Skolskjuts, taxi hem från sjukhus, hållplatser och allt annat…

Vid dagens kollektivtrafikutskott så hanterade vi en massa frågor och jag skriver lite om några av dem i denna blogg.

Vi tittade på riktlinjer för regelverk och taxor för färdtjänsten, ett sätt för att ha samstämmighet över länet. Blir viktigt när vi nu har en gemensam beställningscentral där de flesta kommuner finns med.

Vi pratade om Djäkneboda, ombyggnationerna där hållplatsen vid E4 dragits in under tiden vägen byggs om. Det är bekymmersamt inte minst för elever som åker buss dagligen. Ny hållplats färdig till hösten. Jag vet att Robertsfors kommun liksom utskottet har synpunkter på hanteringen från Trafikverket.

Trafikverket står inte högt på min lista över statliga myndigheter. De har en egen världsbild i så många frågor och verklighetsbilden de har stämmer sällan överens med andras.

Länstrafiken informerar om den upphandling som nu gör av den särskilda kollektivtrafiken.
Jag lyfter problemet med att få med hjälpmedel i taxin, apotekstopp samt lokal kännedom. Det blir för dyrt att ta med hjälpmedel enligt nuvarande system inom regionen så det tittas på detta i Lycksele. Apotekstopp ses över. Vi ser till att det ska vara lokala fordon dvs ökar möjligheten att få lokala taxiföretag att finnas kvar.

I den allmänna trafiken tittar vi på en app för att kunna boka avropsstyrd trafik, dvs ringbilar.

Vi pratar om coronaåtgärder för resor över 15 mil och hur de har hanterats, det är få som reser. Men hävs restriktionerna den 18 april kan det bli problem, om elever börjar resa, då pandemilagen gäller till den 31 maj.

En spännande förstudie är genomförd för framtidens hållbara transporter i inlandet med fokus på tågtrafik Storuman-Umeå. En bra rapport som redovisar potentialen. Det handlar om resor inom turism och besöksnäring inte så mycket om pendling. Norrtåg ska nu titta på rapporten. Idag som det ser ut utan elektrifiering så är detta inte miljömässigt klokt. Däremot om elektrifiering eller vätgas.

Det här är spännande och en pusselbit för trafiken i framtiden. Kommunernas finansiering blir nöten att knäcka. När Norrtåg tittat på detta så sänder vi vidare ärendet till Regionala utvecklingsnämnden.

Vi hanterar en skrivelse från Region 10 som handlar om pendlingsmöjligheterna för gymnasieelever ser ut. Jag lyfte här hur viktigt detta är då det ska skapas ett gymnasieförbund med mellan kommunerna. Att elever ska studera på hemorten vissa dagar men vara på gymnasieorten andra dagar. Det här innebär att de kommuner som berörs måste se över sin trafik och prata ihop sig för att få en fungerande pendlingstrafik för gymnasieelever efter 2022. Det måste finnas en vilja att finansiera ett större åtagande för de kommuner som efterfrågar mer pendlingstrafik. Det här måste kommunerna ta med i beräkningarna när de räknar på trafik framåt. Region 10 måste även de prata ihop sig om hur detta ska kunna lösas framåt.

Har ni frågor så hör av er
Maria

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.