Arbetsresor är längre än staten tror…

Förslaget från regeringen om skattelättnader för arbetsresor verkar bara gynna storstäderna!
Reseavdraget är en förutsättning för att kunna leva och arbeta i hela landet. Nästan hälften av kostnaderna för avdraget går till de tre storstadslänen. Än en gång kommer förslag från staten som utgår från staden som norm som försvårar för människor att bo i glesbygd.

Region Västerbotten har getts möjligheten att yttra sig över utredningen Skattelättnader för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk. Centerpartiet är kritiska till utredningen då den bygger på staden som norm och lämnar stora delar av landets glesa delar i ett mörker.

Tyvärr är dagens konstruktion sådan att det snarare är storstadsregionerna som gynnas. Räknar man in Uppsala och Södermanlands län står storstadsregionerna för omkring 60 procent av kostnaderna. Det är uppenbart att reseavdraget inte gynnar län med mycket glesbygd trots att det är där tillgången till kollektivtrafik är begränsad eller saknas helt. Vi anser att där det går att åka kollektivt där ska avdragen konstrueras så att man väljer kollektivt resande före att åka i egen bil. Det är därför Centerpartiet vill se ett reformerat reseavdrag. Vi står inte bakom utredningens förslag som vi anser inte tar tillräcklig hänsyn till avstånd. Ett reformerat reseavdrag ska värna landsbygden samtidigt som det värnar miljön.

Centerpartiet kommer inte kunna stå bakom ett reseavdrag som inte tar hänsyn till landsbygdens villkor. Det är uppenbart att den utredningen som lagts på bordet inte i tillräcklig omfattning tar hänsyn de regionala effekterna. Ett reformerat reseavdrag var en central punkt i januariavtalet och som fortfarande är lika viktigt och lika aktuellt. Vi anser att staten ska utgå från glesbygd när man lägger fram förslag, det som fungerar i det glesa fungerar även i täta delar av vårt land.
Maria Kristoffersson Vilhelmina
Carina Sundbom Skellefteå

En kommentar

  1. Jörgen K

    I realiteten borde inte någon riksdagspolitiker från landsbygden eller politiker som påstås vara glesbygdsvänlig släppa igen detta förslag, oavsett färg.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.