Aborträtten hotad?!

Av , , Bli först att kommentera 6

I Umeå demonstreras det med plakat där det står såhär- Sverige följ USA då det gäller abortfrågan! Jesus ska straffa mördare!
en kan tro att det är taget ur en scen ur The handmaid’s tal som ni säkert sett på TV, men det är det inte. Det är idag, det är här och det är overkligt!

I USA har landets högsta domstol nu fattat beslut om att delstaterna själva ska få stifta egna abortlagar. I många stater förbjuds abort helt som följd, vilket kommer att få förödande konsekvenser framåt. I Ungern och Polen har kvinnors rätt till sin egen kropp också minskat de senaste åren. Även i Sverige finns politiker som motionerar om att inskränka på aborträtten. Inför valet 2018 ville Sverigedemokraterna sänka gränsen för abort från vecka 18 till vecka 12. Kristdemokraterna har argumenterat för att vårdpersonal ska kunna vägra att utföra abort utifrån rätten till samvetsfrihet, och dessutom nyligen haft en EU-parlamentariker som röstat nej mot abort 22 gånger!!! 22! i Europaparlamentet.

Vi vill stärka rätten till abort så att den finns i grundlagen. Centerpartiet vill alltså att aborträtten skyddas i svensk grundlag. Det är viktigt för att stärka kvinnors rätt till sina egna kroppar, även i framtiden. I Sverige är aborträtten idag stark, men lagstiftningen är ändå väldigt sårbar.

Hur tänker du kring rätten till abort?

Stängd vård i sommar

Av , , Bli först att kommentera 5

Västerbotten är den region i landet där flest vårdplatser är stängda i sommar. Vi i Södra Lappland vet hur det är när vårdplatser stängs ner otryggheten ökar och människor känner sig inte sedda. Siffrorna kommer från en sammanställning som tidningen Dagens Medicin har gjort. Det är så många som 44 procent av vårdplatserna som har försvunnit sedan i mars i Västerbotten…

Ja ,det är svårt att få personal i sommar. Ungefär hälften av alla regioner har problem så vi är inte ensamma. men det gör ju inte att vi kan sitta med armarna i kors och hoppas på det bästa. Tvärtom det måste till krafttag för kompetensförsörjningen för att få vården att fungera året om årets alla dagar.
Personalen är slutkörda efter pandemin och många vikarier har lämnat vården för andra jobb. det finns så många lediga jobb idag med högre löner och bättre arbetsvillkor som gör att konkurrensen om arbetstagarna är stor.

Hur tänker du att vi ska lösa vårdens utmaningar?

Många turer för att få fram en budget

Av , , Bli först att kommentera 2

Igår så tog äntligen riksdagen en vårändringsbudget. Det har varit många turer och vändningar i detta och jag vet att mina kompisar i riksdagen jobbat hårt för att komma fram med förslag som är rimliga både för att höja pensionerna och att få pensionssystemet att hålla ihop över tid, för att såväl dagens som morgondagens pensionärer ska få det bättre ekonomiskt.

Vi tycker att det behövs mer samarbete och ledarskap i svensk politik och mindre politiskt spel. Det tror jag också att de flesta svenskarna håller med om.

Vi har fått många frågor kring om vi nu har valt sida, vänster eller höger. Det är på tiden att vi förstår att vi inte längre har ett två block system i Sverige. Det finns många partier som kommer att behöva prata ihop sig och förhandla fram en majoritet både i riksdagen i regioner och i kommuner. Centerpartiet har alltid röstat på den politik vi tycker är bra för Sverige och som vi har varit med och påverkat.

För oss har det varit viktigt med att jobbstimulansen återinförs i försörjningsstödet, likväl som vi vill ge mer pengar till försvaret och till de som ska producera vår mat, dvs bönderna.

Så här ser beslutet idag ut:
• 1000 kronor i höjd garantipension
• 100 kronor i bostadstillägg, 50 kr för sammanboende.
• Att gas i pensionssystemet utreds
• Sänkt skatt för personer över 65 år som jobbar införs dessutom
• Jobbstimulansen återinförs i försörjningsstödet.
• Stöd till bönderna
• Miljardförstärkning till försvaret
• Fortsatt stöd till Ukraina.

De skillnader som finns är att Centerpartiets och regeringens förslag höjer garantipensionen med 400 kr mer i månaden än högeroppositionens förslag. Centerpartiet har dessutom gillat den skattesänkning för personer över 65 år som jobbar som högeroppositionen föreslagit.

ur tänker du kring detta beslut?

Konkreta förslag för BB i Lycksele nobbas

Av , , Bli först att kommentera 3

Även i veckans regionfullmäktige debatterades det om BB i Lycksele och förlossningsvården och kritiken mot regerande majoritet är stor. Om man lyfter blicken ser vi att förlossningsvården har stora problem i hela landet och inte minst då i de orter som växt. Krisen i förlossningsvården är på riktigt och måste lösas. Men det hjälper inte att kritisera majoriteten som sitter med hörselkåporna på. Det måste till verkliga konkreta förslag som går att realisera. det måste till ett nytt ledarskap i regionen!

