MatFrisk på VK

Bli frisk av din mat

Strikt tallriksmodell eller strikt SLV-diet?

Av , , Bli först att kommentera 1

Vi, jag och min fru, började tvärt att "äta LCHF" den 17 november 2005 och har fortsatt utan nämnvärda undantag. Redan från början följde och deltog vi i den spirande LCHF-debatten på Internet.

Det var anmärkningsvärt många som berättade att deras vårdgivare och dietister varnade för den livsfarliga LCHF-kosten. Man riskerade till och med att dö redan inom ett halvår. Nu, efter snart sju år, är det minst en halv miljon svenskar som följer kostmodellen tämligen väl och ytterligare ett par miljoner låter sig inspireras i mindre eller större omfattning.

Lyckligtvis har ingen omfattande överdödlighet drabbat LCHF-are och de allra flesta tycks uppleva så påtagliga hälsoförbättringar att man gärna fortsätter. Idag fick jag ett nyhetsbrev från Livsmedelsverket från vilket jag citerar:

Att äta LCHF-diet under en kortare tid innebär troligen ingen risk. Men att äta strikt LCHF under en längre tid kan vara skadligt på sikt. Det finns ännu ingen forskning om hur man mår efter tio-tjugo år med strikt LCHF.

Detta ger anledning till en följdfråga:

Finns forskning om hur man mår efter tio-tjugo år med strikt tallriksmodell eller strikt SLV-diet?

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Strikt tallriksmodell eller strikt SLV-diet?

Av , , Bli först att kommentera 0

Vi, jag och min fru, började tvärt att "äta LCHF" den 17 november 2005 och har fortsatt utan nämnvärda undantag. Redan från början följde och deltog vi i den spirande LCHF-debatten på Internet.

Det var anmärkningsvärt många som berättade att deras vårdgivare och dietister varnade för den livsfarliga LCHF-kosten. Man riskerade till och med att dö redan inom ett halvår. Nu, efter snart sju år, är det minst en halv miljon svenskar som följer kostmodellen tämligen väl och ytterligare ett par miljoner låter sig inspireras i mindre eller större omfattning.

Lyckligtvis har ingen omfattande överdödlighet drabbat LCHF-are och de allra flesta tycks uppleva så påtagliga hälsoförbättringar att man gärna fortsätter. Idag fick jag ett nyhetsbrev från Livsmedelsverket från vilket jag citerar:

Att äta LCHF-diet under en kortare tid innebär troligen ingen risk. Men att äta strikt LCHF under en längre tid kan vara skadligt på sikt. Det finns ännu ingen forskning om hur man mår efter tio-tjugo år med strikt LCHF.

Detta ger anledning till en följdfråga:

Finns forskning om hur man mår efter tio-tjugo år med strikt tallriksmodell eller strikt SLV-diet?

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Recension: Supervitamin D

Av , , Bli först att kommentera 0

D-vitamin är det enda vitamin som vi, åtminstone i teorin, kan bilda själva givet att vi har råmaterial och utsätter oss för solljus i tillräcklig omfattning. Råmaterialet är kolesterol och för att året om få tillräckliga mängder solljus bör vi bo närmare ekvatorn än Alperna.

På senare år har dess klassificering som vitamin börjat luckras upp och i många sammanhang ses det lika gärna som ett hormon, det bildas i kroppen och sprids som en signalsubstans. Som andra vitaminer är det en byggsten som kan användas för att bilda eller omvandlas till hundratals ämnen som har avgörande funktioner i kroppen.

Under många år betraktades D-vitaminets egenskap att styra kalciumomsättningen och därmed benhälsan som dess primära egenskap, men på senare tid har man funnit att det har många roller som bland annat innefattar immunsystemet inklusive autoimmuna sjukdomarcancerMSAlzheimerParkinsonblodtryckastmareumatiska sjukdomarmuskelstyrkainsulinproduktiondepressionlättretlighettandlossningnervositettrötthetnärsynthet och givetvis även de tidigare kända inverkningarna på skelettet. Med en så varierad uppräkning följer att det inte är någon enkel uppgift att definiera en unik symtombild som kännetecknar D-vitaminbrist. 

Rent generellt menar författaren, sett från sin tyska horisont, att avsaknad av tillräckligt solljus är en avgörande faktor för brister. Flera, för att inte säga alla, av de uppräknade problemen ökar kraftigt så snart vi lämnar de solrika latituderna och enligt uppgift är problemen med brutna lårbenshalsar betydligt större här i norra Sverige (Umeå) än i Skåne och då har vi ändå långt till ”solen”.

I boken Supervitamin D, Aktivt skydd mot kroniska sjukdomar, introducerar oss professor Jörg Spitz till D-vitaminets fascinerande värld med en detaljrikedom som bör tilltala även professionella läsare.

Jag saknar dock en referenslista till studier han räknar upp. Inte för att jag misstror hans uppgifter, men för att tillfredsställa min egen nyfikenhet och kunna bilda en egen uppfattning om deras värde och inspiration att söka nya fakta. Hoppas att den kommer i framtida upplagor.

Jörg Spitz, läkare och medicine doktor, har sedan fyrtio medverkat till att bygga upp ett europeiskt nätverk för D-vitaminforskning och är ledamot av The American Society for Nutrition och har varit avdelningschef vid sjukhuset i Wiesbaden.


Supervitamin  D, Aktivt skydd mot kroniska sjukdomar
Jörg Spitz

ISBN 978-91-7241-241-5
119 sidor