Jobba för regionen och jobba där du bor…

Under 2021 lade vi i Centerpartiet en motion till regionfullmäktige om att när regionen rekryterar så ska en kunna jobba från hela länet. Detta utifrån att många jobb är avståndsoberoende utifrån den digitala tekniken och erfarenheter från distansarbetet under pandemin visade att det är möjligt.

Beslutet som togs av regionfullmäktig löd: Motionen ansågs besvarad: Det gavs ett riktat uppdrag från regionfullmäktige att under 2022 utreda möjliggörande av en ökad lokalisering av tjänster till länets inlandskommuner i syfte att stärka den regionala närvaron.

I veckans regionala utvecklingsnämnd redovisades utredningen som visar att det ska vara möjligt att vara regionanställd men jobba runt om i länet. Även samarbete lokalt med kommunerna finns med i utredningen.

Vi centerpartister är glada att vi lyckats få regionen att inse att kraften finns i hela länet och kompetensförsörjning innebär att ge anställda möjlighet att bo och verka från hela länet. Jag vill också tacka #inlandsaktivisterna som på ett bra sätt hjälpt till att driva opinion i frågan

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.