Personalen inom vården måste få det bättre!

En trygg och nära vård börjar med bra villkor för vårdpersonalen. Genom 50 reformer vill Centerpartiet förbättra arbetsvillkoren och se till att utbilda ny vårdpersonal. Det måste bli roligare, bli bättre arbetsvillkor och insatser för att få fler att vilja jobba inom vården. Det kan inte fortsätta som idag.

Undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och andra inom vården gör ett ovärderligt jobb idag. Men de behöver bättre villkor och de behöver bli fler. Sverige har en vård i världsklass och en vård- och omsorgspersonal som utför ett ovärderligt jobb. Norrlands universitetssjukhus har fått utmärkelser för att de har toppklass inom olika sektorer. Att vården haft det tufft har inte minst varit tydligt under pandemin. De senaste åren har arbetssituationen blivit alltmer ansträngd, samtidigt som vi vet att behovet av välutbildad vård- och omsorgspersonal kommer att bli allt viktigare. Centerpartiet vill förbättra arbetsvillkoren inom vård och omsorg, och se till att vi blir bättre på att locka och behålla personal. Vi vill se till att de som jobbar inom vården ska känna att de trivs och får cred för det jobb de gör.

Vi måste ta situationen för vårdens och omsorgens medarbetare på stort allvar. Många väljer tyvärr att sluta i förtid, ofta på grund av en stressig arbetssituation och för få kollegor. Politiken måste göra mer för att se till att fler vill välja vårdyrket och den kompetensberedning som region Västerbotten ska tillsätta under nästa mandatperiod behöver få ett tungt mandat för att klara av detta.

Arbetsmiljöproblemet blir samtidigt också ett jämställdhetsproblem. Fyra av fem sysselsatta inom vårdsektorn är kvinnor, och kvinnor har dessutom tre gånger högre risk för långvarig sjukfrånvaro på grund av svår stress än män inom samma yrke. V känner till flera arbetsplatser där arbetsmiljön är betungande både fysiskt och psykiskt.

Centerpartiet står på vårdpersonalens sida och är redo att ta tag i problemen. Därför har vi presenterat 50 förslag för hur vi kan skapa bättre arbetsvillkor i svensk sjukvård och äldreomsorg, i hela landet, en rapport som presenteras idag.

Några av Centerpartiets förslag från rapporten:
Locka och behåll vårdpersonal
Vi vill att fler inom vården får fasta tjänster med höjda löner och bättre arbetsvillkor, därför vill vi höja regionernas generella statsbidrag. Det behövs också ordentliga satsningar på att fler ska utbilda sig inom sektorn. Inte minst inom primärvården behövs mer välutbildad personal.

För fler seniora medarbetare behövs en permanent satsning på kompetensutveckling för sjuksköterskor och undersköterskor som är 60 år eller äldre, och fördubblat friskvårdsbidrag för personal över 60 år.

Fler stannar i yrket genom kompetensutveckling och karriärtjänster
Satsningen på karriärtjänster bör tredubblas, för att fler sjuksköterskor ska kunna specialistutbilda sig på arbetstid, och samma modell bör införas för undersköterskor som vill utbilda sig till specialistundersköterskor på arbetstid.

För att avlasta vårdpersonal vill vi satsa på fler serviceassistenter. Dessutom ska alla som arbetar i ett legitimationsyrke eller har en reglerad yrkestitel i hälso- och sjukvården ges rätt till fortbildning.

Det behövs en bättre arbetsmiljö med mindre arbetsgrupper
Vi vill se ett mål om max 25 medarbetare per chef, för att minska arbetsgrupperna. Det behövs också en obligatorisk chefsutbildning i patientnära verksamhet. Regioner måste se över sin schemaläggning och förbättra möjligheterna till återhämtning, samt se till att reglerna för sjukskrivning blir mer flexibla.

Fast läkarkontakt och digitalisering
Vi måste säkerställa rätten till fast läkarkontakt i primärvården i hela landet. Dessutom behövs ett mål om att maximalt 10 medarbetare ska kunna komma hem till den som har hemtjänst, över en tvåveckorsperiod.

Alla regioner måste erbjuda digitala besök i primärvården, och nätläkare bör bli en del av samma ersättningsystem som vanliga vårdcentraler. Dessutom behövs en digital första linjens stöd vid psykisk ohälsa i hela landet, och en utvecklad digital elevhälsa. IT-systemen ska också bli mer användarvänliga.

En bättre förlossningsvård
Vi vill se barnmorskeledda förlossningsavdelningar i anslutning till akutsjukhusen. Gravida kvinnor ska också ha rätt att följas av samma barnmorska under hela graviditeten, förlossningen samt i eftervården. Vi vill satsa mer på Lycksele lasarett och dess BB. Det måste fungera!

Lyft för äldreomsorgen
Det behövs en nationell satsning på utbildning av specialistsjuksköterskor med inriktning på geriatrik, och fortbildning i geriatrik för personal inom primärvården. Inom äldreomsorgen ska sjuksköterskor och undersköterskor ges ett större ansvar att ge vård, samtidigt som det behövs en medicinskt ansvarig läkare i varje kommun.

Det mesta är faktiskt ogjort sa min morfar, och det finns mycket inom vården som är ogjort….

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.