Förlossningsvården i Sverige håller hög kvalitet, men det finns stora utmaningar. Det måste bli fler som vill jobba som förlösande barnmorska och det behöver bli mer attraktivt att vara barnmorska.

Vi kan också se att det är stora skillnader i vilket stöd kvinnor får i samband med förlossning. Det kan vi inte acceptera då vi ska uppnå likvärdig vård i hela landet.

Centerpartiet har flera konkreta förslag och vi vill:
• Köpa uppdragsutbildning för de som vill utbilda sig till barnmorska, idag är det trots utbildning i Umeå bara några få elever som bor i Västerbotten som tar examen varje år. Förre än de som går i pension.
• Utbilda fler barnmorskor och att få fler att vilja stanna kvar i yrket. Det behövs insatser för att göra det mer lönsamt att utbilda sig till barnmorska och förbättra villkor inom barnmorskeyrket.
• Satsa på bättre arbetsvillkor och högre löner för barnmorskor.
• Få fler att vilja jobba som förlösande barnmorska. Samverka mellan BB och primärvården för att få rullande scheman.
• Många barnmorskor har en stressig arbetssituation och små möjligheter att göra karriär. Därför behövs fler möjligheter att klättra i karriären och höja sin lön. Centerpartiet vill införa särskilda karriärtjänster för barnmorskor, i likhet med vad som genomförts inom läraryrket.
• Centerpartiet vill även satsa på att göra det mer lönsamt för sjuksköterskor att vidareutbilda sig till barnmorska. Vi vill därför satsa särskilt på att sjuksköterskor som utbildar sig till specialister ska kunna få lön under tiden, precis som på läkarnas specialistutbildning.
• Vi vill ge Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för att skapa förutsättningar för en mer jämlik förlossningsvård. Det måste skapas en större enhetlighet kring vad vården i samband med förlossning ska innehålla. På detta sätt kan alla kvinnor oavsett var i landet de bor känna sig mer trygga i att de får bästa möjliga vård och omhändertagande.
Att alla blivande föräldrar ska känna sig trygga inför sin kommande förlossning är så viktigt oavsett vart man bor. Det är en grundläggande trygghetsfråga och måste prioriteras. Här måste alla vi politiker hjälpas åt för att prioritera och styra åt rätt håll.
Vi behöver också alla goda inspel och förslag som medborgarna har för att tänka nytt och tänka framåt. Så hör av dig om du har tankar kring detta.

Det fattas folk!

Av , , Bli först att kommentera 4

I många frågor som diskuterats under regionfullmäktige så handlar det om brist på personal. Stängning av BB, stängning av akutplatser vid sjukstugorna, stängning av akutmottagning på sjukstugor och brist på mottagningspersonal, läkare, sjuksköterskor, barnmorskor…Ja det fattas folk! Över 100 läkare har skrivit under att det är värre läge än någonsin, kaos, haveri och den värsta sommaren någonsin.

Det vi från Centerpartiet lyft in som förslag är att tänka utbildning på nya sätt, att köpa uppdragsutbildningar för att få fram fler barnmorskor tex. Vi har lyft att det måste finnas karriärvägar, betald utbildning, bättre arbetsmiljö, anpassade scheman, löner etc. Men det verkar som att Socialdemokraterna i regionen sitter lugnt i båten och väntar på att personal ska komma av sig självt.

Revisorerna säger att det saknas strategisk styrning och kontroll då de tittat närmare på säkerhet och trygghet i regionens system. –”Banditerna hittar alltid nya vägar som en behöver täppa till” säger de. Kritiken om avsaknad av styrning är återkommande och det blir spännande att se vad de hittar när de nu ska granska förlossningsvården, uppskjuten vård, nära vård och styrningen och kontroll över personalkostnader.

Jag befarar att kritiken kommer att vara tung att ta i ett valår. Det behövs ett nytt ledarskap i region Västerbotten! För länets bästa!

Vallöften för regionvalet

Av , , Bli först att kommentera 1

I regionen går vi fram som en Allians i kommande val. Vi som Centerpartister har ett eget valprogram men har tillsammans med Alliansen ett gemensamt valmanifest i valet i höst.

Det är på tiden att en annan majoritet än en röd får styra vården i länet framåt. Här är några av de förslag som vi presenterade för media idag:

Utan personal-ingen vård. Det är den viktigaste frågan för att få en vård att fungera inte minst i Södra Lappland där vi verkligen behöver personal i alla verksamheter som regionen ansvara för. Vi har lösningarna som hur vi utbildar, tar tillvara befintlig personal, löner, karriärvägar, arbetsmiljö m.m.
Kö-fri vård där vi presenterar ett antal punkter för att köerna ska halveras på ett halvår.

