MatFrisk på VK

Bli frisk av din mat

”…then they attack you…”

Av , , Bli först att kommentera 2

 

"First they ignore you, then they laugh at you, then they attack you, then you win."

Detta berömda citat kommer från Mahatma Gandhi.

I dagens nyhetsutskick från Livsmedelsverket (SLV) finns en länk till en debattartikel på SLV:s hemsida:

Debattreplik i GöteborgsPosten 30 mars 2012

 

Björn Hammarskjöld tycker att vi på Livsmedelsverket ska ändra våra kostråd och rekommendera ännu mer kött och animaliskt fett. Det går tvärtemot vad en samlad bedömning av det nuvarande forskningsläget visar, skriver bland andra Wulf Becker, professor i nutritionsforskning på Livsmedelsverket.


Björn Hammarskjöld påstår i en debattartikel i GP den 25 mars att orsaken till de senaste årtiondenas viktuppgång är att vi äter mer kolhydrater än tidigare, medan mängden fett och protein varit konstant. Sanningen är att vi äter mer av både kolhydrater, protein och fett. Mängden protein har ökat mest, framför allt från köttprodukter och ost. (Källa: Jordbruksverkets konsumtionsstatistik)

 

Matvanor handlar inte bara om hur mycket fett, kolhydrater och protein man äter utan även om vilken typ av mat dessa näringsämnen kommer ifrån. Jämfört med 60-talet dricker svenskar i dag fyra gånger så mycket läsk och äter dubbelt så mycket godis, choklad och glass. Det är inte bra kolhydratkällor.

 

Livsmedelsverket rekommenderar kolhydrater från riktig mat, som frukt, grönsaker, rotfrukter, baljväxter och fullkornsprodukter. Hammarskjöld verkar inte heller ta hänsyn till det faktum att svenskarna är mycket mindre fysiskt aktiva än förut, och att det är en mycket viktig orsak till övervikt och fetma.

 

Hammarskjöld tycker att vi på Livsmedelsverket ska ändra våra kostråd och rekommendera ännu mer kött och animaliskt fett. Det går tvärtemot vad en samlad bedömning av det nuvarande forskningsläget visar.

 

En kost med mycket rött kött, charkprodukter, feta mejeriprodukter, raffinerade spannmålsprodukter och läsk ökar risken att bli sjuk, medan frukt, grönsaker, baljväxter, fullkorn, olja och fisk minskar risken. Det är läkare och experter som forskar inom nutrition, cancer, hjärt- och kärlsjukdom och diabetes eniga om, liksom Världshälsoorganisationen, EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet och World Cancer Research Fund.

 

Wulf Becker, professor i nutritionsforskning, Livsmedelsverket

Anette Jansson, chef för rådgivningsenheten, Livsmedelsverket

Anna Karin Lindroos, medicine doktor, nutritionsforskare, Livsmedelsverket

Irene Mattisson, doktor i medicinska vetenskaper, nutritionsepidemiologi, Livsmedelsverket 

Detta gav mig anledning att maila tillbaka följande fråga:

"Vilka studier jämför dessa båda kostmodeller med en kontrollgrupp utan kostförändringar och stöder er slutsats?"

Jag förväntar mig inget konkret svar, men där kan jag ju ha fel. I vilket fall har åtminstone denna kontrovers nått tredje steget ("…then they attack you…") av Gandhis fyra. 

Men tänk då lite mer…

Av , , Bli först att kommentera 1

  Netdoktor och Aktuellt/Svt förmedlar följande visdomsord:

Igår rapporterade Aktuellt, SVT, om att skalen i de majskärnor som bildar popcorn är nyttiga.

…popcornskal innehåller mycket höga halter av nyttiga antioxidanter, polyfenoler som kan skydda mot bland annat hjärtkärlsjukdomar och cancer. 

”Popcorn är en näringsmässig guldklimp”, säger forskarna… 

Källa: netdoktor och Svt.se

Antag att vi synar påståendet från en annan synvinkel. Majskorn blir inte popcorn utan att upphettas i olja. Fineli.fi redovisar tre olika varianter av popcorn, Micro popcornPopcorn och Popcorn matolja. Alla tre innehåller någorlunda likvärdiga mängder av energi, kolhydrater och fett, men skiljer sig åt vad gäller fettsyrasammansättningen. 

