Det handlar om att skapa trygghet och att lösa saker på nya sätt…

Av , , Bli först att kommentera 3

Veronica Rossi som driver Klimpfjällsgården träffade i veckan mig och Helena Lindahl för att prata om hur vi ser till att tryggheten finns i hela landet när det handlar om polisnärvaro. Hur gör man som enskild företagare i Södra Lappland när man behöver hjälp av polis och får beskedet att det är för långt att åka?

Det är svårt för poliser att prioritera när deras arbetsområden är så stora geografiska, ett område lika stort som Danmark ska patrulleras av en polispatrull helger och nätter. Så hur gör vi då? Hur kan poliser få en bättre arbetsmiljö än att köra 100 mil ett arbetspass? Hur får vi fler poliser i hela länet?

I polisens regleringsbrev från staten så står det att de ska finnas trygghet i hela landet men hur gör vi då? Vi kan ju inte ha en polisstation i varenda by.

Kan räddningstjänst, väktare, fjällräddare eller andra förstärkas upp och i samarbete med polis förstärka tryggheten i glesa delar av landet?

I Medelpad finns förstärkt medmänniska. Det handlar om att det händer något kan man om man anmält sig som medmänniska så får man ett sms och kan hjälpa till om det händer något.

TURISTSÄSONG ÄR VÅR, SOMMAR, HÖST OCH VINTER IDAG. Det gör att det finns ett behov av service och samhällelig service året om.
Staten har inte hängt med i hur verkligheten ser ut som nu i sommar när antalet besökare till fjälldalarna gjort att många människor befunnit sig i orter som inte har så många invånare året runt.

Bli först att kommentera

Trafik, turer och trängsel

Av , , Bli först att kommentera 2

Kollektivtrafikutskottets möte idag pratade om det handlingsprogram som finns för att nå trafikförsörjningsprogrammet och dess mål. Den coronapandemi vi befinner oss i ställer ju allt på ända även hur vi når målen om att fler åker kollektivt. Tanken är att öka antalet människor som väljer fossilfria transporter som cykel tex i städerna. Att få människor att samåka eller att åka med bussen eller vid kusten med tåget. Det är verkligen osäkert hur det kommer att återhämta sig i hur vi reser. Cykel ökar i städerna och bilåkningen ökar.

Smittskyddet i länet, får varje vecka in siffror för hur trängseln ser ut i kollektivtrafiken i länet. Munskydd diskuteras lite varstans men inget beslut är taget. Så vi får följa den frågan. Det är idag trängsel på vissa turer främst efter kusten. Det är många linjer som har bara skolbarn där trängseln inte är lika farlig ur smittspridningssynpunkt men där vi diskuterar vad som kan göras.
Regionen har ett rejält underskott i trafiken, den trafik regionen planerat ska nu betalas även om biljettintäkterna inte kommit in. Så det minus regionen har ökas på rejält med detta.

Bussgods går däremot bra. Så det är ju kul att det finns bra siffror där. Västerbotten äger 2/3 av aktierna och Norrbotten äger 1/3.

Vi ska svara på en remiss om ett gemensamt biljettsystem för hela landet. Vi i norr har redan idag ett arbete för att få till ett gemensamt system för biljetter. Det digitala tar ju över mer och mer vilket underlättar för många samtidigt som det fortfarande finns problem där det inte finns internet eller för personer som inte är digitala.

Vi planerar för på vilket sätt trafiken ska upphandlas framöver. Kommunerna beställer och betalar sin trafik som främst är skolskjutsar förutom i Umeå och Skellefteå där man har stadstrafik. Regionen beställer och betalar trafiken som passerar kommungränser och trafiken över mot Norge. J>g lyfter här hur viktigt det är att vi är öppna för att trafiken kan se olika ut över länet, avropstyrd trafik tex.

Nu jobbar vi vidare för att få en bra hållbar trafik i länet och för att hantera smittspridningen.

