Det öppna demokratiska samhället måste vi vara rädda om

Först skulle de göra skillnad på Norrlänningar och Sörlänningar. Nu ska det hemlighålla sånt som vi alltid haft öppna kort om. Varför ska det vara hemligt vilka som får ta del av el-stödet? Är det för att den största andelen antagligen går till miljardärer i Skåne?

Vi i Centerpartiet har anmält regeringen till konstitutionsutskottet för hanteringen av lagförslaget om att hemlighålla el-stödet. Vi måste vara rädda om demokratin och dess spelregler. Det öppna samhället är ändå grunden för det vi bygger vårt land på.

Det viktigaste för oss är att el-stöd kommer ut till hela Sverige så fort som möjligt. Det är anmärkningsvärt att regeringen vill hemlighålla elstödsutbetalningar, men framför allt ser vi allvarligt på att man bara gett vissa remissinstanser en halv dag på sig att tycka till, det som vanligtvis brukar få ta ett par veckor.

Det här handlar om ett lagförslag där man vill strunta i offentlighetsprincipen och hemligstämpla el-stödet i 20 år. Det har Lagrådet och tunga remissinstanser tydligt kritiserat, men ändå väljer regeringen att gå vidare och har dessutom väldigt bråttom.

Efter att förslaget skickades på remiss avsattes ovanligt kort tid till svar från olika remissinstanser. Flera instanser har påpekat att de inte ens haft möjlighet att svara på remissen eftersom tidsramen var alldeles för kort. Justitiekanslern är starkt kritisk till remisstiden. Det här handlar om väldigt komplicerad lagstiftning, om ett undantag från allmänna handlingars offentlighet, vilket är en helt grundläggande princip för vårt demokratiska styre.

Enligt regeringsformen måste vissa krav uppfyllas på hur lagförslag bereds, där remissförfarandet är helt centralt. Lagrådet har uttryckt omfattande kritik till regeringens förslag om sekretessbelagt el-stöd och hur man valt att hantera det.

Så då beredningskraven inte uppfylls för det här lagförslaget så måste Konstitutionsutskottet kunna få se om det verkligen gått rätt till. Vi måste vara rädda om demokratin och dess spelregler. Det öppna samhället är ändå grunden för det vi bygger vårt land på.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.