre löner, att ta plats och att kräva förklaringar om män får högre lön för lika arbete.

Att det finns osakliga skillnader måste synliggöras och åtgärder lyftas fram. Varför är det så få kvinnor som tjänar mer än sina män? Kvinnors heltidslöner är i genomsnitt 10,7 procent lägre än mäns. Det motsvarar 3 900 kronor i månaden och 46 800 kronor per år. Omräknat i tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:09 varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag.

Jag och Centerkvinnorna tycker att det behövs en ökad tillsyn och skärpta sanktioner för de arbetsgivare som ignorerar lagens krav om jämställda löner. Vi tror även att vi måste se till att det blir en mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Sen måste vi synliggöra och åtgärda strukturella löneskillnader som ingen kan förklara med annat än att det handlar om kön. Sen måste vi se till att både kvinnor och män tar lika stort ansvar för hemmet och barnen så att båda kan jobba heltid och ändå få livet att gå ihop. Här har Rut tjänster gjort skillnad för många familjer där man kunnat få hjälp med vardagspusslet. Hur tänker du om löner? Vad behöver göras tycker du?

6 kommentarer

 1. Arbetare

  Denna skröna har väl motbevisats nog många gånger nu ?
  Det finns ingen som helst fakta som stödjer detta ideologiskt betingade påstående så varför inte lägga ner…..

 2. Christoffer Jonsson Bäcklund

  Gud vad ni kletar ihop alla möjliga olika påståenden och försöker driva en poäng. Ni måste ju först och främst bena ut var sak för sig.

  1. Absolut är det ett problem om det finns osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor inom samma yrkesgrupper eller inom samma yrke hos samma arbetsgivare – men det är ju något som forskning har haft svårt att påvisa. Det kan vara så på olika arbetsplatser och då måste det ju absolut angripas och korrigeras.

  2. Anledningen till varför kvinnor i högre utsträckning har lägre lön än män (som är lägre utbildade) kan ju bero på faktorer som att män i större utsträckning jobbar i privatsektor som hantverkare eller inom industri. En ledande montör (elektriker) tjänar 1/3 mer än mig som har en högskolexamen och jobbar inom staten. Det kan ju vara så att det inte är en kvinnorman fråga utan att 1. vi behöver se till att det är mer lönsamt att utbilda sig som akademiker. 2. få upp lönerna rent generellt i sektorer som vård- och omsorg och skola (där kvinnor i regel är i majoritet) vilket skulle ge en jämnare lönebildning i samhället utan att det behöver vara en könsfråga.

  3. Ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen är bra och främjar absolut kvinnors möjlighet att ”hålla ikapp” med männens lönebildningar (inom ett och samma yrke då) samt ökar möjligheterna till att kvinnor kan göra karriär – vilket är mycket önskvärt! Bra att ni driver denna punkt!

  4. Det är viktigt att diskutera frågorna och jag försöker inte på något sätt förringa det, men debatten måste vara ärlig. Vi kan inte ta två hela kollektiv (män och kvinnor) och jämföra dem rakt emot varandra – det blir inte speciellt meningsfull eller intellektuell analys av det. Att rabbla upp lite olika statistik kan vid en första anblick tyda på något, men det är först när man gör en djupare analys som det går att dra slutsatser om orsak och samband.

  5. Med den progressiva och liberala utveckling som samhället befunnit sig på sedan 1900-talets början skulle jag våga drista mig i att påstå att kvinnornas tid är kommen. Inom något decennium så är det inte kvinnorna som är efter. Det är absolut viktigt att göra analyser där könsaspekter beaktas, där finns även utmaningen i att lågutbildade män (framförallt på landsorten) kommer att ha svårigheter att hitta (enkla) jobb allt eftersom detta flyttas till andra delar av världen och att deras psykiska ohälsa kommer att öka (eftersom de blir mer isolerade och är sämre rustade med sociala färdigheter – på gruppnivå). Det ska bli intressant att se vad forskningsprojektet om nedstämdhet och depression hos renskötande samer (män) visar och tror att det absolut kan finnas beröringspunkter med män på landsbygden och i småsamhällen.

  Allt behöver inte bero på kön, ni kvinnor har ju redan visat att ni kan, är minst lika kompetenta och att ni som grupp snart kört om männen.

  • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

   Tack för alla kommentarer. Intressant att det är män som skriver. Det finns skillnader som inte går att förklara med något annat än med kön.

   • Christoffer Jonsson Bäcklund

    Tack för svaret Maria! Jag vet inte riktigt vad som är intressant med att det är ”män” som skriver. Det finns absolut skillnader som inte går att förklara med något annat än med kön – exempelvis som att det endast är biologiska kvinnor som tillsvidare kan bli gravida och föda barn. Vad du tänkte på och försökte förmedla vet jag dock inte.