Bli först att kommentera

Annie tillbaka med en rivstart

Av , , Bli först att kommentera 3

I helgen kom Annie tillbaka till jobbet som partiledare. Hon har berättat vad som hände då före jul när hon försvann från politiken. En riktigt ruskig historia som kunde ha slutat väldigt illa. Hon presenterade vårt nystartspaket för att få igång Sverige och komma på fötter. Det bygger på jobben, att alla som kan ska kunna skaffa sig ett jobb, om klimatet, om hela landet och om kommunerna.
Du kan läsa mer här:

Skattesänkningar för fler jobb och företag

• Vi vill kraftigt sänka arbetsgivaravgifterna för unga, genom att slopa den allmänna löneavgiften för alla upp till 24 år.
• Det ska märkas i plånboken att man jobbar. Därför vill Centerpartiet sänka skatten för främst låg- och medelinkomsttagare.
• Vi vill se en höjd subventionsgrad i ROT-avdraget, från 30 till 50 procent.

Långsiktigt stärkt konkurrenskraft

• Vi måste trycka tillbaka arbetslösheten i ett tidigt skede. Därför behöver företagen en skattereduktion för investeringar under 2021.
• För att öka svenska företags konkurrenskraft vill vi förlänga expertskatten till fem år.

Investeringar för Sverige och för klimatet

• Människor ska kunna bo och verka i hela Sverige. Vi vill storsatsa fram till 2023 på utökad bredbandsutbyggnad och samtidigt tidigarelägga planerade projekt för upprustning av vägar och järnväg, där det finns stora behov runtom i landet.
• Ska vi nå våra mål om en fossilfri fordonsflotta innan 2030 behövs en stor del av godstrafiken elektrifieras. Vi vill under två år investera i laddinfrastruktur.
• En grönare industri är viktigt för klimatet. För att bidra till näringslivets omställning vill vi öka medlen till industriklivet, samt till forskning på skogsindustrin och bioekonomin. Centerpartiet har också sedan länge drivit på för att satsa storskaligt på minusutsläpp i form av CCS.

Stöd till kommuner och regioner

• Ska vi klara välfärden behöver vi skjuta till rejäla tillskott till Sveriges kommuner och regioner. Vi vill se ordentliga höjningar av de generella statsbidragen som en del av nystarten.

Har du funderignar eller frågor så hör av dig.

Bli först att kommentera

Stekenjokk, där riksintressen och näringar ställs mot varandra

Av , , Bli först att kommentera 2

Hur kommer bilden av Norrlands inland att förändras då Svenskarna upptäckt den landsändan nu i sommar? 90% av besökarna i Stekenjokk har varit svenskar, många på sitt första besök.

Den 6:e juni varje år öppnar Vildmarksvägen över Stekenjokk, sveriges högsta landsväg. På Vildmarksvägen kan du fjällvandra på hjul. Detta område har blivit ett stort besöksmål som fått sina konsekvenser.

I sommar rapporterade SVT detta-”Anstormningen av turister till Vildmarksvägen i Stekenjokk har varit enorm och nu slår länsstyrelsens naturbevakare larm. Läget är kaotiskt. När turister vill ta selfies med renkalvar skapas allvarliga störningar för rennäringen. Det har förekommit att renkalvar fått avlivas efter att ha skiljts från sina vajor. Renkalvar har också hittats drunknade till följd av stark stress.”

I det senaste avsnittet av podden med rak rygg genom västerbotten får vi veta hur turismen påverkar lokalsamhället, vilka möjligheter och utmaningar det ger. Hur många som har kört genom Stekkenjokk hitintills i sommar och hur ska vi väga rennäringen och besöksnäringen så att det blir en balans för de båda näringarna som båda är livsviktiga för en inlandskommun?

Podden finns där poddar finns sök på rak rygg genom vasterbotten eller på www.rakrygggenomvasterbotten.se

Bli först att kommentera

Hur ska vi främja psykisk hälsa?

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag är en av de som jobbar i beredningen för folkhälsa och demokrati i Södra Lappland där regionen vill veta vad medborgarna tycker i olika frågor. Det här året har vi jobbat med vad som behövs för att stärka barn och ungas psykiska hälsa.

Vi ser en mängd olika saker som måste förbättras och satsas på. Nu håller vi på att sammanfatta till den rapport som ska in till regionfullmäktige i höst.

I veckan presenterade Centerpartiet en satsning nationellt då den psykiska ohälsan är ett växande problem. Centerpartiet vill se en satsning på 1,3 miljarder per år i tre år för att bekämpa psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa.

