Vinster från vind och vatten ska hamna här!

Låt vind och vattenkraftens vinster stanna i Västerbotten!

Hur många gånger har du stått vid en vattenkraftsdamm och undrat hur det såg ut förr? Eller passerat vindkraftverk som snurrat och susat? Vi som bör där energin skapas berörs och påverkas och vi ska ha något tillbaka för detta.

Centerpartiet tycker att vinst från vind och vattenkraft ska tillbaka till där vinsten producerats. Vi menar att delar av de ekonomiska värden som skapas från exploatering av naturresurser ska gå tillbaka till regionerna.
För att snabbt få till detta så vill vi att fastighetsskatten på industrifastigheter och elproduktionsenheter ska gå till de regioner där de betalas in. Det vill säga på de dammar och vatten och vindkraftverk som finns och som byggs. Det skulle gå att genomföra utan att det skulle påverka det kommunala utjämningssystemet. Det skulle skapa långsiktiga ekonomiska morötter för kommunerna och bidra till den lokala utvecklingen.

Vattenkraften är en grundsten i den svenska elförsörjningen. Dess förnybara energi är en förutsättning för att vi ska kunna fasa ut fossila källor och elektrifiera samhället. Genom dammar och vattenmagasin kan energi lagras och el produceras. Vindkraften kommer inom kort producera mer el än kärnkraften i Sverige, och producerar också mest på vintern när elen behövs som bäst.

Vi har inom den energiöverenskommelse varit vi sett till att andelen förnybar energi ökat i Sverige och drivit igenom regler som ska se till att vind och vattenkraft både skapar högsta möjliga miljönytta och är lönsam. Vi kan ändå inte nöja oss, utan måste fortsätta jobba för att den förnybara energiproduktionen ska kunna fortsätta att växa. Det vill vi göra genom tydliga delmål för ökad förnybar energi och energieffektivisering samtidigt som vi tar miljöhänsyn och hänsyn till djurlivet.
Vindkraftsetableringar är och ska fortsatt vara till gagn för de som bor där de sätts upp. Vi tycker också det är rimligt att närboende, och inte bara markägare, ska få ersättning för den påverkan som sker vid nybyggnation av vindkraft. För oss är det viktigt att hela landet bidrar till energiförsörjningen och att de som bor där energin skapas gagnas.

Maria Kristoffersson Vilhelmina Centerpartiet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.