För Sveriges bästa!

Idag släpps vårt budgetförslag i riksdagen. Många bra saker som vi i norr har stor nytta av. Här är några av förslagen i Centerpartiets vårbudget:

För klimatets bästa
Fördubbla Sveriges elproduktion till år 2030
Bygg ut kraftnäten, satsa på mer havsbaserad vindkraft och sänk skatten på solel
Ge närboende ersättning när de påverkas av exempelvis vindkraftverk
Återför 12 miljarder kronor från Svenska kraftnät till elkonsumenterna som kompensation för fjolårets höga elpriser
Förkorta tillståndsprocesserna rejält och öka energieffektiviseringen
Sänk skatten på förnybara drivmedel och öka stödet till svenskproducerat biodrivmedel

För landsbygdens bästa
Det behövs ett stödpaket till Sveriges bönder på 3,2 miljarder
Reformera reseavdraget för att bättre gynna människor på landsbygden
För jobbens bästa
Sänk arbetsgivaravgifterna maximalt för de tio första anställda, i det så kallade växa-stödet
Anpassa föräldraförsäkringen till företagare
Utrikesfödda kvinnor ska inkluderas i riskkapital och nätverks- och informationsarbete
Fördubbla jobbstimulansen, så att det blir billigare att gå från bidrag till jobb
Bredda etableringsjobb även till företag utan kollektivavtal, så att det blir lättare för småföretag att erbjuda ”enkla jobb”
Förstärk och förläng nystartsjobben
Utöka matchningstjänsterna
Ge ukrainska flyktingar rätt att arbeta på samma villkor som andra flyktingar

För vårdens bästa
Skapa fler vårdplatser genom en platsmiljard, där sjukhus som klarar målet om max 90 procent beläggning belönas
Inför karriärtjänster för sjuk- och undersköterskor, för att skapa chans till såväl högre löner som kompetensutveckling

För trygghetens bästa
Säkra kvinno- och tjejjourernas finansiering på sikt, med 50 miljoner extra om året
Växla upp arbetet mot prostitution och människohandel
Öka stödet till BRIS och deras nationella stödlinje
Öka antalet polisassistenter för att låta polisen göra sitt jobb
Öka antalet trygghetsvärdar i utsatta områden
Försvara kvinnors rättssäkerhet i krig
Sänk skatten på pensioner genom Pensionsgruppen
Höj pensionerna för de mest ekonomiskt utsatta, genom Pensionsgruppen
Höj garantipensionen och se över bostadstillägget
Förbättra omställningspensionen och inför en tillfällig änkepension
Inför höjda avgifter till pensionssystemet, genom en växling inom ramen för nuvarande nivå på arbetsgivaravgifterna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.