Människans egna ansvar och rätt till vård och omsorg

Centerpartiets har precis antagit ett program för en vård och omsorg av hög kvalitet i hela landet. Ett program som lyfter fram hur vården kan dra nytta av digitaliseringen, en vård som är mer tillgänglig oavsett vart man bor och som anpassas till varje människa.

Det vi fattat beslut om handlar om både människors eget ansvar för sin hälsa men också att alla har rätt till en nära och trygg vård och omsorg. Det ska aldrig få avgöras av bostadsort, kön, hudfärg eller inkomst. För oss i södra Lappland som länge jobbat med god och nära vård passar det här programmet mycket väl.
Ewa-May Karlsson drev på för åtgärder mot äldres otrygghet och ensamhet och fick stämman med sig att det bör vara självklart att vården jobbar för att minska detta.

Vi ska ta ansvar för att förbättra vården och omsorgen och vi har redan fått igenom flera reformer då vi drev igenom januariavtalet. Då togs viktiga steg för att förbättra allt från psykisk ohälsa och elevhälsa till förlossningsvård och nu jobbar vi vidare. För min egen del så är jag nöjd att man tagit in gleshetsperspektivet och lyfter fram ambulanser i glesbygd och att vi ska kunna ha vård nära oavsett vart man bor. Gillar att fler ska kunna starta egna hälsocentraler likt den där jag går, på Nya Närvården i Hoting där jag är listad.

Så här ser förslaget ut i korthet:

• Kvaliteten och likvärdigheten ska öka. Ett offentligt mål ska sättas om att det maximalt ska vara 25 medarbetare per chef i välfärdsverksamheten och en obligatorisk chefsutbildning för ledare i vården och omsorgen ska inrättas.

• Heltäckande e-hälsokonton för alla invånare ska införas.
• Ersätt dagens motstridiga lagar med en ramlagstiftning för data och integritet. Människors äganderätt över sin egen medicinska information måste säkerställas. Den som vill begränsa tillgången till sin medicinska information ska kunna göra detta så att vårdpersonal som saknar en aktuell vårdrelation till patienten inte kan komma åt dennes uppgifter.

• Fasa ut systemet med nationell taxa och inför istället ett system för småskalig hälso- och sjukvård på gles- och landsbygd samt socioekonomiskt utsatta områden. Staten och regionen ska samfinansiera systemet.

• Äldre inom äldreomsorgen ska möta utbildad personal. Innan 2030 bör alla som arbetar med omvårdnad i svensk äldreomsorg minst ha en undersköterskeutbildning. Den fasta omsorgskontakten i hemtjänsten bör ha undersköterskekompetens.

• Äldre ska inte ständigt behöva möta nya människor i äldreomsorgen. Vi vill se ett långsiktigt mål för ökad kontinuitet i hemtjänsten, med maximalt 10 medarbetare per hemtjänsttagare.

• Det ska finnas ett jämställt och jämlikt anhörigstöd i hela landet.

• Alla regioner ska få i uppdrag att kunna erbjuda både fysiska och digitala besök.

• Nätläkare ska ingå i samma ersättningsystem som resten av vården, nå alla invånare, och bli en ekonomiskt hållbar vårdform. De behöver regleras så de fungerar även när patient och läkare befinner sig i olika regioner, och säkrar patienters rättigheter.

• Man ska kunna lista sig hos vilken vårdgivare som helst, oberoende avi patientens hemmaregion. För patienten ska vårdgarantin i primärvården gälla hos den utförare patienten är listad hos.

• Det ska göras en nationell satsning på utbildning av fler specialistsjuksköterskor, inte minst med inriktning på geriatrik.

• Sverige ska ha en mer jämställd vård. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag att analysera ojämställdhet utifrån kön och genus.

2 kommentarer

    • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

      Det kan man tycka men det är inte så idag. lagstiftningen ser inte sån ut.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.