Vad beror de höga elpriserna på?

Har du rörliga elpriser så har du märkt att det svängt väldigt mycket i år, väldigt billigt i höst och dyrt nu i vinter. Det är många faktorer som påverkar att vi har så höga elpriser och det här är några av dem:
Sverige är sammankopplat med andra delar av Europa. Det gör att höga priser där skapar höga priser här. Där används fossil gas och kol för uppvärmning vilket ofta sätter priset för hela marknaden, även i Sverige. Därför är det så viktigt att vi minskar fossilberoendet i hela EU.
Priset har gått upp kraftigt på utsläppsrätter och det ger ökade priser på fossila bränslen som används till elproduktion, det vill säga kol och gas. Att priserna på utsläppsrätter stiger är bra, det främjar teknikbyte och minskade utsläpp. Putin har skruvat åt gasleveranserna vilket gör att lagren minskar och priset går upp.

Kallt väder har gjort att användningen ökar och att priset därmed gått upp, vilket sker varje vinter. Återhämtningen efter pandemin har gjort att användningen ökat snabbare än vad som förutsetts och priserna har därmed gått upp. En kabelbrand mellan Frankrike och Storbritannien har också ökat priserna.

Vi är ju beroende av det som händer i andra länder men det som hänt i Sverige är att priserna bland annat pressats uppåt av att vattenkraften har strypts, på grund av isläggning. När isen lägger sig blir det en sörja och skapar en dämmande effekt. Det sker varje år, men i år har det skett på de stora älvarna som står för den största produktionen samtidigt.

Vindkraften har gått på sparlåga eftersom det har varit relativt vindstilla. Solenergin är idag inte utbyggd i en tillräckligt stor skala. Vi har också haft minskad produktion i kärnkraften jämfört med tidigare år.

Sverige och Norge har dessutom hamnat i en elnätskonflikt, där möjligheten att överföra el mellan länderna stoppats. Det höjer priserna när nätet inte kan föra över, eftersom en större överföring av el från Norge hade hjälpt att trycka ner priserna i Sverige.Vad vill Centerpartiet göra?

Vi vill sänka människors elfakturor här och nu. Därför har vi lagt förslag på hur vi kan hjälpa fler energieffektivisera. Hushåll som gör energismarta åtgärder ska få extra stöd. Det gröna avdraget som gäller för bland annat solceller ska vidgas till att också gälla energieffektivisering. Vi vill också att företag som gör energieffektiviseringar och därmed sparar el, ska få generösare skatteregler.

Det behövs också mer smart styrning, därför behöver vi göra det mer lönsamt att installera. Vi har till exempel sett att när villaägare kopplat upp sina värmepumpar med smart styrning så sänktes deras elfaktura och gav dem dessutom mer utrymme i nätet. Även här vill vi att det gröna avdraget ska vidgas.

Utbyggnaden av elnätet måste snabbas på. Centerpartiet har förslag både för att korta ledtiderna för att få tillstånd, men också att ge bättre ersättningar till dem som drabbas. Markägare ska få vettiga avtal och den som får en ledning som granne ska få en rimlig ersättning. För att minska behovet av nya nät är det viktigt att det också går att investera i teknik som möjliggöra flexibel användning, därför vill vi se över elnätsregleringen.

För att öka elproduktionen så vet vi att sol och vind går snabbast att bygga ut och att det gör klar skillnad för elpriserna. För att öka solelen måste vi slopa solskatten, som tvingar den som bygger en lite större solcellsanläggning att betala skatt på sin produktion, även om den används själv. Det är den enskilt största bromsklossen för utbyggnad av solel idag.

För mer vindkraft i Sverige måste vi snabba upp processerna för att kunna bygga ny vindkraft och i samband med det ge bra ersättningar för dem som påverkas. Dessutom behöver Försvarsmakten samarbeta bättre kring vindkraftsutbyggnaden, speciellt eftersom det finns viktiga skäl för totalförsvaret att ha mer lokal produktion.

Vi måste bevara den vattenkraft vi har. I delar av Sverige står småskalig vattenkraft för en stor del av elproduktionen under vintern, men tyvärr är det är just den kraften som är allra mest hotad av myndigheterna. Centerpartiet har fått igenom förslag som ska tvinga regeringen att agera för att lösa problemet.

Hur tänker du kring energin framöver?