Först vill jag påminna om att alla fleromättade fettsyror, inklusive omega-3 och omega-6 är känsliga för oxidation, härskning, i en långt större utsträckning än enkelomättade och mättade fettsyror. Du har förmodligen lärt dig att man skall vara mycket försiktig vid användning av trassel och linolja vid målning. En trasselsudd med linolja kan självantända om det får ligga öppet. Intressant nog beror det på linoljans innehåll av just oxidationsbenägna fleromättade fetter. 

Popcorn matolja utgörs mer än 1/3 av hela fettmängden av just dessa oxidationsbenägna fettsyror! Om nu observationen att popcornet är rikt på antioxidanter är korrekt så återstår ändå frågan om det räcker till för att hindra att fettet i popcornet härsknar, blir det en positiv nettoeffekt?

Sedan återstår frågan om omega-6 och omega-3-fettsyrorna balanserar varandra i rimlig utsträckning. Omega-6 räknas som i huvudsak inflammatoriskt och omega-3 antiinflammatoriskt. Som tumregel bör de balansera varandra, i vart fall bör inte n-6/n-3 vara högre än 4.

Enligt fineli.fi är n-6/n-3 för Micro popcorn = 50, för Popcorn = 20 och för Popcorn matolja =4.6. Den senare balansen är OK, men totalmängden rekordhög, mer än 11g per 100 gram popcorn.

Så den kritiska frågan återstår att ställa och besvara, skyddar popcorn mot hjärtkärlsjukdomar och cancer?

Lagstifta mot transfetter?

Av , , Bli först att kommentera 1

 En lag som begränsar mängden industriellt framställda transfetter i mat kan vara på väg att införas. Det är ett krav som oppositionspartierna i riksdagen drev igenom förra året och nu är förslaget från Livsmedelsverket snart klart.

Källa: Sveriges Radio 

LCHF-are tillhör de som under lång tid propagerat mot industriellt framställda transfetter i maten vilket nu tycks resultera i en lagstiftning.

Transfetter innehåller enkel- och fleromättade fettsyror där de vanliga böjda cis-dubbelbindningarna i kolkedjorna genom industriella processer vridits ett halvt varv (kallastrans-form) och böjen ersätts då med en "knick" istället. Detta gör att fettsyrorna blir rakare och kan packas tätare intill varandra vilket gör att billiga vegetabiliska oljor får ett högre ekonomiskt värde i en fastare form (=margariner).

Härdningsprocessen sker i en reaktortank med vätgas under mycket hög temperatur, högt tryck och med nickelspån som katalysator. I den bästa av världar kommer en fullständig härdning att ända i mättade fettsyror, alldeles lika de naturliga. Tyvärr finns det hakar i detta, dels går det inte att garantera att den höga temperaturen som krävs lämnar fettsyrorna oskadade, inte heller att det går att filtrera bort alla spår av nickel vilket vi vet kan förorsaka allergier. 

Den svenska livsmedelsindustrin har under de gångna åren gjort ett gott självsaneringsarbete och antalet produkter som vi konsumenter köper direkt i butiker har minskat drastiskt. Detta är tyvärr inte fullt ut lika bra i snabbmatssammanhang, där finns transfetter fortfarande i onödigt hög omfattning.

Något jag noterar med stor tillfredsställelse är att ingenstans i artikeln nämns "mättade fetter". Under alla år har Livsmedelsverket (SLV) ständigt buntat samman de enkel- och fleromättade transfetterna med mättade fetter. De senare är de stabilaste fetterna och påverkas föga av fria radikaler och annat som ständigt bildas i vår kropp. Men eftersom industriellt framställda transfetter sedan länge är väl kopplade till hälsoskadliga effekter så kom denna sammanbuntning att ge naturliga mättade fetter ett oförtjänt dåligt rykte.

Numera har antagligen SLV och stödjare insett att det finns en tillräckligt stor kompetens i de breda lagren för att genomskåda sådana okunniga, illa grundade och vilseledande påståenden. Alternativt beror det på att gamla auktoriteter lämnar verket.

