Ta tag i ratten och styr!

Av , , Bli först att kommentera 3

Revisorerna berättade igår på regionfullmäktige om vad de ser i årsredovisningen för 2022. Att styra en kunskapsintensiv verksamhet som sjukvården är, är inte lätt säger revisorernas ordförande när han inleder. Men har pekar också på fullmäktiges ansvar för att medborgarna får det de har rätt till.

Revisorerna är väldigt hårda i sin kritik över hur regionen styrs och leds. De säger att det inom flera områden saknas tillräckligt med strategisk styrning. De säger att bristerna är så omfattande att de underminerar förutsättningarna för den demokratiska styrningen. De har påtalat många av dessa brister tidigare och säger att det inte är hållbart att brister de påtalat inte blir åtgärdade.

Svag styrning och kontroll är det som återkommer i revisorernas rapport och det är hård kritik mot den politiska majoriteten som styr. Jag ställer frågan om hur vi i fullmäktige ska kunna stärka förutsättningarna för den demokratiska styrningen då revisorerna pekar på att det brister där. I en tid när demokratin utmanas, det finns starka krafter som vill underminera demokratin så har vi som politiker ett stort ansvar för att motverka dessa krafter och jobba för att stärka demokratin.

Revisorn svarar ungefär så här, att det är vi som är valda av folket att styra över verksamheterna som måste ta vårt ansvar och verkligen styra och inte överlämna bestämmandet åt någon annan, för besluten måste tas någonstans. En bil ska styras efter en väg och någon måste hålla i ratten för att vi ska ta oss dit vi vill. Om det inte finns någon som håller i ratten så kan vi inte följa vägen mot de mål vi satt upp. Så den styrande majoriteten måste ta tag i ratten!

Samers hälsa

Av , , Bli först att kommentera 2

För tre år sedan lade jag en motion i regionfullmäktige om en digital tjänst för samers hälsa. En motion som ledde till att region Västerbotten tecknade avtal med Samiskt nationellt kompetenscenter för psykisk hälsa i Nordnorge, SANKS, för att samer i vårt län skulle kunna söka vård där. SANKS har samisk språk -och kulturkompetens vilket vi inte kan erbjuda i Västerbotten ännu.

Detta som ett sätt att nå målen i den Strategi region Västerbotten antog i februari 2020. Strategin slår fast att ”God och nära vård med utgångspunkten att organisera vården utifrån befolkningens och patienternas behov, behöver inkludera även det samiska folkets behov i det kommande arbetet. Det kan handla om flexibla öppettider, digitala möjligheter och kontaktmöjligheter, men även om att stärka förtroende och trygghet genom samisk kulturförståelse. Digitala lösningar kan anpassas efter samiska behov. För samer i renskötseln kan det underlätta att slippa resa till närmaste vård-/ hälsocentral och istället få träffa vårdpersonalen via digital teknik.”

Samer är ett urfolk i Sverige, och har därför speciella kulturella rättigheter. Rättigheter som även har betydelse för hälso- och sjukvården. För att kunna ge en vård på lika villkor för det samiska folket krävs kunskaper om samer. Många av de problem som samer upplever i mötet med vården har sin grund i Sveriges koloniala historia. Historiska händelser har betydelse för samer som lever idag. En historia som till stora delar inte är berättad och som behöver synliggöras.

Målet är alltså att vården blir mer tillgänglig, att samer känner sig förstådda när de söker vård, att de renskötande samer som flyttar mellan olika geografier får ökade möjligheter med en fast vårdkontakt som finns oavsett vart de befinner sig i renskötselåret. En god och nära vård tillgänglig för alla samer.

I dag debatterades detta då jag ställt en interpellation i regionfullmäktige där jag frågar:

Hur har arbetet gått? Har resultatet av avtalet utvärderats?

Jag fick ett väldigt bra svar, ett gediget arbete som jobbar från flera perspektiv och från olika håll, både från akademin och från praktisk vardag. Jag och jag tror hela fullmäktige var imponerade av det gedigna arbete som gjorts och som görs. Jag är förvånad att allt detta rymts inom den halvtid som den ansvariga i regionen har som tjänst.

Tips är att ni går in på www.samiskhalsa.se där du kan gå en liten kurs för kulturförståelse. Ett enkelt sätt att lära sig mer om samers historia och den kolonisation vi i Södra Lappland varit del i.

Eller på deras facebooksida Sök på Kunskapsnätverket för samisk hälsa.

Har du tankar kring detta eller funderingar, hör av dig.

Det mesta är ändå ogjort!

Av , , Bli först att kommentera 2

Södra Lappland går före på så många sätt då det gäller hur vi får saker och ting att fungera kring människor som inom vården. WHO har utnämnt södra Lappland som ett område de tittar lite extra på då vi ligger i framkant då det gäller att utveckla vården.
Idag har vi debatterat årsredovisningen för region Västerbotten där jag lyfter jämställdheten eller snarare brist på arbete för jämställdhet i regionens årsredovisning.
För några år sedan gav OECD ut en rapport som handlar om Norra Europas möjligheter för framtiden, tillväxt och grön omställning, ”OECD Territorial Reviews Northern Sparsely Populated Areas”. I rapporten framgår bland annat vikten av att hantera demografin, globaliseringen, klimatförändringarna och den sociala sammanhållningen i Norra Sverige.