Det har blivit än svårare nu under coronakrisen. Många som blir helt ensamma och isolerade inte minst äldre människor.
Centerpartiet vill nu se en satsning för att bekämpa psykisk ohälsa och förstärka det statliga anslaget. Totalt handlar det om 1,3 miljarder kronor per år i tre år. Samhället måste kunna hantera den psykiska ohälsan. Därför behövs mer resurser för att säkra att de som behöver hjälp får det. Här måste staten ta ett större ansvar. Det handlar om att mobilisera vården men även samhället i övrigt.

Bli först att kommentera

20 miljarder under tre år

Av , , Bli först att kommentera 2

Som jag skrev i min förra blogg så är det otroligt viktigt att det finns möjligheter att leva och verka i hela Sverige, i staden likväl som på landet. Vi i Centerpartiet vet att det finns stora utmaningar med att bo på landsbygden, vi verkar ju i den. Vi vet hur det är med dålig uppkoppling, osäkra vägar och brist på kapital i både kommuner och för företag.

I helgen presenterar Centerpartiet en rad satsningar i syfte att underlätta för människor att bo och verka i hela landet. Det handlar om drygt 7 miljarder mer till landsbygden nästa år, och totalt över 20 miljarder under en treårsperiod.

Hela Sverige måste ges möjlighet att växa och ta sig igenom coronakrisen. Då måste budgetsatsningar också komma till hela Sverige. Så vi kommer inte att acceptera neddragningar på landsbygdsprogrammet. Det är så viktigt att det finns kvar. Inte minst för bredbandsutbyggnaden och för att få mer närodlat som vi insett vikten av under Coronakrisen. Ni som kört runt i Norra Sverige i sommar har märkt hur illa det är ställt med vägnätet. Så vi föreslår investeringar i vårt vägnät, så att man kan transportera sig säkert i hela landet.
Det finns förutom det en massa annat vi driver på för att vi ska kunna leva, jobba och driva företag på landsbygden.

Bli först att kommentera

Dikanäs skola!

Av , , 2 kommentarer 7

I helgen var vi uppe i vår stuga i Västansjö och åkte upp till Dikanäs för att lördagshandla och gå på café. Emily har startat ett cafe mitt i byn, cafe Kaffekoppen. Hon är en fenomenal konditor och vi var helt hänförda över utbudet av bakverk och mackor. Så kul och så bra för bygden. När vi gick där runt byn så träffade vi på en hel del människor och vi pratade skola. Byn har sänt en skrivelse till politikerna som tyvärr dykt upp sent, den biläggs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Jag tycker det är så galet att skrämma människor att skolan kommer att stängas. Det är ju helt omöjligt. Vem skulle skicka barnen så långa skolvägar i buss? Jag kan förstå att man blivit rädd dels pga den utredning som Vilhelmina och Storumans kommuner gett region Västerbotten men även då vi lagt ner två byskolor trots att det är Centerpartiet som är med och styr. Centerpartister lägger inte ner byskolor! Men ändå tog vi det beslutet, vi hade inget val då det är så mycket som vi är tvingade att lägga ner och dra in för att få ekonomin att hålla. Det är möjligt att åka skolbuss de vägar och de avstånd som finns närmare ”plassn”.

Det är så mycket som nu anpassas efter hur befolkningen ser ut. Vi har för få barn och unga och för många gamla. Vi behöver fler små företag och fler som jobbar och betalar skatt och en nationell politik som ser landsbygden. Det kommer att krävas för att få kommunerns ekonomi att hålla på sikt.

Men det som nu hänt är att den utredning som kommunen bett regionen göra lyft att skolan i Dikanäs är för liten och borde läggas ner. Det kan ju regionen tycka som inte vet hur verkligheten ser ut. Hur långt det är och hur dåliga vägar man då skulle utsätta barnen för att åka varje dag.

Den här rädslan som föräldrar och Dikanäsbor känner förstår jag. Det är så olyckligt att det ska ha behövt bli såhär. Men vems är felet? De som eldar på rädslan, de som gav uppdraget eller de som inte kommunicerat?

Jag känner bara att det varit så onödigt att utsätta människor för den här osäkerheten helt i onödan. Skolan i Dikanäs kommer att vara kvar! Vi Centerpartister har varit helt eniga.

Centerpartiet kommer inte att ta ett beslut som skulle utsätta barn och föräldrar för en nedläggnings och alla dess konsekvenser, det är helt omöjligt.

2 kommentarer

67% av glesbygdens vårdcentraler saknar personal

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag kom ett av de bättre förslagen för oss som bor i glesbygd.