10 kommentarer

 1. Kim

  Du ”glömmer” att politiker sett till att fungerande reaktorer stängts ner och ”avregleringen” av elnät mm (som ju i sann Maud-anda skulle ge ”lägre priser tack vare konkurrens”, hur f-n man nu kan tänka det????).

  Hur tänker du lösa effektproblemet? Att få tillräckligt med el på årsbasis är inga problem, men bidrag till solceller och vindkraft löser inte effektproblemet, hur bra det än verkar i marknadsföring.

 2. Christer Borg

  Intressant analys och bra sådan i stora delar. Men jag vill bara korrigera sista delen om småskalig vattenkraft. De 1700 minsta, under 1,5 MW effekt, står för endast 1,2 procent av elproduktionen och har ingen elnätsreglerande förmåga (Havs- och vattenmyndigheten i Vattenverksamhetsutredningen 2012-2014). Viktigast är att de med nya lagstiftningen, och inte heller tidigare, är hotade med nedläggning av juridiska skäl. De ska miljöanpassas, och det är viktigt. Den kommer att ”kosta” cirka 0,2 procent av totalproduktionen av el i Sverige.

 3. Olle

  Tyvärr består den alstrade energin från ett vindkraftverk och solkraft av så mycket reaktiv energi att det fyller upp nätet med mycket oanvändbar energi. Det saknar svängmassa . Reaktiv energi kan man jämföra med ett fullt ölglas, där skummet kan liknas med den reaktiva energin ,den tar plats i glasen men det är ölet man vill åt. ca 30% av dessa energislag fyller upp nätet och skapar trängsel i ledningarna och överföringskapaciteten miskas ..

  • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

   Det måste till både mer vind och solkraft samt att vi ser till att elnätet kan leverera. Solen lyser och vinden blåser alltid någpnstans så det är en viktig faktor. Sen måste sörlänningarna bli mer klimatsmarta och se om sina hus, sätta in treglasfönster, isolera och byta ut direktverkande el. Energin är idag en konkurrensfaktor vi i norr ska dra nytta av. Jag kan förstå att kärnkraft kan kännas som ett enkelt sätt att lösa energifrågan. Faktum är att kärnkraft inte är ekonomiskt försvarbar, den är idag starkt subventionerad av staten och det finns inga aktörer som bill bygga kärnkraft då det är så stora investeringar. Så det är en lösning som ligger långt borta.

 4. Nicke

  Du vill bygga ut elnäten för att förbättra möjligheten att skicka elen söderut. Det enda som då kommer hända är att även vi i elområde 1 och 2 får samma höga priser som man har söderut då vi smittas av deras priser. Så tack för den omtanken av glesbygden i norra sverige!

  Hur kan du påstå att kärnkraften är subventionerad? Den är ju tvärtom straffbeskattad med en extra hög effektskatt just för att ni INTE vill att den ska vara ekonomiskt försvarbar.

  • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

   Elnäten behöver byggas ut så vi kan transportera el från där solen skiner och det blåser, det blåser eller solen skiner alltid någonstans. Kärnkraften är inte ekonomi i, det är därför den är så subventionerad. det finns ingen som idag vill bygga kärnkraft då den ej går att få ihop ekonomiskt…

   • Nicke

    Men det är ju inte sant det du skriver! Kärnkraft är INTE subventionerad – var får du den uppgiften ifrån? Den är istället straffbeskattad med en hög effektskatt och det är därför kalkylerna för ny kärnkraft inte går att räkna hem. Och istället för att vi elkonsumenter i norr ska vara med och betala för ökad överföringskapacitet söderut (som ger oss samma höga priser som i söder) borde ny elproduktion byggas nära där det är brist, dvs i södra delarna av landet. Men politikerna i skåne mfl ställen vill ju inte ha vindkraft på sin egen bakgård, de tycker den ska byggas i norr och vi ska skicka elen söderut.

    • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

     Vi vill använda energikällor som är bra för klimatet och som inte orsakar de miljöproblem som kärnkraften är förknippad med, som uranbrytning, risk för olyckor och slutförvar.

     Vi har i och med Alliansregeringens energiöverenskommelse 2009, och i den nya överenskommelsen med regeringen 2016, fått igenom att kärnkraften inte ska få statligt stöd för att bygga ny kärnkraft. Varken direkt eller indirekt.

     De ska också betala mer av sina försäkringskostnader, som fortfarande är en subvention, eftersom ingen vill försäkra ett kärnkraftverk till fullo. För oss är principen viktig att kärnkraften ska stå för sina egna kostnader

Lämna ett svar till Maria Kristoffersson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.