"Kunskapen ökar, begravning för begravning." 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Vitt ris ökar diabetesrisk, eller?

Av , , Bli först att kommentera 1

 "Den som äter en extra portion vitt ris om dagen löper runt 10 procent ökad risk för att insjukna i typ 2-diabetes, enligt en ny metaanalys i BMJ."

 
 
En artikel av denna typ befinner sig i gränslandet mellan vetenskap och fromma förhoppningar. Visserligen stöder den till en viss del LCHF-tänket, men vi skall för den del inte dra alltför stora växlar på dess slutsats. Framför allt inte som Dagens Medicin framlägger den. Där gör man en hel hönsfarm av en fjäder.
 
"Det är tidigare känt att dieter med högt glykemiskt index är kopplade till ökad risk för typ 2-diabetes. Högt glykemiskt index innebär att blodsockret stiger snabbt efter en måltid.
Huruvida intag av just vitt ris, som är en typisk matvara med högt glykemiskt index, också är kopplat till ökad diabetesrisk har nu undersökts av amerikanska forskare."
 
Vi har att göra med en meta-analys, en sammanställning av redan gjorda studier i ett ämne. Den ansvarige för metaanalysen, Qui Sun, genomförde en omfattande sökning i ämnet och identifierade totalt 3278 publicerade artiklar. Genom att eliminera dubletter, de som inte fyllde minimikriterier för att ingå och där frånfallet var för stort återstod i slutändan 4 (fyra) studier. När man läser beskrivningen av kriterierna verkar de vara nog så logiska, men att endast 4 av ursprungliga dryga 3000 duger ger mig känslan av att ämnet trots allt är illa studerat.
 
"De vägde samman data från fyra framåtblickande studier där deltagarna rapporterat matvanor. Slutsatsen är att det verkligen finns ett samband mellan ris och diabetesrisk."
 
Först något om meta-analysens imponerande omfattning. Totalt omfattade den 352384 deltagaremed en uppföljningstid på 4 – 22 år. Under den tiden diagnosticerades 13284 (knappa 3,8%) av deltagarna med diabetes typ 2. Förutsatt att inklusionskriterierna följdes strikt fanns ursprungligen inga diabetiker i urvalet. 
 
"Using the incidence rate of diabetes in the middle aged US population (15.2 cases/1000 population aged 45-64 years), we estimated that 167 cases of diabetes per 100 000 middle aged people would occur each year for each serving per day increase in consumption of white rice."
 
Utgående från USA-förhållanden associerades varje daglig risportion med en risk av 167/100000, om vi uttrycker det i samma mått, 1.67 per 1000 alternativt 0.167%. Låt oss sätta detta utfall i relation till tobaksrökning där allvarliga hälsoproblem ökar med i storleksordningen 10-20 gånger och under många år hävdade tobaksindustrin att inga samband fanns!
 
Metastudien utgör inget bevis för risets farlighet som Dagens Medicin uttrycker det ("Slutsatsen är att det verkligen finns ett samband mellan ris och diabetesrisk.") Deras slutsats är av samma låga dignitet som vilken sensationsblaska som helst. Däremot ger den anledning till mer seriös forskning under strikt kontrollerade förhållanden.
 
Pärlor i metaanalysen som undgick närmare intresse hos såväl Dagens Medicin som författarna:
 
"In large scale human observational studies among various populations, diets with a high glycaemic index or glycaemic load were associated with increased risk of developing type 2 diabetes."
 
och
 
"For example, the mean glycaemic index values were 64 for white rice, 55 for brown rice, 41 for whole wheat, and 25 for barley in a previous meta-analysis."
 
De två citaten dyker upp nära varandra i texten, för tydlighets skull har jag rensat det senare något och ändrat ordningen dem emellan. Jag vill påminna om att, beroende på mätmetod, så har vitt bröd ett GI på 100, långt högre än det vita risets 64
 
Frågan är om man kanske skulle studera om det finns en ökad risk för diabetes typ 2 beroende på vitt bröd?
Bli först att kommentera
Etiketter: , ,