Det behövs mer vårdpersonal i lands- och glesbygd! Så säger Anders W Jonsson som vikarierar som partiledare tills Annie är tillbaka. Så sant som det är sagt.

Som många av oss fått höra när vi sökt vård är att det är svårt att få en tid och att det saknas vårdpersonal. 67% av vårdcentralerna i glesbygd har vakanser, dvs ,lediga platser och stort behov av personal.
Förslaget innebär 500 miljoner per år i tre år som vi vill ska gå till vårdcentraler i lands- och glesbygd, för att öka attraktivitet och få fler läkare och annan vårdpersonal.

Det är ju så att du ska känna dig trygg i att du får en bra och tillgänglig vård oavsett var du bor. Så vi måste se till att skapa en tryggare och bättre sjukvård i hela landet.

Så heja på Anders, vi håller tummarna för att fler partier håller med om detta.

Bli först att kommentera

Enskilda firmor behöver hjälp de med!

Av , , Bli först att kommentera 3

När jag spelade in ett avsnitt av podden, rak rygg genom västerbotten med en fotograf som har enskild firma så förstod jag hur utsatt man är som företagare med den företagsformen. Nu under pandemin drabbas Hannele och andra företagare enormt hårt. Så nu driver Centerpartiet på för att ett nytt stödpaket baserat på omsättningstapp kommer på plats, som då riktas till enskild näringsverksamhet.

Tanken är att man ska kunna få stöd för att kompensera för en stor del av inkomstbortfallet
Centerpartiet har ju under hela coronakrisen lyft företagens perspektiv. Tack vare att vi gjort det så har den svenska ekonomin kunnat rulla på då sänkta arbetsgivaravgifter, ett stort omställningsstöd riktat till de värst drabbade företagen och ett statligt sjuklöneansvar. Men krisen är inte över och många små egenföretagare har på många sätt fallit mellan stolarna.
Enligt SCB fanns det ca 600 000 aktiva enskilda näringsidkare i Sverige 2018 med en genomsnittlig nettoomsättning på 390 000 kr. Ca 100 000 av dessa fanns inom de branscher som påverkats mest av covid-19, såsom hotell, restaurang och resebyrå.

Många egenföretagare arbetar inom tjänstesektorn med att sälja sin egen tid och sitt eget kunnande, utan särskilt stora fasta kostnader i verksamheten. Men för de som för alla andra så innebär ett kraftigt tapp i omsättningen att det är svårt att försörja sig. Så dåd et varit omöjligt för dem att få stöd tidigare så behövs verkligen att detta nya förslag går igenom. Så jag håller tummarna för Hannele och för alla andra.

Bli först att kommentera

Det behövs mer pengar till landsbygden!

Av , , Bli först att kommentera 2

Just nu startar skolan runt om i landet. I många kommuner främst på landsbygden så får barnen komma till en ny skola. Som hos oss där vi tvingats lägga ner två byskolor. Jag förstår den frustration som finns hos de familjer som drabbas och hur de riktar sitt hat mot oss politiker som tagit besluten. Det är ju så svårt för så många att ändra en familjs rutiner och för barn att komma in i en ny skola med alt det innebär.

Det känns förtvivlat jobbigt för oss som verkligen tvingades ta det här beslutet då inte andra förslag fanns för att få ihop ekonomin. Det är för få barn och unga i kommunen så skolstrukturen måste anpassas efter de barn som finns. Det var ju mångt mycket större besparingar på andra ställen men där det ändå inte gjort lika ont i hjärtat. Nu går vim in i ett nytt budgetår där det väntar lika stora besparingar eller anpassningar som man kan kalla det då det är det det handalr om. Det är ingens fel att befolkningen ändrats och det är politikens roll att hitta lösningar för att nå plus minus noll.

Som ni förstår så påverkar vi internt i partierna för att få förståelsen för hur demografin påverkar en liten kommun och hur avstånd försvårar för att anpassa ekonomin. Så det känns bra att Centerpartiet nu i helgen lade fram några av de förslag som drivs på i budgetförhandlingarna som handlar om mer pengar till landsbygden.

Så jag uppmanar andra partier att även de driva på internt för att få de som besätmmer i Stockholm att inse att hela landet behvös och att pengar till landsbygden måste prioriteras.

Bli först att kommentera