När en vet att en gör rätt….

I veckan kom dom från förvaltningsrätten på de överklaganden som gjordes av Vilhelmina kommunfullmäktiges beslut om rivning av hus på Strandvägen.

Lars Eliasson ville veta om jag varit jävig då jag deltog i besluten samtidigt som jag är ordförande i VIBO.

KG Abramsson ville även han veta detta liksom att han ansåg att det var massor av fel i hanteringen av ärendet i både bolaget, fullmäktige och kommunstyrelse.

I veckan kom domen som säger:
”Förvaltningsrätten utövar inte någon allmän tillsyn över kommuner och kommunala bolag. Däremot kan, såvitt nu är av intresse, beslut av fullmäktige prövas enligt bestämmelserna om laglighetsprövning i 13 kap. kommunallagen.

Lars Eliassons kortfattade ifrågasättande av bolagsstyrelsens befogenheter ger inte anledning att upphäva fullmäktiges beslut som olagligt.

Varken vad Lars Eliasson eller K G Abramsson anfört om en fullmäktigeledamots uppdrag som ordförande i VIBO:s styrelse medför att jäv förelåg när bolagets ärende angående rivning behandlas i fullmäktige.

K G Abramsson har ifrågasatt hanteringen av ärendet efter fullmäktiges beslut om återremiss i december 2020. Annat har dock inte framkommit än att ärendet på nytt bereddes av en beslutsför kommunstyrelse. Det ankommer inte på förvaltningsrätten utan på de folkvalda politikerna att ta ställning till om underlaget var tillräckligt bra för att gå till beslut.

Varken Lars Eliasson eller K G Abramsson har heller i övrigt anfört någonting som medför att fullmäktiges beslut ska upphävas som olagligt.

Överklagandena ska därför avslås.”

Även om jag visste att jag inte var jävig och att vi i styrelsen för VIBO hanterat ärendet rätt så är det skönt att ha det på papper att ingen gjort något fel. Vi i VIBO är en styrelse som hjälps åt, har ett nära samarbete med de som jobbar i bolaget, som resonerar och tar in fakta och som verkligen hjälps åt att ta kloka beslut för kommunens bästa. Ett bra samarbete som leder oss framåt.

De som vill misstänkliggöra kommer säkert att fortsätta jobba för det men det kan inte jag eller någon annan styra över. Vi kan bara fortsätta jobba på, göra rätt, hjälpas åt, ta kloka beslut och stå med ryggen rak.

Vill du veta mer så hör av dig.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.