Vi måste fokusera på framtiden!

Det kommunstyrelsens ordförande, Annika Andersson lyfte i den allmänpolitiska debatten i veckans kommunfullmäktige, var att fokusera på framtiden då SCB pekar på en minskande befolkning. Frågan är hur vi möter om vi är 5540 invånare som SCB tror bor i kommunen 2040. Nycklarna som Annika lyfter är att jobba med tryggheten, tilliten och tillväxten.

Tryggheten. En skola där barn och unga utvecklas, en trygg äldreomsorg och ett växande näringsliv. Hur ska vi jobba då? Det är en lavinartad utveckling i demensproblematik, hur ska vi möte den? Där vi idag jobbar med god och nära vård med teknik och digitala lösningar men där behoven ändå är stora. Vi och alla andra kommuner med samma problem måste organisera vården annorlunda.

I skolan så håller vi i för att vara smarta och nyttja de resurser som finns. Vi måste hålla behovet av lokaler med antalet invånare, elever och äldre. Vi måste se över lokaler i alla former och riva bort det vi inte behöver. Om antalet invånare minskar måste kommunens verksamheter även de krympa.

Tilliten. Det är viktig att planera för framtiden. Inte minst då det gäller att rekrytera personal där vi behöver många människor i olika tjänster. Vi behöver samverka med andra kommuner för att hitta samarbetsområden för att hålla kostnader nere. Vi måste samtidigt vara attraktiva som arbetsgivare för att människor ska välja att jobba i vår kommun. Ett sätt är att fortsätta att jobba med tillitsbaserad styrning för att stärka chefer och medarbetare i sina jobb för att skapa tillit och förtroenden.

Tillväxten. De investeringar som sker i norra Sverige måste vi dra nytta av och erbjuda tjänster som behöves i tillväxten. Det är i företagen jobben och pengarna till skola och omsorg skapas.
Det här är några av de nycklar som Annika lyfter för att klara SCB prognosen 2040.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.