Män som hatar kvinnor

Har läst en bok som heter ”Kvinnor och makt- ett manifest” som jag tycker att ni ska ta er an. Den beskriver på ett enkelt sätt det kvinnor idag utstår, och fått utstå genom historien, då de på något sätt utmanat makten eller tagit sig makt. Allt från att tilldelas epitet, utsättas för sexualiserande handlingar och för härskartekniker till att bli ifrågasatta på oklara grunder, från män som känner sin makt hotad..

Författaren Mary Beard beskriver på vilket sätt kraftfulla kvinnor har behandlats genom historien. Med exempel som spänner från den antika världen till dagens samhälle utforskar hon kvinnohatets kulturella bakgrund, reflekterar över kvinnors möjligheter att göra sin röst hörd i offentligheten, belyser vår kulturs tankar om relationen mellan kvinnor och makt, och visar hur ett fåtal starka kvinnor motsätter sig att pressas in i ett maskulint mönster.

Det kan handla om lokala politiker, om kvinnor som har fått jobb med höga löner eller andra sätt fått position i samhället. Det utmanar de män som inte tål att kvinnor tar plats att ge sig på dem på det sätt de kan. Kvinnor som tjänar bra eller på andra sätt får en position i samhället är en nagel i ögat. Kvinnor som inte böjer sig för trycket eller vägrar att inrätta sig i en partialkal maktordning, är de som fått utstå mest hat.

Det är ett fåtal män som tillhör den här gruppen. Men de är ändå allt för många, inte minst inom politiken.

Läs boken!

Vilka exempel ser du i din vardag? Vilka exempel sker i politiken där du bor?
Vilka är det som ger sig på kvinnor hos dig? Vad kan vi göra för att dessa män ska sluta bete sig illa?

5 kommentarer

 1. Kenth

  Tyvärr så länge det finns religioner som trycker ner kvinnan så kommer de aldrig ikapp
  mannen i likavärde. Religioner där mannen äger kvinnan och där kvinnans lott är att
  stå vid spisen och föda barn. Och när nysvenskar tar med sin religion och värderingar hit till landet
  utan krav på ändring för att få komma in o bo här kommer kvinnoförtrycket och misshandeln både
  psykiskt o fysiskt att snarare öka än minska.

  • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

   Lägger även ut den här kommentaren för att ni som läser ska förstå vad det är för något som sprids i diverse media. Mäns våld mot kvinnor förekommer över hela världen och inom alla kulturer. Det är ett globalt samhällsproblem och en kränkning av mänskliga rättigheter. Så vi behöver göra det vi kan för att våldet ska minska.
   Våld mot kvinnor betraktades länge som en privat angelägenhet. De senaste decennierna har denna syn förändrats. Mäns våld mot kvinnor är idag en kränkning av de mänskliga rättigheterna, ett globalt samhällsproblem och ett allvarligt folkhälsoproblem.
   Mäns våld mot kvinnor definieras av FN som:
   ”Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller troligen kommer att leda till, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet.”
   Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer existerar överallt och förekommer oberoende av kulturell och religiös tillhörighet, etnicitet, sexualitet, social tillhörighet och ålder.

 2. Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

  Lägger bara ut den här kommentaren för att folk ska förstå att det faktiskt finns människor som både tror på sånt här och skriver ut det i media. Häpnadsväckande att man kan vara så faktaresistent! Som att vara vaccinerad mot fakta om hur det i verkligheten ser ut.
  kommentera gärna detta inlägg….

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.