Sveriges bästa förlossningsvård är vår prio ett! Det ska finnas en barnmorska per födande kvinna och BB i Lycksele ska vara öppet årets alla tider och dagar. Vi har flera förslag för att å detta bl.a. om organisering, med utbildning, scheman och arbetsmiljö.

Primärvården prioriterar vi där det ska finnas en hälsocentral i alla kommuner i Södra Lappland liksom att det ska vara lätt att komma till sin hälsocentral.

Barn och ungas hälsa prioriterar vi där vi lägger fram förslag med mer resurser till barn och ungdomshälsan inte minst inom psykiatrin. Familjer ska kunna få hjälp i rimlig tid!

Sista fullmäktige innan valet….

Av , , 2 kommentarer 1

Vid detta ska delårsrapporten för året hanteras liksom budget och en mängd olika förslag och frågor. Delårsrapporten ser inte ljus ut och till viss del beror det på att pandemin fortfarande påverkar ekonomin men även att vården tar längre tid då det saknas personal. Tandvården är i stor brist på personal som gör att det även där finns långa köer och går långsamt. Köerna finns inte bara där utan det är långa köer till specialistvård överlag och till BUP i synnerhet.

I sommar kommer det att vara stängt på många ställen i lånet, inte minst i Vilhelmina där akutplatserna och akutvården stänger nattetid hela sommaren liksom BB i Lycksele som stänger. Även vid Norrlands universitetssjukhus är det kompetensbrist som gör att de har svårt att upprätthålla grunden i sitt uppdrag. Det här är verkligen illavarslande att vården är i så stort behov av kompetens att den inte längre håller måttet för vad vi ska kunna förvänta oss som medborgare. Samtidigt så ha vården förändrats mycket de senaste årtiondena, mycket vård sker idag i hemmen, självmonitorering av olika kroniska sjukdomar som diabetes tex. Liksom att vi tar större ansvar för vår egen hälsa. En annan faktor är att det finns många som är utbildade i ett vårdyrke men som jobbar med något annat, som barnmorskor och sjuksköterskor som valt att göra något annat. Hur lockar vi tillbaka dessa?

Sveriges kommuner och regioner lyfter i sin ekonomirapport att antalet äldre i befolkningen kommer att öka vilket ger större utmaningar för vården. De är de allra äldsta som konsumerar det mesta av vården. Om 80% av alla som går ut skolan kommande årtionden skulle gå till jobb inom vården så skulle det vara samma personalantal som idag. Men det kommer ju aldrig att ske, människor kommer ju att jobba inom alla samhällets sektorer.

Vården måste ställas om och vården uppgradera både löner, karriärvägar och anställningsvillkor så att människor vill utbilda sig och jobba inom vården. Det tror jag är en del av lösningen att både locka tillbaka, få fler att utbilda sig och få fler att vilja jobba med vård och vara glada och nöjda med sina arbetsgivare.

Hur tänker du kring vården framåt?

Att föda barn ska inte betyda evig inkontinens

Av , , Bli först att kommentera 1

Hur många har i sin närhet kvinnor som fått problem efter en förlossning? jag kan tänka att alla känner till detta problem i sin närhet. Det är orimligt att det ska vara så. Centerkvinnorna a
är aktiva med att driva frågan och debattera. Malin Bergman ordförande i Centerkvinnorna och jag har sänt in debattartiklar i frågan. Vi skriver:

”Föda barn är naturligt men likväl en enorm påfrestning för kroppen. Förlossningar är individuella och går för det mesta bra – men inte alltid. Ungefär tre av fyra kvinnor som föder vaginalt drabbas av en förlossningsskada. Flertalet av dem är lindriga och de mer allvarliga skadorna kan behandlas.

Ändå lider flera kvinnor med bestående men efter att ha fött barn. Svårigheter att hålla tätt eller att uträtta sina behov och smärtor, ibland kroniska och ibland vid sex, är några av konsekvenserna som de drabbade kvinnor tvingas att leva med. För kvinnor som söker vård är vården inte alltid nära. Det kan ta lång tid och dessutom har flera kvinnor vittnat om att de inte har blivit tagna på allvar. ”Allt ser bra ut”, kan det sägas om ett trasigt underliv som känns allt annat än bra.

Att föda barn ska inte betyda evig inkontinens. Förlossningsskador ska i det yttersta motverkas och när de uppstår, ska kvinnan ha rätt till vård. Det behövs mer resurser till att öka kunskap om förlossningsskador och att stärka upp eftervården. En kvinna med skador i underlivet ska inte behöva stånga sig blodig för att få vård och när kvinnan får vård ska hon inte behöva stå i en lång kö. Vart man bor i landet ska inte vara avgörande för vilken vård man får, därför måste regioner samordna kompetens och resurser.

