Putins militära invasion i Ukraina är en krigsförklaring och ett brott mot folkrätten.

Av , , Bli först att kommentera 7

Agerandet kränker Ukrainas självständighet, hotar landets existens och tar oskyldiga människors liv. Det är tydligt att Putins regim är ett allvarligt hot mot Sverige, den europeiska säkerhetsordningen och våra demokratiska grannländer i EU på ett helt annat sätt än tidigare.
Nu behöver vi samarbeta för den ukrainska befolkningen, för Europas säkerhet och för Sveriges bästa. Sverige och EU måste värna asylrätten och vara en öppen famn för dem som flyr undan krig och förtryck.

Stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter, stå upp för folket i Ukraina

Det mesta är ogjort!

Av , , Bli först att kommentera 3

Vi kan stå i fullmäktige och hoppa på andra partier om hur de prioriterar pengarna. Vi kan åxå lyssna till vad medborgarna säger, vad de är oroliga för och försöka lösa denna oro mot trygghet. Det jag möter i Södra Lappland, när jag möter människor och pratar om region Västerbotten, är en oro för att ambulansen inte kommer, att BB är stängt när det bör till och att det saknas personal inom vården.

I veckan är det regionfullmäktige och vi tar en massa beslut en det viktigaste är kanske tilläggsbudgeten där majoriteten, S, V och Mp lagt ett förslag och vi borgerliga partier har lagt ett annat. Det vi i C drivit på i vår budget är förlossningsvården, ambulansen, den psykiska ohälsan och satsningar på personalen. Vi lägger 30 miljoner på förlossningsvården, vi lägger 12 miljoner på ambulansen där majoriteten lägger 5, vi lägger 30 på nära vård dvs hälsocentraler nära människor och vi lägger 70 miljoner på personalen.

Det är märkligt att lyssna på majoriteten som låtsas som att allt är gröna skogar. Där vi medborgare ser att det briser i väntetider till BUP, förlossningsvården där BB och hälsocentraler stänger, ambulanser som inte har personal och allt annat som drabbar oss medborgare. När primärpsykiatrin i södra Lappland har en sjuksköterska som ska möta upp behoven i både Dorotea, Vilhelmina och Storuman så undrar jag vilka ambitioner regionen har för Södra Lappland?
Ett exempel på märklig prioritering i budgeten är förlossningsvården som gick back med 35 miljoner förra året, där vill majoriteten lägga 8 miljoner, dvs det räcker inte och är ingen satsning att säga att man från majoriteten lägger 8 miljoner.

Det är klart att vi har olika värderingar och ser på hela länet på olika sätt men jag tänker att vi ändå behöver vara öppna och se de problem och utmaningar som regionen står inför, inte minst då det gäller kompetens och personalförsörjning. Det är där vi behöver lyfta oss som region. Se till att personal trivs och vill jobba inom regionen och stärka den vård som är nära människor i hela länet.
Min morfar Hjalmar sa ” det mesta är ändå ogjort” och så är det, det finns massor att göra för att skapa en god och nära vård och en trygghet för människorna i Västerbotten.

För oss i Centerpartiet är målet att vardagen ska fungera för människor i hela länet, att man ska få vård och stöd så nära som möjligt. Det är det som driver framåt.

Gift i leksaker

Av , , Bli först att kommentera 1

För många år sedan la vi ett förslag i kommunfullmäktige om att se till att barn i skola och förskola skulle få en giftfri miljö. Det handlade mycket om olika plaster och de gifter som fanns som hormonstörande mjukgörare. Nu i dagarna har äntligen ett beslut tagits på den nivå som styr mycket av vår vardag, EU nivå.

Alla barn ska ha rätt till en giftfri uppväxt. Men när leksaker på den svenska marknaden senast undersöktes fann man att flera var farliga. Sedan 2009 finns EU-regler på plats för att se till att leksaker håller en hög säkerhet och är fria från farliga ämnen. Trots detta är flera av leksakerna inom Europa idag farliga, inte minst på grund av olaglig import.