Project Drawndown är ett forum som också tittar nyfiket på Norra Sverige och letar efter lösningar för en hållbar framtid. I projektet har de 100 bästa lösningarna på klimatfrågorna sammanställts och delats upp i fyra grupper. Föga förvånande för vissa och kanske överraskande för andra är att en av dessa grupper är ”Förstärkning av kvinnors inflytande”.

Sjukstugorna i Södra Lappland belastas när BB i Lycksele är stängt. De gör allt de kan för att skapa trygghet för familjer som väntar barn. Men regionen skulle kunna göra mer för att underlätta för människor att slippa resa för de kontroller en nyfödd bäbis ska gå igenom. Det måste vi göra nåt åt!

Vi vet att det finns skillnader mellan den vård som kvinnor och män får. Kvinnor underbehandlas jämfört med män vid hjärtsjukdom, stroke, diabetes och benskörhet. Män får dyrare mediciner och hjälpmedel som till exempel rullstolar. Information vid cancerbesked kan också skilja sig åt. Regionen måste därför göra mer för att vården ska bli jämställd och rättvis på riktigt och ta fram indikatorer som verkligen mäter om vi har en jämlik och jämställd vård, om vi kan nå målet om att vara det barnvänligaste länet och en attraktiv och jämställd region.

Det mesta är ändå ogjort som min morfar Hjalmar sa.

Inlandsborna är så rädda om sitt lasarett!

Av , , Bli först att kommentera 8

Inlandsborna är så rädda om sitt lasarett! Om du frågar en inlandsbo om de är oroliga för sitt lasarett så svarar de, ja, de är jag! Frågar du en Ume eller Skelleftebo om de är oroliga för sitt lasarett så förstår de inte frågan, vadå varför det? undrar de oförstående.

Har idag debatterat i regionfullmäktige om Lycksele lasarett och hur det ska styras och ledas och tycker att Lycksele lasarett ska ha en egen chef som ska bära ansvaret för personalförsörjningen. Idag ligger det ansvaret för BB tex på en chef i Umeå.

Revisorerna säger i sina granskningar att avdelningscheferna som ska bemanna sina verksamheter, har begränsade förutsättningar att jobba strategiskt med personal- och kompetensförsörjning och att det saknas en sammanhållen styrkedja för att säkerställa regionens strategiska personal och kompetensförsörjning.

Så det finns mycket att göra i frågan om hur vi får personal till Lycksele BB.
Se gärna debatten som sänds på webben, www.regionvasterbotten.se

Hur många hundra mil är det rimligt för en nyfödd inlandsbo att åka för att få den vård som alla nyfödda ska få?

Av , , 2 kommentarer 4

Nästa vecka är det regionfullmäktige där jag skickat in tre frågor jag hoppas få svar på.
Sen är det en hel hög med andra viktiga frågor som den om regionen klarar av målet om att vara det barnvänligaste länet. Idag måste små nyfödda babys åka tur och retur till BB i Umeå för att födas, för att göra bilirubin test när de är en vecka gammalt och syntest när babyn är två veckor gammal. Är det några komplikationer kan det bli än fler resor. Så det blir många hundra mil i bil för nyfödda inlandsbor….inte särskilt barnvänligt i mina ögon. Vad tycker du??

En av frågorna handlar om det som ligger högst upp på allt det som snurrar i mitt huvud just nu. Hur går det med BB i Lycksele? Det är många med mig som är oroliga och väntar på svar. Det råder inte en brist på barnmorskor, det råder brist på goda arbetsvillkor! Det finns många utbildade barnmorskor som valt andra jobb eller andra arbetsplatser än just BB. Vad kan vi göra åt detta? Så jag frågar ordförande för hälso och sjukvårdsnämnden om hur de tänker få fler att vilja jobba i det yrke en utbildat sig till.

En annan fråga jag ska ställa handlar om det förslag som jag la och fick delvis beviljat om en digital tjänst för samers hälsa. En motion som ledde till att region Västerbotten tecknade avtal med Samiskt nationellt kompetenscenter för psykisk hälsa i Nordnorge, SANKS, för att samer i vårt län skulle kunna söka vård där. SANKS har samisk språk -och kulturkompetens vilket vi inte kan erbjuda i Västerbotten ännu. Men hur har det då gått? Nån som läser detta kanske vet något, hör då av er.

Sen frågar jag om tandläkare som saknas lite var stans. Sorsele har varit utan tandläkare länge. Så jag frågar hur regionledningen jobbar för att få fram fler tandläkare? För några år sedan skrev Centerpartiet en motion om att se över möjligheterna till tandvårdsbuss. Är det dags att damma av detta förslag idag?