Barn och ungas psykiska hälsa

Igår kväll är jag och Annika vår kommunstyrelseordförande med på ett seminarium om hur vi kan jobba för att se till att barn och unga ska må bra. Vi får träffa Ing-Marie Wieselgren från Sveriges kommuner och regioner som jobbar med frågan.

Det är en oro vi ser nu i pandemitider. Många barn har mist både skola och fritidsaktiviteter och internet och sociala medier tar stor del av tiden. Oron för hur barn och unga mår är stor men vi har
inte så mycket siffor på det. Vi ser dock att orosanmälningarna ökar. Vi kan ha klarat oss bättre än andra länder då skolorna ändå varit öppna och vi har inte stängt ner samhället likt många andra länder.
De som tyckt att skolan varit stressig tidigare upplever ofta mer stress när de inte får gå till skolan. Många barn är oroade för att människor i sin närhet ska bli sjuka och att samhället ska försvagas. På samma sätt som vuxna.

Men det finns även det som blivit bättre. Det är även de som upplever mindre stress då man inte behöver resa för att gå i skolan eller att stressa till träningen på kvällen. Ungdomsarbetslösheten ökar och de som är utsatta redan från början blir än mer utsatta. Fler ringer till BRIS tex. Nu ökar antalet för de som söker till barn och ungdomspsykiatrin.

Existentiell hälsa, vad är det som är viktigt i livet? Vad är meningen med livet, hur tänker unga? Det kanske inte är det materiella som vi lärt oss. Rätt insatser på rätt nivå i rätt tid! Det mantrat gäller både nu och efter pandemin. Enklare att hitta hjälp utan att behöva ta hjälp av sina föräldrar. Barn är bra på att leta sig fram.

Vi måste ha hälsofrämjande program från tidig ålder både för att lära unga att ta hand om sig själv och klara av det som drabbar en i livet. Att få ihop civilsamhällets olika roller samlat kring ban och unga kommer att vara så viktigt. Digitaliseringen ger oss verktyg för mycket för att jobba förebyggande. Insatser för psykiatriska problem för de yngsta barnen brister idag.

Att hjälpa föräldrar att vara föräldrar är också viktigt. Att klara skolan är en faktor för att få ett bra liv så det är viktigt att föräldrar får hjälp för att kunna hjälpa sina barn att klara skolan. Föräldrakurser kommer att vara en viktig del för att förebygga ohälsa. Föräldrar vet inte vad man ska göra och behöver få lära sig att vara förälder.

Hon berättade om försök där barn och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten och elevhälsan är mobila och åker ut till skolor istället för som nu barn och unga slussas till där de olika verksamheterna finns Det här tror jag verkligen på, mer mobila team där man samverkar tillsammans runt barnet.

Sen berättade Johanna Jönsson om hur vi jobbar i riksdagen för att göra skillnad. 6 av 7 skolbarn är nöjda med livet, hälften av unga tjejer känner oro, sömnbesvär och stress. Så det finns flera sidor i detta. I januariavtalet har vi fått igenom ett antal punkter som handlar om psykisk ohälsa som att stärka elevhälsan och deras förebyggande arbete.

Elevhälsan på gymnasienivå har inte jobbat för att nå ut digitalt trots att eleverna jobbat på distans digitalt. Det är inte bra. I Vilhelmina har vi ett bra exempel i ungdomshälsan vid Vilhelmina sjukstuga som jobbat mycket digitalt i de kanaler där unga finns. Ett mycket viktigt och bra arbete som jag tror ligger i fronten för hur andra kommer att jobba framöver. Det behövs mer tillgänglighet till digitala stödforum men man måste också komma ihåg att unga behöver rum där föräldrarna inte lyssnar inte minst då det handlar om psykisk och sexuell hälsa. Så att ungdomsmottagningen jobbar mobilt är mycket bra.

Vi i Centerpartiet vill att man screenar för psykisk ohälsa i skola. Vi vill också att man inom idrotten får lära sig även om den psykiska hälsan, egenvård, faktorer för att må bra som att sova, röra på sig, äta bra, inte använda alkohol och andra droger och ha ett socialt liv. Vi vill att fler är med i de kvalitetsregister som gör att man kan forska mer på barn och ungas psykiska ohälsa. Viktigt för att få veta hur vi kan jobba evidensbaserat.

Det finns mycket att göra för att barn och unga ska både må bra och få hjälp att klara av de utmaningar livet ger.

Har du inspel på vad som behöver göras så hör av dig.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.