I Sverige har leksaksproducenter kommit långt. Men det importeras väldigt många leksaker, från länder där standarden är helt annorlunda. Nu kräver EU-parlamentet att EU tar fram hårdare regler på leksaker och ser till att kontrollerna på den inre marknaden blir bättre. Bland annat ska hormonstörande ämnen helt förbjudas.

Leksaker måste bli säkrare. Idag är högre nivåer till exempel tillåtna för barn över 36 månader. Det har lett till att vissa producenter påstår att leksakerna är till för barn över tre år, trots att de vänder sig till betydligt yngre barn. Så tänk på det när du köper leksaker.

2,4 miljarder i lån

Av , , Bli först att kommentera 1

Hur skulle du tänka om det var du som hade 2,4 miljarder i lån och räntorna började öka?

Det finns rätt mycket att fundera på för regionen framåt. Den stora frågan är hur pengarna ska räcka till de behov som finns med en åldrande befolkning och förre som är i yrkesverksam ålder. Sånt diskuterade vi på regionfullmäktiges budgetdag.

Ekonomi är viktig men verksamheterna är viktigare samtidigt så hänger de ihop. Regionen måste minska sina kostnader rejält för att klar av ekonomin i balans. Regionen kan inte skjuts sina kostnader på framtiden utan måste klara av dessa idag. Rätt investeringar är klimatsmarta investeringar som gagnar hela länets befolkning. Inflationsnivån kommer att påverka då vi har stora lån, 2,4 miljarder. Vi behöver investera och modernisera samt digitalisera. Många ska gå i pension och många nya kompetenser behöver rekryteras.

Vi ligger på en låg nivå i investeringar där behovet är så långt mycket större än vad som går att göra. Så där måste det vara verkligt strategiska val för att vi lägger pengarna rätt.

Det jag funderar över är hur det ska synas i de ekonomiska ramarna att vi går mot en nära vård? Hur ser vi att resurser omfördelas till en nära vård från sjukhusvården? Jag lyfte frågan men fick inget svar.

Hur tänker du kring regionens ekonomi och verksamhet framåt och hur gör vi för att omfördela resurserna närmare?

Skidåkning och långa lopp kräver sitt pannben

Av , , Bli först att kommentera 4

I det senaste avsnittet av den pod jag håller i Med rak rygg genom västerbotten kan du lyssna till en med starkt pannben. jag ahr träffat Sofie Elebro som är uppvuxen i Saxnäs. Hon är en av de du sett jaga på i täten i Ski Classics i SVT nu i vinter. I sin orangea dress har hon jagat bl.a. Lina Korsgren, Britta Johannsson Nordgren och Ida Dahl. Du kan lyssna här

Att Saxnäs där Sofie är uppväxt är en känd skidort det känner alla skidintresserade till. Men vad förutom att det finns fina skidspår där man växer upp, vad är det som formar det pannben som krävs för att slita så hårt för att nå toppen i långlopp? Längdskidåkning är ju en av de tuffaste sporterna man kan ge sig in på då det kräver en enorm fysik.

Största utmaningen för ekonomin är att bli fler Västerbottningar

Av , , Bli först att kommentera 2

Annika Wallenskog från Sveriges Kommuner och regioner, SKR redovisade på regionfullmäktiges budgetdag, hur det ser ut för regionerna framåt och hur de ligger till ekonomiskt. Regionerna har ett extremt starkt resultat överlag. Vårt län ligger i kronor per invånare bäst till av alla regioner i landet. Det är både resultat i verksamheten och resultat finansiellt. Vår region har under många år gått bra på börsen, dvs lagt in pengar på den finansiella marknaden som gått bra.

Även detta år så är det så. 28 kommuner har sänkt skatten och 5 kommuner har höjt skatten. De som sänker skatten är de stora (13 i Stockholms län) och de som höjer är de små och glesa. Ingen region har höjt skatten de senaste åren. Det är en orättvisa i utjämningssystemet så riksdagen har gett uppdrag att se över detta system. Så vi får se vad det ger. De med gleshet, avstånd och utsatthet hoppas jag kommer att få större del av kakan.

