Vitsen för ett parti är att få igenom sin politik och att regera!

Av , , Bli först att kommentera 6

Det skrivs och spekuleras en hel del kring Centerpartiet i dagarna. Det finns många som är intresserade av politiken på riksplan men även lokalt. Just nu får partiet många nya medlemmar och även här i Vilhelmina ser vi nya medlemmar komma in. Det är kul!

Centerpartiet vill stå öppna i den politiska mitten och samarbeta med partier som har en demokratisk värdegrund. Det viktiga för mig här i Vilhelmina är att vi ska kunna uträtta saker på riktigt och ta ansvar för att vår kommun ska kunna leverera den service som vi som medborgare har rätt till även fortsättningsvis. Utan att hela tiden vara i ekonomisk kris. Det har varit en tuff sits ekonomiskt att reda ut, att anpassa oss och hitta nya sätt att lösa problem. Men vi ser ju att ekonomin nu går åt rätt håll. Arbetet fortsätter många år framåt för att få kommunen i balans med en ekonomi som är anpassad efter hur många vi är som bor här. Det här slitsamma arbetet har gjort att vi fått ge avkall på värderingar som frågan om byskolor, för att nå dit men nu ser jag framtiden an med tillförsikt för kommunen. Vårt kommunalråd Annika Andersson har gjort ett enormt starkt arbete som jag tror få kunnat fixa. Att samarbeta är inte lätt men hon har lyckats baxa oss framåt. Hon har verkligen styrt politiken och vi borde alla tacka henne för hennes slit att få kommunen att gå åt rätt håll.

På nationell nivå ser vi mycket av Centerpartiets politik genomföras trots att vi inte sitter i regeringen. Men vi lyckades förhandla med Socialdemokratierna så att de nu bedriver mycket av det vi vill utifrån januariavtalet. Det är ju för oss det viktiga, att få igenom vår politik. Mycket av de satsningar som gjort för företagen under pandemin tex har vi förhandlat fram och det känns bra. Sen har vi fått igenom en massa andra saker som handlat om allt från fjällräddare till insatser för våldsutsatta kvinnor.

Vitsen för ett parti är att få igenom sin politik och att regera. Det är målet för alla partier. Förr var det ett borgerligt block och ett socialistiskt block i Sverige men så ser det inte längre ut. De flesta partier har flyttat sig värderingsmässigt och vi Centerpartister har stått stilla där i mitten och sett andra partier dra i väg åt olika håll. Denna mandatperiod har socialdemokrater röts sig närmare oss inte minst pga. Januariavtalet medan Kd har flyttat sig högerut.
Det är ingen som vet hur nästa valresultat ser ut men det vi kan vara säkra på är att det kommer att behövas samarbeten mellan flera partier för att bilda regering på både nationell, region och lokal nivå.

Liberalerna har tagit ställning att kunna samarbeta och förhandla med sverigedemokrater liksom Kristdemokraterna och Moderaterna. Vi som är centerpartister skulle naturligtvis vilja samarbeta med de andra borgerliga partierna främst samtidigt som vi säger att samarbeten med sverigedemokraterna inte är något för oss.

Sd har berättat att de är beredda att samarbeta med andra partier för att nå regeringsställning. De är ett parti med företrädare som jämför människor från Afrika med avföring, deras partiledare har sagt att religionen islam är avskyvärd, att invandrare är en kulturell belastning. Där de styr så tar de bort böcker på andra språk från bibliotek, förbjuder Pride flaggor och tar beslut som utpekar grupper av människor. Sådant som ligger långt från de värderingar jag tror på och står upp för. Så jag är glad att tillhöra ett parti som säger ifrån och inte normaliserar Sd. När jag ser vilka kommentarer som tillåts i media som styrs av Sd blir jag rent rädd.

I regionen samarbetar vi i Alliansen och i kommunen samarbetar vi med Socialdemokraterna. I båda fallen får vi förhandla oss fram för att få igenom våra förslag och vår politik. Efter nästa val kommer vi säkert att förhandla oss fram och fortsätta jobba för att få igenom vår politik och för att ta ansvar. Vi får då hitta samarbeten där vi når framgång utan att ge avkall på våra grundläggande värderingar.