Kvinnor ska inte behöva lida i det tysta längre. Centerkvinnorna vill att eftervården kraftigt förstärks och att kvinnor inte ska behöv lida av svåra förlossningsskador som går att läka.”

Vad tänker du kring kvinnosjukvården?

Vinster i välfärden!

Av , , 5 kommentarer 1

I går kampanjade vi i centerpartiet i Vilhelmina och pratade med människor om vad de tycker är viktigt. En fråga jag fick handlade om vinster i välfärden där personen gillade oss men kunde inte med att stora företag kunde plocka ut vinster ur vård och skolföretag.

Jag sa att inte heller Centerpartiet gillar det fenomenet och tänkte att jag kan förklara lite här i bloggen kring detta. Det kommer att bli en av de stora valfrågorna i höst tänker jag.
I Sverige finns ungefär 4000 fristående skolor och förskolor med 340 000 barn och elever och 60 000 medarbetare. Det är ungefär 41 000 äldre som får hemtjänst av ett privat företag. 18 000 personer bor i privata äldreboenden. 65 procent av dem som har personlig assistans valt en privat utförare. Så det går inte att bara förbjuda privata företag inom välfärden då det skulle drabba människor hårt som idag använder fristående välfärdsföretag.

Vi behöver alla aktörer som kan och vill bidra. Vi måste komma bort från fokuset på utförare och få fokus på innehåll och kvalitet. Då behövs höjda och förtydligade kvalitetskrav och mer effektiv kontroll av både offentliga och privata verksamheter.

Det vi vill få människor att inse är att de allra flesta verksamheter, både kommunala och privata, är väldigt välskötta, med hårt arbetande personal som gör ett oerhört bra jobb. Inte minst i vår egen kommun där vi har en omsorg av god kvalité. Inlandsborna är också verkligt rädda om sina sjukstugor och hälsocentraler som gör ett fantastiskt jobb trots stora utmaningar. Sedan finns det verksamheter som missköts, där man brister i kvaliteten. Men dessa trista undantag finns både i kommunal och privat verksamhet. De privata exemplen brukar dock få mycket mer uppmärksamhet i medierna, för att kombinationen misskötsel och vinst är mer intressant att rapportera om, och för att vi har en debatt om privat välfärd i Sverige.

Men oavsett vem som driver verksamheten måste reglerna skärpas för att komma åt misskötsel i välfärden. Här har Centerpartiet lagt fram en rad förslag för att skärpa kontrollerna och höja kraven på kvalitet. Det är det debatten borde handla om, hur vi höjer kvaliteten, oavsett huvudman.

Hur tänker du kring pensioner?

Av , , 5 kommentarer 3

Min mamma som jobbat både som lantbrukare och inom hemtjänsten har för låg pension för att kunna få tillägget som skulle gå till de med lägst pension. Galet va? De som jobbat inom lantbruk och haft låg inkomst har idag inte rätt att få högre pension. Hon som jobbat mer än de flesta då min pappa jobbade borta en stor del av min uppväxt. Men nu idag har äntligen en överenskommelse kommit fram där pensionerna ska säkras för lång tid framåt och min mamma kommer att få mycket mer i plånboken.

Centerpartiet har ansträngt sig hårt för att nå en överenskommelse i pensionsgruppen med samtliga partier där för att värna vårt pensionssystem. Det hade varit det bästa för både dagens och morgondagens pensionärer. Vår ambition är att komma tillbaka till detta breda samarbete, men det förutsätter självklart att samma vilja finns hos fler partier. Det har varit andra partier som tänkt mer kortsiktigt med förslag av mer valfläsk-karaktär. Det har funnits en ovilja att tänka långsiktigt hos både M, KD och L som verkat vara helt i händerna på SD. Centerpartiet är det enda borgerliga partiet som tar ansvar för att pensionerna ska hålla över tid.

Sverige måste komma tillbaka till stabilitet och ordning. Vi måste gemensamt ta ansvar för landet, både i att stärka vårt försvar och försvara vårt pensionssystem. Det gör vi genom samarbete och vårda uppgörelser som håller över tid. Inte genom att sätta landet i en röra av misstroenden, kortsiktiga löften som inte skulle hålla över tid och allmänt skapa kaos.

Regeringen har förändrat sitt budgetförslag utifrån det C föreslagit som gör att vi nu har ett tydligt bättre pensionsförslag och dessutom har vi enats om att återföra jobbstimulansen för de som har försörjningsstöd.

Jag tänker på mamma och alla andra kvinnor som idag har låg pension som verkligen gjort rätt för att få mer i plånboken och jag tänker även på mina egna barn som även de ska ha en vettig pension när de blir 65.

Hur tänker du kring pensioner?