Jag brukar säga att ingen från södra Sverige ska prata om orättvisa då det gäller elpriser tex förrän de har samma kommunalskatt som vi har i norra Sverige. Vi har i de flesta kommuner en kommunalskatt på över 34 kr och i söder ligger många på under 30 kr.

Ekonomin har gått som tåget 2021 trots pandemin. Skatteintäkterna har ökat ungefär som vanligt de här två åren av pandemi. De generella statsbidragen har minskat men de riktade har ökat med 40 miljarder. Det mesta som gått till regionerna har gått till testning och vaccin.

Inflationen i USA ökar vilket påverkar oss. Vi kanske att räntorna kommer att öka över tid som påverkar allt det regionen lånar. Det påverkar intäkterna från finanserna framöver.

Befolkningsutvecklingen med ett ökat antal 80+ gör att vi kan förvänta oss ökade kostnader för vården dåd et är i de äldre åldersgrupperna sjukvården behövs mest. Ökningen i yrkesverksam ålder 20-66 år ökar inte alls som den skulle behövas. Dvs de som jobbar och betalar skatt minskar och intäkterna blir då mindre till regionen samtidigt som kostnaderna ökar. När vi tittar på landet så ligger Västerbotten har en långsam ökning av befolkning, vi tappar inte. Men försörjningskvoten är hög, dvs många äldre, få yngre.

Så det största problemet för ekonomin framåt är att vi behöver få fler Västerbottningar.

Det krävs handlingskraft för att jämna ut skillnader

Av , , 2 kommentarer 2

I helgen har Centerpartiet sina kommundagar. Även detta år digitalt. Vi skulle ha varit runt 1000 personer samlade fysiskt men tyvärr blev det ju inte så. Nu släpper j u restriktionerna om en vecka så då får vi ställa om.

Annie pratade om Putins agerande och hur vi som land måste stärka vårt försvar och samhällets motståndskraft. VI vill se en konstruktiv dialog för att skapa kraft att möta det vi utsätts för. Nu måste vi samarbeta för att slå fast att ingen annan bestämmer över svensk försvarspolitik mer än vi svenska.

Det krävs handlingskraft för att jämna ut skillnader mellan stad och land, män och kvinnor, energifrågan, otryggheten i utanförskapsområden. Min morfar sa att det mesta är ogjort och det stämmer ju. Vi ska ta Sverige framåt, förbättra människors vardag, agera för vården, för skolan för klimatet.
Centerpartister drivs framåt av orden Hela Sverige behövs. Det är grunden för allt det vi driver på.

Så kul att höra de exempel som Annie lyfter i sitt tal. Som Ida Oderståhl i Laxbäcken som en av de som pga de höga elpriserna inte längre kan göra sitt Lapplandssmör då det inte lönar sig. Försvinner bönderna och deras produktion skapar det hela Sverige. Det är därför som vi fått fram akuta krisåtgärder som torkan 2018 och nu måste det till igen. Vi har samlat stöd från riksdagens alla partier att se till att en krismiljard utgår till just Ida och andra bönder som står för att landet ska elva. En bransch som är helt avgörande för landets framtid. Där kommer att göra skillnad.

Vägar, järnväg, konkurrenskraftiga el och bränslepriser och en grön omställning. Ett reseavdrag som gynnar glesbygdsbor. Vardagen måste gå ihop och det ska vara billigare att vara smart för framtidens klimat.

Vi vill se en energiöverenskommelse som sänker elskatten, bygger ut elnäten, ökar kraftproduktionen och mer grön förnybar energi samtidigt som vi stärker industrin. Vi vill göra skillnad på riktigt.

Vården då, det är brist inom vården som blivit tydligt under pandemin. Sverige har minst antal vårdplatser i sjukvården jämfört med andra länder i Europa. Vi måste kunna ge rätt vård på rätt plats så nära människor som möjligt. Vi måste höja resurserna till vården där vi vill öka antalet vårdplatser vid våra sjukhus. En morot för att få fler att vilja jobba i vården men även för mobila team och hemsjukvård. Vi vill ge fler undersköterskor möjlighet att höja sin lön vidareutbilda sig och utvecklas som människor. Ska vi få fler som vill vara chef i vården så måste vi se till att deras arbetsvillkor förbättras och att de får ökad kompetens. Ambulanser ska finnas nära i hela landet. Vården ska finnas när vi behöver den där vi behöver den oavsett vart du bor i hela Sverige.