    Men om vi ska prata till ämnet vore det trevligt om du kunde bedömda dig med att vidareutveckla vilken slutsats som du drar av att jämföra två kollektiv rakt av och inte beakta några andra omständigheter såsom du gör när du jämför rakt av män och kvinnor som grupp i ditt inlägg.

    Om det viktiga är utfallet 50/50 bör du ju rimligen tillskriva dig själv att du tillhöra gruppen som förespråkar ”equality of outcome” istället för ”equality of opportunity”.

    Centerpartiet, enligt deras egen hemsida, har en ideologi som säger att: ”Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt. Det är därför vi försvarar alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism. Det är därför vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar och utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat.”

    Utifrån den beskrivningen låter det ju som att ni har enats om en grundtanke att världen är orättvis men att systemet ska erbjuda möjligheter för den enskilde att göra bra och välavvägda beslut vilket leder till att denne kan förverkliga sitt liv och sina drömmar. För mig ligger då individen i fokus och att denne själv ska ha möjligheterna att välja exempelvis om de skaffar barn eller väljer ett visst yrke.

    Enda sättet att komma bort från den typ av ”strukturell” orättvisa som du i ditt blogginlägg pekar på, där kvinnorna som grupp är förfördelade är 50/50 i lön mellan de två kollektiven. Då ska det alltså oaktat bortse från andra faktorer än kön vilket leder ju till att individen berövas både möjligheten och ansvaret att göra egna välavvägda överväganden. En typ av påtvingad kollektivism skulle det kunna kallas.

    Men det finns som du säger, en risk att det skulle kunna vara så att det finns oskäliga löneskillnader som strikt är kopplade till kön, ännu idag. Då måste vi ha något underlag för detta tycker jag mig och här inbjuder jag dig till att visa mig underlag för att det finns löneskillnader kopplade till kön. Då menar jag inte att det är olika lönesättning för yrken dominerade av män och yrken dominerade kvinnor är oskälig, för där håller jag med dig, som du såg i mitt ursprungliga inlägg. Utan att det inom ett och samma yrke finns oskäliga löneskillnader.

    För du målar med breda penseldrag och du gör grova generaliserande påståenden – som inte tjänar något till annat än att skapa en bild av ett problem som samhället inte kan tackla. Peka istället på konkreta problem – som att typiskt manliga branscher/yrken är högre lönesatta än kvinnliga med motsvarande typiskt kvinnliga branscher/yrken (där vi kan exempelvis titta på https://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2020/09/Strukturella-l%C3%B6neskillnader-2019.pdf). Varför ska exempelvis en vaktmästare ha mer betalt än en undersköterska eller vårdbiträden?

    Jag själv tillskriver mig en socialliberal världssyn där jag inte ser att vi någonsin kommer att ha ett platt system där alla tjänar lika oavsett vilket yrke de utför (oaktat komplexitet, utbildning som krävs för att kunna utföra det osv osv). En sådan värld kommer leda till att vissa människor tjänar mer och vissa mindre. Det måste vara okej, så länge som det är ”sakliga” skillnader i lönesättning. Men det är inte lönt att göra grova generaliserande sammanklumpningar av kollektiv som i sig själva innehåller en rad olika faktorer som påverkar utfallet och säga att dessa faktorer ska inte spela någon roll – för d

   • Jocke

    Vilka skillnader går inte att förklara på annat sätt än med kön? Och eftersom vi har lagstiftning på plats, hur kan det vara ett problem?

 3. Christoffer Jonsson Bäcklund

  Jag ska göra ett tillägg till det tidigare inlägget också, gällande män på bristorter och ökad psykisk ohälsa, så ville jag bara illustrera att det kan finnas orsaker att på grupp nivå identifiera olika sammanhängande faktorer och studera orsakssamband. Det finns för såväl män som kvinnor som grupp.

  Gällande kvinnor som grupp finns det en oroande utveckling där den psykiska ohälsan ökar gällande stressrelaterad psykiskohälsa och utbrändhet. Detta är framförallt inom sektorer som hälso- och sjukvården, omsorgssektorn och skolan. Jag skulle nästan dryfta mig till att detta är ett samhällshaveri där vi skulle behöva mer resurser och analyser för att se vilka åtgärder samhället kan vidta för att minska sjukskrivningarna på grund av detta.

  Det kan exempelvis vara en jämställd familjepolitik, högre lönesättning inom dessa branscher för att öka möjligheterna till att kunna leva ett drägligt liv även om man behöver gå ner i arbetstid, arbetsbelastning och möjligheterna till återhämtning osv.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.