#ståuppföraborträtten

Har du som kvinna rätt att bestämma över din egen kropp? Ja det svarar vi kvinnor direkt ja på, det har vi. Men kommer det att fortsätta vara så när värderingarna viker, när det som varit normalt ifrågasätts och när liberala demokratiska värden sakta mals ner. Valet 2022 var ett värderingsval, bland annat när det gäller kvinnors rättigheter. Jag ser med oro på att den nu finns partier, där aborträtten inte är självklar, som nu kommer att ha ett stort inflytande på regeringen i Sverige.

En konservativ våg sveper genom Europa och övriga världen, bland annat när det gäller kvinnors rätt till abort. Vi har kunnat följa hur abortlagstiftningen i USA har hävts och möjliggjort för delstater att införa abortförbud, och Polen har nu en av Europas mest restriktiva abortlagstiftningar.
I Europaparlamentet motarbetar sverigedemokrater att aborträtten ska skrivas in i EU:s grundläggande rättighetsstadga. Sedan förra året är Polens abortlagstiftning mycket restriktiv. Nu är abort endast tillåtet om graviditeten är ett resultat av våldtäkt, incest eller när moderns liv är i fara.
Men vi behöver inte blicka utanför Sveriges gränser för att förstå att aborträtten hotas. Sverigedemokraterna kritiserades 2018 för sitt förslag till en begränsning av aborträtten, från vecka 18 till vecka 12, vilket de tvingades backade från.

KD-ledaren Ebba Busch påstår sig stå bakom den nuvarande lagstiftningen. Samtidigt har en av Kristdemokraternas EU-parlamentariker röstat nej till abort 22 gånger i Europaparlamentet och en av partiets toppkandidater i Dalarna har kallat aborter för ”läkarutförda assisterade självmord”. Kandidaten har sedan dragit tillbaka sin riksdagskandidatur och KD har kritiserats för att ha gått emot partiets valmanifest men där nämns aborter inte. I Aftonbladets partiledardebatt den 17 augusti, när Annie Lööf frågade Ebba Busch om KD:s syn på sjukvårdspersonals möjlighet att neka kvinnor abort, svarade Busch svävande. Det ser vi Centerkvinnor som alarmerande. Svaret borde vara givet.

Vi vet att inskränkningar av eller slopad aborträtt inte leder till färre aborter utan leder till osäkra aborter och äventyrar kvinnors liv och hälsa. Trots att den abortlagstiftning som har gällt i Sverige sedan 1975 är stark är den just bara en lag. Den kan enkelt lagstiftas bort om makten hamnar i fel händer. Så kan vi inte ha det. För om partier som får makten anser att det går att köpslå med aborträtten, vad blir då nästa steg?

Vi Centerpartister vill att den svenska abortlagstiftningen grundlagsskyddas. Svensk politik ska inte ha möjligheten att inskränka kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar. Och svensk lagstiftning ska inte förhandla om kvinnors hälsa och livsval.

Historien visar att rättigheter som kvinnor tagit för givna snabbt kan försvinna när högerkonservativa krafter vinner mark. Och vår omvärld har visat att ordningen kan omkullkastas snabbt.
Centerpartiet kommer fortsätta försvara aborträtten, varje dag. I Sverige, Europa och globalt. Den rätten får aldrig inskränkas, försvåras eller naggas i kanten. För om det är något som historien lärt oss så är det att abortförbud inte leder till färre aborter. Det leder till farligare aborter. Till förtryck och ofrihet. Till fler döda kvinnor och fler kvinnor som får leva sina liv med svåra skador.
Centerpartiet vill grundlagsskydda rätten till abort för att stärka kvinnors rätt till sina egna kroppar för framtiden. En så grundläggande rättighet får aldrig hamna i orätta händer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.