Här kan du se vad vi lägger för förslag för en god och nära vård i hela landet:

• Alla ska ha rätt till en trygg och nära vård, oavsett var i landet man bor. En vård som visar att hela Sverige behövs, med fler vårdplatser, ett stärkt ledarskap och en chans för vårdens medarbetare att utvecklas.

• Nu behövs kraftfulla insatser och reformer för att öka kapaciteten inom vården och ge medarbetarna bättre villkor. Vi vill se en platsmiljard för fler vårdplatser, ytterligare satsningar på karriärtjänster för sjuksköterskor och undersköterskor, tillsammans med ett ökat fokus på kompetensutveckling för vårdens medarbetare.

• Centerpartiet har redan sett till att en stor primärvårdsreform arbetas fram. En utbyggd primärvård med rätt till fast läkarkontakt är en helt central fråga, tillsammans med ökad tillgänglighet, fler ambulanser på landsbygden och en ännu bättre möjlighet till vård i hemmet.

Centerpartiets förslag

• Inför en platsmiljard för fler vårdplatser i hela Sverige

• Ge IVO i uppdrag att stödja regionerna i arbetet med fler vårdplatser

• Satsa på karriärtjänster för sjuksköterskor och undersköterskor

• Inför chefsutbildning för bättre arbetsmiljö

• Inför en kompetensutvecklingsgaranti för vårdens medarbetare

Det går att både förstå landsbygdens behov och att vara klimatsmart

Av , , Bli först att kommentera 4

De senaste veckorna har vi sett rubriker om åkare som ställt sina bilar, smörtillverkare där det inte lönar sig att göra smör, lantbrukare som lägger ner, småbarnsföräldrar som måste prioritera jobbresor på bekostnad av barnens träningar och en mängd andra effekter av att bränslepriserna är så höga. Över 22 liter per liter diesel igår när jag tankade. Ett stort problem som slår hårdast mot oss i glesbygd.

Samtidigt så vet vi att vi måste minska klimatpåverkan från just transporter med 70% till 2030. Då måste vi kunna ta beslut som både ser till att nå målen samtidigt som det inte får slå mot de som bor på landsbygd och är beroende av just transporter utifrån långa avstånd och ingen kollektivtrafik.

Jag vet hur hårt mina partikompisar slitit med att få fram ett förslag som går att få igenom, som fungerar och som samtidigt tar hänsyn till en mängd faktorer som påverkar drivmedelspriser och klimatpåverkan. Så tack till Helena Lindahl och hennes kompisar i riksdagen.

Att se till att bränslet blir billigare om det består av mer biodrivmedel är ett av de förslag som vi nu lägger fram. Centerpartiet vill att skatten på förnybara drivmedlet ska sänkas. Samtidigt vill vi att reseavdraget för de som har långa resor till jobbet, kanske veckopendlar hundratals mil ska vara rimligt. Man ska inte förlora på att ta sig till jobbet. Reseavdraget måste göra skillnad för människor i gles- och landsbygd. Sen vill vi också se mer produktion av biodrivmedel i Sverige, stoppa skattehöjningen på rena biodrivmedel, och fördubbla dieselnedsättningen för jordbrukare.

• Sänk skatten på förnybara drivmedel inom reduktionsplikten: 2,7 miljarder kronor
• Stoppa skattehöjningen på rena biodrivmedel
• Reformera reseavdraget med ökat landsbygdsfokus: 3,3 miljarder kronor
• Ökad biodrivmedelsproduktion i Sverige: 600 miljoner kronor
• Fördubblad dieselnedsättning för jordbruket: 800 miljoner kronor

Nu hoppas vi att de andra partierna i riksdagen även de förstår de villkor som vi i landets norra delar lever under. Förstår vikten av både levande jordbruk, att kunna resa långt till jobbet och ha råd att skjutsa barnen på deras aktiviteter.