Blir du nyfiken så läs mer om vår politik på centerpartiet.se

Bli först att kommentera

Glesbygden visar vägen men behöver hjälp med samverkan!

Av , , 2 kommentarer 3

I veckan hade vi besök av glesbygdsmedicinskt centrum vid mötet för beredning för demokrati och folkhälsa. Mycket intressant då de leder mycket av den utveckling som vården på landsbygd har framför sig för att flytta vården närmare befolkningen med hjälp av teknik. De jobbar med glesbygdsfrågor på flera olika sätt men vården är ett huvudämne som god och nära vård, samers hälsa, rekrytering och utbildning för oss i glesbygd.

De utbildningar som körs med glesbygdstema gör att vi får fler läkare som kommer och jobbar i våra glesbygdskommuner. Det går inte att lägga ut en annons och tro att man får sökande till en tjänst. Man får jobba på andra sätt och jobba mer med helheten kring att en människa ska kunna komma, flytta in och jobba.

Mycket av det de jobbar med gör att vi kan ligga i framkant då det gäller utveckling av god och nära vård. Samhällsrummen är ett sånt exempel där vi har ett i Saxnäs.

Vi fick se exempel på distanslösningar för både kommuner och regionen. Detta kan du läsa mer om här.

Man blir både glad och stolt över att vi har sånt arbete som verkligen ligger i framkant i inlandet.
Samverkan mellan kommuner och regionen är ett område som vi i beredningen ständigt pratar om. Här behöver vi hitta konstruktiva lokala lösningar för att komma vidare. Vi behöver också mer pengar till primärvård och styra resurserna mer mot den nära vården och vi behöver prata mer med medborgarna.
Södra Lappland är ett modellområde som fått pengar från staten och där kan vi hitta formerna för samverkan som vi sen kan lära andra. Men pengarna finns bara hos regionen och det blir ett problem. Kommunerna har inga pengar för att jobba med detta.
Vi har sett i vårt arbete att samverkan inte är så enkel där regionen har ett övertag gentemot kommunerna både då det gäller mandat, resurser och kompetenser. Det blir i sig ett hinder för samverkan.

Så det här måste vi som politiker ta tag i. Kanske kan regional utveckling vid regionen vara den som erbjuder kommunerna projektfinansiering för att kunna jobba med omställningen till god och nära vård? Det hr är ju verkligen regional utveckling för hela länet.
Fälj gärna bredningen här på facebook.

Beredningen för folkhälsa och demokrati i södra Lappland

2 kommentarer

Naloxon, för att rädda liv!

Av , , 1 kommentar 5

Idag har Sverige tagit ett litet steg framåt för att rädda fler liv. Jag har lagt förslag, dvs motionerat i regionfullmäktige i västerbotten och drivit på för att räddningstjänst ska få tillgång till naloxon i väntan på ambulans. Det gav resultat och är på Gång i Västerbotten där nu räddningstjänstens personal utbildas för att hantera naloxonet.

Så jag blir extra glad över att riksdagen idag har röstat för en Centerpartimotion om att göra Naloxon mer tillgängligt. Som en centerpartist från Malmö, Niils Paarup Jönsson lämnat in.

Tanken med Naloxon är att det kan rädda livet på en person som överdoserar opioider. Idag är det vanligtvis inte tillgängligt för personer i missbrukares närhet som familj eller vänner, men kan finnas inom olika program inom missbruksvården.

Det vanligaste är att det bara funnits inom sjukvården och i ambulanser. Ibland hinner ambulansen fram i tid. Men ambulansen kan vara något borta och då är det för sent. Nu kan livet räddas även om ambulansen inte kommer fram i tid.

Jag vill avtacka Niils men ävenAnders W Jonsson och Sofia Nilsson som varit med och jobbat fram detta.

Steg för steg börjar Sverige basera sin narkotikapolitik på vetenskap. Jag är glad för att mina kompisar i Centerpartiet varit en del av den utvecklingen. Missbrukare är människor och ska bemötas av vård, inte av straff. Tills det har blivit en självklarhet fortsätter kampen för alla människors lika värde.

Hur tänker du kring Naloxon?

1 kommentar